Halvard Johannessen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Halvard Johannessen
English version of this page
Telefon +47-22850335
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Akademisk grad: Cand.theol.

Faglig profil

 • Pastorallære
 • Spiritualitetsstudier
 • Embetsteologi
 • Ekklesiologi
 • Idéhistorie
 • Samtidsreligion
 • Charles Taylor
 • Sekularisering

Forskning

PhD-prosjektet «Sekulariseringens spiritualitet» om nyere spiritualitet i Den norske kirke. Prosjektets materiale er dokumentet ”Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid” (1999).

Studien er for det første opptatt av hvilken form for spiritualitet dokumentet representerer i lys av generelle trender i Vestlig samtidsreligion. Dernest søker studien å fortolke dokumentets spiritualitet på bakgrunn av kulturelle forutsetninger knyttet til sekulariseringen. For det tredje drøftes teologiske perspektiver på dokumentet.

Studiens forskningsdesign (analyse, fortolkning og vurdering) har utgangspunkt i nyere spiritualitetsteori og praktisk-teologisk metode. Prosjektet har en interdisiplinær tilnærming som benytter seg av religionsvitenskapelige, filosofiske og teologiske perspektiver, hvor Charles Taylors sekulariseringsteori står sentralt plassert.

Yrkeserfaring

 • 2007- Høgskolelektor, Det praktisk-teologiske seminar
 • 2003-07 Kapellan/prostiprest, Hammerfest
 • 2002 Sykehusprest, Helse Øst. Menighetspedagog, Gamle Glemmen (vikariater)
 • 2001 Sivilarbeider, Kirkens Hus.

Utdanning

 • 2002 Avsluttende praktikum, PTS. Mellomfag idéhistorie, UiO
 • 2001 Litteraturvitenskap grunnfag, UiO
 • 2000 Cand.theol., UiO

Vitenskapelige publikasjoner

 • “Understanding Experience: the Concept of Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to Spirituality” in: John S. Bak, Franz Karl Wöhrer (eds.) British Literature and Spirituality. Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings. (Austria: Forschung und Wissenschaft - Literatur- und Sprachwissenschaft) Münster: LIT Verlag 2013, p. 51-66.
 • “Church Development in Church of Norway“ in: Anne-Louise Eriksson, Göran Gunner, and Niclas Blåder (eds) Exploring a Heritage. Evangelical Lutheran Churches in the North. (Church of Sweden Research Series, vol. 5) Eugene, OR: Pickwick Publications 2012, p. 137-155.
 • "Taizé: en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse mennesker?" I: Prismet 1-2011, ss. 25-36
 • ”Pastoral spiritualitet i endring.” I: Halvårsskift for praktisk teologi 1-2010, ss. 3-13

Andre publikasjoner

 • "Menighetsutvikling for folkekirken" I: NNK 6-2010, ss. 5-10
 • Bokessay: «Religionsfilosofisk om Jesus» Jan-Olav Henriksen. Jesus: Gave og begjær. Oslo: Gyldendal, 2008. I: NNK 7/2008, ss.42-47
 • Bokmelding: «Overgivelsens spiritualitet» David G. Benner. Kjærlighet og overgivelse. Oslo: Verbum Spiritualitet, 2007. I: NNK 7/2008, ss. 51-52.
 • “Mellom langfredag og påskemorgen. Kenosis, fravær og svak tro hos Gianni Vattimo.” I: NKK 2/2008, ss.26-32
 • Bokmelding: «Informativt og innenfra om norsk nyreligiøsitet» Geir Uldal og Geir Winje, Hekser og healere. Religion og spiritualitet i det moderne. Høyskoleforlaget, Oslo 2007. I: NNK 8/2007, ss.45-46.
 • ”Tilbake til fremtiden? Radical Orthodoxy og teologiens suverenitet”. I: Kirke og kultur 05-06/ 2002, ss.497-509
 • Bokmelding: Jeffrey Burton Russell. Himmelens historie. Den syngende stillhet., 175 s. Pax Forlag, Oslo 2002. I: Kirke og kultur 03/2002. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 316-320.
 • ”Learning to Care. Theology and the Ecological Crisis”. I: A Pentatonic Landscape (Eds. S.Nagypál & P.Sajda), Budapest 2002, ss.18-26
 • ”Jesus i moderniteten” I: Filologen, 2000

Publikasjoner

 • Johannessen, Halvard (2017). Ordinære gudstjenester som sted for det hellige, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel 8.  s 203 - 230
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 25 - 38
 • Johannessen, Halvard (2013). Understanding Experience: The Concept of Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to Spirituality, In Franz Karl Wöhrer & John S. Bak (ed.),  British Literature and Spirituality: Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings.  LIT Verlag.  ISBN 978-3643903365.  3.  s 51 - 66
 • Johannessen, Halvard (2012). Church Development in Church of Norway, In Anne-Louise Eriksson; Göran Gunner & Niclas Blåder (ed.),  Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north.  Pickwick Publications.  ISBN 978-1-62032-102-7.  7.  s 137 - 155
 • Johannessen, Halvard (2011). Taizé: en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse mennesker?. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (1), s 25- 36
 • Johannessen, Halvard (2010). Pastoral spiritualitet i endring. Tidsskrift for Praktisk Teologi.  ISSN 0800-6857.  27(1), s 3- 13

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannessen, Halvard (2017). Kjenn deg selv. En profesjonsetisk epistel om prestetjeneste. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 5- 9
 • Johannessen, Halvard (2017). Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid. Vis sammendrag
 • Johannessen, Halvard (2013). Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.): Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (4), s 438- 442
 • Johannessen, Halvard (2010). Menighetsutvikling for folkekirken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 5- 10
 • Johannessen, Halvard (2008). Mellom langfredag og påskemorgen. Kenosis, fravær og svak tro hos Gianni Vattimo. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 26- 32
 • Johannessen, Halvard (2008). Overgivelsens spiritualitet: David G. Benner. Kjærlighet og overgivelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (7), s 51- 52
 • Johannessen, Halvard (2008). Religionsfilosofisk om Jesus: Jan-Olav Henriksen. Jesus: Gave og begjær. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (7), s 42- 47
 • Johannessen, Halvard (2007). Informativt og innenfra om norsk nyreligiøsitet: Geir Uldal og Geir Winje, Hekser og healere. Religion og spiritualitet i det moderne. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (8), s 45- 46
 • Johannessen, Halvard (2002). Jeffrey Burton Russell. Himmelens historie. Den syngende stillhet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (03), s 316- 320
 • Johannessen, Halvard (2002). Tilbake til fremtiden? Radical Orthodoxy og teologiens suverenitet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (05-06), s 497- 509
 • Johannessen, Halvard (2000). Jesus i moderniteten. Filologen.  ISSN 0807-9250.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2017 13:25 - Sist endret 2. jan. 2017 13:25