Forskergrupper

Et flertall av fakultetets forskere er organisert i forskergrupper. Hvert tredje år kan forskergruppene søke om å bli fakultære forskergrupper. Dette gir stabil finanisering over en treårsperiode. De nåværende fakultære forskergruppene er oppnevnt for perioden 01.07.19-31.06.22.

Fakultære forskergrupper

Bibelske kulturer og deres resepsjon

Hvem var de første kristne? Hva tenkte og skrev de? Hvordan levde de, og hva betyr deres perspektiver for oss i dag? Disse og mange andre spørsmål blir stilt i forskergruppa Det nye testamentet og tidlig kristendom.

Interreligiøse studiar og islamsk teologi

Studiar og forsking på feltet interreligiøse studiar tar for seg forholdet mellom ulike religionar og livssyn, i spenninga mellom konflikt og dialog, og i det vidare perspektivet religion og samfunn. 

Systematisk teologi

Research in Systematic Theology concerns the central questions of Christian faith in our multi-religious and globalising world. Moreover, it discusses appropriate methods for a critical and self-critical Christian theology for the benefit of its three major publics, i.e. church, society, and academy.