Forskning ved Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet (TF) er det eneste universitetsforankrede teologiske fakultetet i Norge. Fakultetet har som mål å være et attraktivt, internasjonalt orientert og ledende teologisk fagmiljø i Norge og i Norden.

Organisering av forskningen

Beskrivelse av forskningsledelse, forskergrupper, fellesforum og strategiske råd og utvalg.

Kontakt

Strategi for forskningen

Det teologiske fakultet skal være en nordisk ledende og samfunnsrelevant forsknings-institusjon som bidrar til fornyelse, fortolkning og formidling av de teologiske kunnskapstradisjonene nasjonalt og internasjonalt.

Forskningshistorie

Forskningsaktiviteten har vært betydelig siden fakultetet ble opprettet i 1811. Mange kjente navn, både nasjonalt og internasjonalt, har på ulikt vis vært tilknyttet fakultetet. Fakultetets undervisning, forskning og formidling har gjennom snart 200 år vært med på å prege norsk samfunnsliv i betydelig grad.