Tilgang til bibliotek og IT-ressurser

Her finner du informasjon om hvordan du som ph.d.-kandidat med ekstern finansiering får tilgang til fakultetets bibliotek og IT-ressurser.

Bruk av fakultetets/UiOs bibliotek

Du har full tilgang til alle bibliotekstjenester. Lånekort får man ved personlig oppmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon. Dersom du allerede har et nasjonalt lånekort, kan du bruke dette.

Tilgang til IT-tjenester

Du kan få tilgang til fakultetets trådløse nett og øvrige nettressurser. Du må først registreres som gjest i UiOs lønnssystem. Ta kontakt med forskningsadministrasjon@teologi.uio.no dersom du har behov for slik tilgang. Når du er registrert i systemet, får du brukernavn og passord ved å kontakte hjelp@teologi.uio.no. Da har du tilgang til alle fellestjenester, og kan bruke fakultetets trådløse nettverk.

Annen informasjon

Du har ikke rett til:

  • Kontorplass. Du kan imidlertid gjøre bruk av lesesalplassene på fakultetets bibliotek. 
  • Adgangskort til fakultetets bygg. Det innebærer at du har ordinær tilgang til bygget innen åpningstidene fra kl. 08.00-17.00. Dersom spesielle behov skulle oppstå i perioder, kan det være mulig å få tilgang til lånekort.

 

 

 

Publisert 29. mai 2015 14:52 - Sist endret 1. juni 2015 09:33