Forskning ved Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet (TF) er det eneste universitetsforankrede teologiske fakultetet i Norge. Fakultetet har som mål å være et attraktivt, internasjonalt orientert og ledende teologisk fagmiljø i Norge og i Norden.

Tverrfakultært satsingsområde

Fakultetet er vertsfakultet for UiOs tverrfakultære satsning: Religion i pluralistiske samfunn (PluRel).

Organisering av forskningen

Beskrivelse av forskningsledelse, forskergrupper, fellesforum og strategiske råd og utvalg.

Kontakt

Strategi for forskningen

Det teologiske fakultet skal være en nordisk ledende og samfunnsrelevant forsknings-institusjon som bidrar til fornyelse, fortolkning og formidling av de teologiske kunnskapstradisjonene nasjonalt og internasjonalt.

Forskningshistorie

Forskningsaktiviteten har vært betydelig siden fakultetet ble opprettet i 1811. Mange kjente navn, både nasjonalt og internasjonalt, har på ulikt vis vært tilknyttet fakultetet. Fakultetets undervisning, forskning og formidling har gjennom snart 200 år vært med på å prege norsk samfunnsliv i betydelig grad.