English version of this page

Systematisk teologi

Se engelsk nettside for informasjon.

Bilden av forskergruppens to ledere

Forskergruppen ledes av Werner Jeanrond og Marius Timmann Mjaaland. 

Forskergruppen er en av fakultetets tre fakultære forskergrupper, oppnevnt for perioden 01.07.19-31.06.22.

Publisert 3. juni 2019 12:21 - Sist endret 23. feb. 2021 12:54