Halvard Johannessen

Associate Professor - Fagseksjonen
Norwegian version of this page
Phone +47-22850335
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Johannessen, Halvard (2017). Ordinære gudstjenester som sted for det hellige, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel 8.  s 203 - 230
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 25 - 38
 • Johannessen, Halvard (2013). Understanding Experience: The Concept of Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to Spirituality, In Franz Karl Wöhrer & John S. Bak (ed.),  British Literature and Spirituality: Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings.  LIT Verlag.  ISBN 978-3643903365.  3.  s 51 - 66
 • Johannessen, Halvard (2012). Church Development in Church of Norway, In Anne-Louise Eriksson; Göran Gunner & Niclas Blåder (ed.),  Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north.  Pickwick Publications.  ISBN 978-1-62032-102-7.  7.  s 137 - 155
 • Johannessen, Halvard (2011). Taizé: en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse mennesker?. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (1), s 25- 36
 • Johannessen, Halvard (2010). Pastoral spiritualitet i endring. Tidsskrift for Praktisk Teologi.  ISSN 0800-6857.  27(1), s 3- 13

View all works in Cristin

 • Johannessen, Halvard (2017). Kjenn deg selv. En profesjonsetisk epistel om prestetjeneste. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 5- 9
 • Johannessen, Halvard (2017). Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid. Show summary
 • Johannessen, Halvard (2013). Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.): Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (4), s 438- 442
 • Johannessen, Halvard (2010). Menighetsutvikling for folkekirken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 5- 10
 • Johannessen, Halvard (2008). Mellom langfredag og påskemorgen. Kenosis, fravær og svak tro hos Gianni Vattimo. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 26- 32
 • Johannessen, Halvard (2008). Overgivelsens spiritualitet: David G. Benner. Kjærlighet og overgivelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (7), s 51- 52
 • Johannessen, Halvard (2008). Religionsfilosofisk om Jesus: Jan-Olav Henriksen. Jesus: Gave og begjær. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (7), s 42- 47
 • Johannessen, Halvard (2007). Informativt og innenfra om norsk nyreligiøsitet: Geir Uldal og Geir Winje, Hekser og healere. Religion og spiritualitet i det moderne. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (8), s 45- 46
 • Johannessen, Halvard (2002). Jeffrey Burton Russell. Himmelens historie. Den syngende stillhet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (03), s 316- 320
 • Johannessen, Halvard (2002). Tilbake til fremtiden? Radical Orthodoxy og teologiens suverenitet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (05-06), s 497- 509
 • Johannessen, Halvard (2000). Jesus i moderniteten. Filologen.  ISSN 0807-9250.

View all works in Cristin

Published June 19, 2017 12:06 PM - Last modified June 19, 2017 12:06 PM