English version of this page

APOCRYPHA: Storyworlds in Transition: Coptic Apocrypha in Changing Contexts in the Byzantine and Early Islamic Periods

Koptiske manuskripter fra Egypts klostre inneholder en lang rekke apokryfe bibeltekster. Dette forskningsprosjektet kartlegger innholdet i disse tekstene og manuskriptene de er overlevert i.

 

Prosjektet Storyworlds in Transition: Coptic Apocrypha in Changing Contexts in the Byzantine and Early Islamic Periods (APOCRYPHA) undersøker produksjonen, bruken og overleveringen av apokryfe bibelfortellinger i Egypt i den perioden koptisk var et levende litterært språk.

Prosjektet er finansiert under EUs rammeprogram Horizon 2020, med prosjektnummer 865971 (ERC Consolidator Grant 2019).

For mer informasjon om prosjektets aktiviteter og publikasjoner, se våre engelskspråklige sider.

Se our English web pages for  more information.

 

 

Publisert 3. aug. 2020 12:00 - Sist endret 27. sep. 2022 16:05