Halvard Johannessen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Halvard Johannessen
English version of this page
Telefon +47 22850335
Mobiltelefon 97097554
Rom 208
Treffetider Man.-fre. kl.10.00-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg er opptatt av vekselvirkningen mellom religiøs endring, særlig det som skjer på det kirkelige praksisfeltet, og større kulturelle endringer. Blant annet har jeg undersøkt hvordan nye idealer for kristen spiritualitet i Den norske kirke implisitt gjenspeiler den sekulære kulturens idealer og forestillinger. Jeg liker å belyse teologiske forestillinger som "bor" i praksisfeltet og som gjerne tas for gitt, og å reflektere over dem kontekstuelt så vel som prinsipielt. Mesteparten av arbeidet mitt hører til innen praktisk teologi og samfunnsteologi. 

Undervisning

Jeg underviser hovedsaklig på profesjonsstudiet i teologi, og da i pastorallære, ekklesiologi, ledelse og spiritualitet. Jeg har også ulike typer veiledning. I perioden 2019-2021 underviser jeg på videreutdanningskursene Prest og teolog i praksis, Spesialprest i livssynsåpent samfunn og Ledelse, roller og samspill i menighetene. Jeg er dessuten praksisleder på profesjonsstudiet.

Verv

Ansvarlig redaktør for Nytt norsk kirkeblad (https://www.tf.uio.no/forskning/publikasjoner/nytt-norsk-kirkeblad/)

Leder av Kompetanserådet for videreutdanning av prester (2019-2020)

Yrkeserfaring

Jeg har jobbet som førsteamanuensis og praksisleder ved Det teologiske fakultet siden 2017. Før det hadde jeg stillingen som høgskolelektor ved Det praktisk-teologiske seminar fra 2007 til 2016. Jeg ble ordinert prest i Den norske kirke i 2003, og arbeidet i perioden 2003 til 2007 som kapellan og prostiprest i Hammerfest. 

Utdanning

 • 2017 PhD, UiO
 • 2002 Avsluttende praktikum, PTS/UiO
 • 2002 Mellomfag idéhistorie, UiO
 • 2001 Litteraturvitenskap grunnfag, UiO
 • 2000 Cand.theol., UiO
Emneord: Praktisk teologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Pastoralteologi, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet, Systematisk teologi/Samtidsteologi

Publikasjoner

 • Johannessen, Halvard (2017). Ordinære gudstjenester som sted for det hellige, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel 8.  s 203 - 230
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 25 - 38
 • Johannessen, Halvard (2013). Understanding Experience: The Concept of Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to Spirituality, In Franz Karl Wöhrer & John S. Bak (ed.),  British Literature and Spirituality: Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings.  LIT Verlag.  ISBN 978-3643903365.  3.  s 51 - 66
 • Johannessen, Halvard (2012). Church Development in Church of Norway, In Anne-Louise Eriksson; Göran Gunner & Niclas Blåder (ed.),  Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north.  Pickwick Publications.  ISBN 978-1-62032-102-7.  7.  s 137 - 155
 • Johannessen, Halvard (2011). Taizé: en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse mennesker?. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (1), s 25- 36
 • Johannessen, Halvard (2010). Pastoral spiritualitet i endring. Tidsskrift for Praktisk Teologi.  ISSN 0800-6857.  27(1), s 3- 13

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannessen, Halvard (2020). Kan vi erfare Gud?.
 • Johannessen, Halvard (2020). Kirken i samfunnet: Autentisitetens etikk i gudstjenesten?.
 • Johannessen, Halvard (2020). Nytt tiår, nye muligheter. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis.  ISSN 1894-2970.  (1)
 • Johannessen, Halvard (2020). Prestens litterære verktøykasse. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis.  ISSN 1894-2970.  (2), s 1- 4
 • Johannessen, Halvard (2019). 8.søndag i treenighetstiden. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 101- 104
 • Johannessen, Halvard (2019). Høyreekstremisme og kristendom. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis.  ISSN 1894-2970.  (5), s 1- 2
 • Johannessen, Halvard (2019). Prestemotiv i norsk rap. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 55- 64
 • Johannessen, Halvard (2019). Presten i populærkulturen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 3- 5
 • Johannessen, Halvard (2018). Hva skal vi med profesjonen prest?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  nr.128/74.årgang(8.juni), s 28- 28
 • Johannessen, Halvard (2017). Kjenn deg selv. En profesjonsetisk epistel om prestetjeneste. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 5- 9
 • Johannessen, Halvard (2017). Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid. Vis sammendrag
 • Johannessen, Halvard (2013). Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.): Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (4), s 438- 442
 • Johannessen, Halvard (2010). Menighetsutvikling for folkekirken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 5- 10
 • Johannessen, Halvard (2008). Mellom langfredag og påskemorgen. Kenosis, fravær og svak tro hos Gianni Vattimo. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 26- 32
 • Johannessen, Halvard (2008). Overgivelsens spiritualitet: David G. Benner. Kjærlighet og overgivelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (7), s 51- 52
 • Johannessen, Halvard (2008). Religionsfilosofisk om Jesus: Jan-Olav Henriksen. Jesus: Gave og begjær. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (7), s 42- 47
 • Johannessen, Halvard (2007). Informativt og innenfra om norsk nyreligiøsitet: Geir Uldal og Geir Winje, Hekser og healere. Religion og spiritualitet i det moderne. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (8), s 45- 46
 • Johannessen, Halvard (2002). Jeffrey Burton Russell. Himmelens historie. Den syngende stillhet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (03), s 316- 320
 • Johannessen, Halvard (2002). Tilbake til fremtiden? Radical Orthodoxy og teologiens suverenitet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (05-06), s 497- 509
 • Johannessen, Halvard (2000). Jesus i moderniteten. Filologen.  ISSN 0807-9250.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2017 13:25 - Sist endret 26. mars 2020 15:14