Forskerskoler

Det teologiske fakultet er medlem av to forskerskoler, hvorav vi er vertsinstitusjon for den ene. Forskerskolene skaper et dynamisk og forpliktende faglig og sosialt fellesskap. For å delta må du være tatt opp til et ph.d.-program.

Autoritative tekster og deres resepsjon: Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

Denne forskerskolen er relevant for deg som arbeider med autoritative tekster og deres tolkninger og virkningshistorier, innenfor fagfeltene humaniora, jus og teologi.

Det teologiske fakultet er vertsinstitusjon for ATTR.

The Research School Religion Values Society (RVS)

Det teologiske Menighetsfakultet er vertsinstitusjon for denne forskerskolen.

Den er relevant for deg som arbeider empirisk med spørsmål knyttet til religion, verdier og samfunn i dag.

Se oversikt over hvilke ph.d.-kandidater som for tiden er medlemmer i RVS.

Kontaktpersoner for ATTR