Halvard Johannessen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Halvard Johannessen
English version of this page
Telefon +47 22850335
Mobiltelefon 97097554
Rom 208
Treffetider Man.-fre. kl.10.00-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg arbeider innenfor praktisk teologi med særlig vekt på samfunnsteologi og pastoralteologi. Min PhD-avhandling Sekulariseringens spiritualitet er en undersøkelse av hvordan nye idealer for spiritualitet i Den norske kirke implisitt forhandler med den sekulære kulturens virkelighetsforståelse og idealer (online: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-86052). Gjennomgående handler mitt arbeid om å utforske teologiske forestillinger i praksisfeltet. Jeg arbeider både med skriftlige kilder og empiriske prosjekter.

Undervisning

Jeg er praksisleder og faglærer på alle praktisk-teologiske emner på profesjonsstudiet i teologi. På disse emnene har jeg ansvar for pastoralteologi og ekklesiologi, organisasjon og ledelse, spiritualitet og sjelesorg, samt for tilrettelegging av praksis og oppfølging av veiledere:

 • TEOL2500 Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse
 • TEOL4012 Praktisk teologi med institusjonspraksis: sjelesorg
 • TEOL4020 Teologi i praksis III

Jeg bidrar dessuten jevnlig i etter- og videreutdanning, bl.a. med emneansvar for:

 • TEOL4551/52 Prest og teolog i praksis (2020-21)
 • TEOL4538V Spesialprest i livssynsåpent samfunn (2020-21)
 • TEOL4537V Ledelse, roller og samspill i menighetene (2020)

Verv

 • Ansvarlig redaktør for Nytt norsk kirkeblad (https://www.tf.uio.no/forskning/publikasjoner/nytt-norsk-kirkeblad/)
 • Programleder for Erfaringsbasert master for praktisk teologi
 • Faglig kontaktperson for skikkethetsvurdering
 • Medlem av Kompetanserådet for videreutdanning av prester (leder 2019-2020)

Yrkeserfaring

Jeg har jobbet som førsteamanuensis og praksisleder ved Det teologiske fakultet siden 2017. Før det hadde jeg stillingen som høgskolelektor i pastorallære ved Det praktisk-teologiske seminar fra 2007 til 2016. Jeg ble ordinert prest i Den norske kirke i 2003, og arbeidet i perioden 2003 til 2007 som kapellan og prostiprest i Hammerfest. 

Utdanning

 • 2017 PhD, UiO
 • 2002 Avsluttende praktikum, PTS/UiO
 • 2002 Mellomfag idéhistorie, UiO
 • 2001 Litteraturvitenskap grunnfag, UiO
 • 2000 Cand.theol., UiO
Emneord: Praktisk teologi, Systematisk teologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Pastoralteologi, Religionssosiologi

Publikasjoner

 • Saxegaard, Fredrik & Johannessen, Halvard (2021). Embete og råd - en gjenvisitt : en analyse av premisser og argumenter i utredningen Kirkens embete og råd (1987). Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. 38(2), s. 108–123.
 • Johannessen, Halvard (2017). Ordinære gudstjenester som sted for det hellige. I Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. s. 203–230.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter. I Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. s. 25–38.
 • Johannessen, Halvard (2013). Understanding Experience: The Concept of Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to Spirituality. I Wöhrer, Franz Karl & Bak, John S. (Red.), British Literature and Spirituality: Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings. LIT Verlag. ISSN 978-3643903365. s. 51–66.
 • Johannessen, Halvard (2012). Church Development in Church of Norway. I Eriksson, Anne-Louise; Gunner, Göran & Blåder, Niclas (Red.), Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north. Pickwick Publications. ISSN 978-1-62032-102-7. s. 137–155.
 • Johannessen, Halvard (2011). Taizé: en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse mennesker? Prismet. ISSN 0032-8847. s. 25–36.
 • Johannessen, Halvard (2010). Pastoral spiritualitet i endring. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende. ISSN 0800-6857. 27(1), s. 3–13.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannessen, Halvard (2021). Sluttrapportens bruk av «det allmenne prestedømme» i begrepshistorisk perspektiv .
 • Johannessen, Halvard (2021). Konfirmantsjokket. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 1–2.
 • Johannessen, Halvard (2021). Sommeråpne kirker, selvoverskridelse og turistindustri. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 47–55.
 • Johannessen, Halvard (2021). Behov for et maktkritisk blikk. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 18–18.
 • Johannessen, Halvard (2021). La oss snakke om makt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 1–3.
 • Johannessen, Halvard & Arnulf, Jan Ketil (2021). Kirkens sjel og kirkens organisering. Intervju med professor Jan Ketil Arnulf (BI). Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 63–73.
 • Johannessen, Halvard (2021). Hva betyr "det allmenne prestedømme"? Müller-Nilssen-rapportens ekklesiologi i begrepshistorisk perspektiv. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 51–61.
 • Johannessen, Halvard (2020). Nytt tiår, nye muligheter. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970.
 • Johannessen, Halvard (2020). Prestens litterære verktøykasse. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. s. 1–4.
 • Johannessen, Halvard (2020). Kirken i samfunnet: Autentisitetens etikk i gudstjenesten?
 • Johannessen, Halvard (2020). Kan vi erfare Gud?
 • Johannessen, Halvard (2019). Høyreekstremisme og kristendom. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. s. 1–2.
 • Johannessen, Halvard (2019). 8.søndag i treenighetstiden. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 101–104.
 • Johannessen, Halvard (2019). Presten i populærkulturen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 3–5.
 • Johannessen, Halvard (2019). Prestemotiv i norsk rap. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 55–64.
 • Johannessen, Halvard (2018). Hva skal vi med profesjonen prest? Vårt land. ISSN 0805-5424. nr.128/74.årgang(8.juni), s. 28–28.
 • Johannessen, Halvard (2017). Kjenn deg selv. En profesjonsetisk epistel om prestetjeneste. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 5–9.
 • Johannessen, Halvard (2013). Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.): Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. s. 438–442.
 • Johannessen, Halvard (2010). Menighetsutvikling for folkekirken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 5–10.
 • Johannessen, Halvard (2008). Religionsfilosofisk om Jesus: Jan-Olav Henriksen. Jesus: Gave og begjær. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 42–47.
 • Johannessen, Halvard (2008). Overgivelsens spiritualitet: David G. Benner. Kjærlighet og overgivelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 51–52.
 • Johannessen, Halvard (2008). Mellom langfredag og påskemorgen. Kenosis, fravær og svak tro hos Gianni Vattimo. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 26–32.
 • Johannessen, Halvard (2007). Informativt og innenfra om norsk nyreligiøsitet: Geir Uldal og Geir Winje, Hekser og healere. Religion og spiritualitet i det moderne. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 45–46.
 • Johannessen, Halvard (2002). Jeffrey Burton Russell. Himmelens historie. Den syngende stillhet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 316–320.
 • Johannessen, Halvard (2002). Tilbake til fremtiden? Radical Orthodoxy og teologiens suverenitet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 497–509.
 • Johannessen, Halvard (2000). Jesus i moderniteten. Filologen. ISSN 0807-9250.
 • Johannessen, Halvard (2017). Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2017 13:25 - Sist endret 1. mai 2021 00:14