Halvard Johannessen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Halvard Johannessen
English version of this page
Telefon +47 22850335
Mobiltelefon 97097554
Rom 208
Treffetider Man.-fre. kl.10.00-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg arbeider innenfor praktisk teologi med særlig vekt på samfunnsteologi og pastoralteologi. Min PhD-avhandling Sekulariseringens spiritualitet er en undersøkelse av hvordan nye idealer for spiritualitet i Den norske kirke implisitt forhandler med den sekulære kulturens virkelighetsforståelse og idealer (online: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-86052). Gjennomgående handler mitt arbeid om å utforske teologiske forestillinger i praksisfeltet. Jeg arbeider både med skriftlige kilder og empiriske prosjekter.

Undervisning

Jeg er praksisleder og faglærer på alle praktisk-teologiske emner på profesjonsstudiet i teologi. På disse emnene har jeg ansvar for pastoralteologi og ekklesiologi, organisasjon og ledelse, spiritualitet og sjelesorg, samt for tilrettelegging av praksis og oppfølging av veiledere:

 • TEOL2500 Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse
 • TEOL4012 Praktisk teologi med institusjonspraksis: sjelesorg
 • TEOL4020 Teologi i praksis III

Jeg bidrar dessuten jevnlig i etter- og videreutdanning, bl.a. med emneansvar for:

 • TEOL4551/52 Prest og teolog i praksis (2020-21)
 • TEOL4538V Spesialprest i livssynsåpent samfunn (2020-21)
 • TEOL4537V Ledelse, roller og samspill i menighetene (2020)

Verv

 • Ansvarlig redaktør for Nytt norsk kirkeblad (https://www.tf.uio.no/forskning/publikasjoner/nytt-norsk-kirkeblad/)
 • Programleder for Erfaringsbasert master for praktisk teologi
 • Faglig kontaktperson for skikkethetsvurdering
 • Medlem av Kompetanserådet for videreutdanning av prester (leder 2019-2020)

Yrkeserfaring

Jeg har jobbet som førsteamanuensis og praksisleder ved Det teologiske fakultet siden 2017. Før det hadde jeg stillingen som høgskolelektor i pastorallære ved Det praktisk-teologiske seminar fra 2007 til 2016. Jeg ble ordinert prest i Den norske kirke i 2003, og arbeidet i perioden 2003 til 2007 som kapellan og prostiprest i Hammerfest. 

Utdanning

 • 2017 PhD, UiO
 • 2002 Avsluttende praktikum, PTS/UiO
 • 2002 Mellomfag idéhistorie, UiO
 • 2001 Litteraturvitenskap grunnfag, UiO
 • 2000 Cand.theol., UiO
Emneord: Praktisk teologi, Systematisk teologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Pastoralteologi, Religionssosiologi
Publisert 2. jan. 2017 13:25 - Sist endret 1. mai 2021 00:14