Halvard Johannessen

Associate Professor - Fagseksjonen
Image of Halvard Johannessen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850335
Room 208
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Academic interests

My interests concern the dynamics between religious change, especially in Church of Norway, and cultural change. My dissertation (2017) was a study of how current trends in Christian spirituality within Church of Norway implicitly reflected the cultural images and ideals of the secular age. I like to explore the (often implicit) theologies that are embedded in practices, and to engage them in contextual as well as critical theological reflection. Most of my work belong to practical theology and public theology.

Courses taught

Background

After studying theology and intellectual history at the University of Oslo, I was ordained in 2003. I served as a chaplain in the northern town of Hammerfest from 2003 to 2007. I have thought courses on graduate and post-graduate programs in practical theology at the University since 2007. I started as Lecturer at Practical Theological Seminary, and have been Associate Professor at the Faculty of Theology since 2017. 

Appointments

 • Editor of Nytt norsk kirkeblad (https://www.tf.uio.no/forskning/publikasjoner/nytt-norsk-kirkeblad/

Positions held

 • Associate Professor in Practical Theology
 • Leader of practical theological training
Tags: Practical Theology, Systematic Theology, Contextual Theology, Dogmatics, Ecclesiology, Hermeneutics, Pastoral Theology

Publications

 • Saxegaard, Fredrik & Johannessen, Halvard (2021). Embete og råd - en gjenvisitt : en analyse av premisser og argumenter i utredningen Kirkens embete og råd (1987). Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. 38(2), p. 108–123.
 • Johannessen, Halvard (2017). Ordinære gudstjenester som sted for det hellige. In Johnsen, Elisabeth Tveito (Eds.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. p. 203–230.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter. In Johnsen, Elisabeth Tveito (Eds.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. p. 25–38.
 • Johannessen, Halvard (2013). Understanding Experience: The Concept of Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to Spirituality. In Wöhrer, Franz Karl & Bak, John S. (Ed.), British Literature and Spirituality: Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings. LIT Verlag. ISSN 978-3643903365. p. 51–66.
 • Johannessen, Halvard (2012). Church Development in Church of Norway. In Eriksson, Anne-Louise; Gunner, Göran & Blåder, Niclas (Ed.), Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north. Pickwick Publications. ISSN 978-1-62032-102-7. p. 137–155.
 • Johannessen, Halvard (2011). Taizé: en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse mennesker? Prismet. ISSN 0032-8847. p. 25–36.
 • Johannessen, Halvard (2010). Pastoral spiritualitet i endring. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende. ISSN 0800-6857. 27(1), p. 3–13.

View all works in Cristin

 • Johannessen, Halvard (2021). Sluttrapportens bruk av «det allmenne prestedømme» i begrepshistorisk perspektiv .
 • Johannessen, Halvard (2021). Konfirmantsjokket. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 1–2.
 • Johannessen, Halvard (2021). Sommeråpne kirker, selvoverskridelse og turistindustri. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 47–55.
 • Johannessen, Halvard (2021). Behov for et maktkritisk blikk. Vårt land. ISSN 0805-5424. p. 18–18.
 • Johannessen, Halvard (2021). La oss snakke om makt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 1–3.
 • Johannessen, Halvard & Arnulf, Jan Ketil (2021). Kirkens sjel og kirkens organisering. Intervju med professor Jan Ketil Arnulf (BI). Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 63–73.
 • Johannessen, Halvard (2021). Hva betyr "det allmenne prestedømme"? Müller-Nilssen-rapportens ekklesiologi i begrepshistorisk perspektiv. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 51–61.
 • Johannessen, Halvard (2020). Nytt tiår, nye muligheter. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970.
 • Johannessen, Halvard (2020). Prestens litterære verktøykasse. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. p. 1–4.
 • Johannessen, Halvard (2020). Kirken i samfunnet: Autentisitetens etikk i gudstjenesten?
 • Johannessen, Halvard (2020). Kan vi erfare Gud?
 • Johannessen, Halvard (2019). Høyreekstremisme og kristendom. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. p. 1–2.
 • Johannessen, Halvard (2019). 8.søndag i treenighetstiden. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 101–104.
 • Johannessen, Halvard (2019). Presten i populærkulturen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 3–5.
 • Johannessen, Halvard (2019). Prestemotiv i norsk rap. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 55–64.
 • Johannessen, Halvard (2018). Hva skal vi med profesjonen prest? Vårt land. ISSN 0805-5424. nr.128/74.årgang(8.juni), p. 28–28.
 • Johannessen, Halvard (2017). Kjenn deg selv. En profesjonsetisk epistel om prestetjeneste. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 5–9.
 • Johannessen, Halvard (2013). Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.): Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. p. 438–442.
 • Johannessen, Halvard (2010). Menighetsutvikling for folkekirken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 5–10.
 • Johannessen, Halvard (2008). Religionsfilosofisk om Jesus: Jan-Olav Henriksen. Jesus: Gave og begjær. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 42–47.
 • Johannessen, Halvard (2008). Overgivelsens spiritualitet: David G. Benner. Kjærlighet og overgivelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 51–52.
 • Johannessen, Halvard (2008). Mellom langfredag og påskemorgen. Kenosis, fravær og svak tro hos Gianni Vattimo. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 26–32.
 • Johannessen, Halvard (2007). Informativt og innenfra om norsk nyreligiøsitet: Geir Uldal og Geir Winje, Hekser og healere. Religion og spiritualitet i det moderne. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 45–46.
 • Johannessen, Halvard (2002). Jeffrey Burton Russell. Himmelens historie. Den syngende stillhet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 316–320.
 • Johannessen, Halvard (2002). Tilbake til fremtiden? Radical Orthodoxy og teologiens suverenitet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 497–509.
 • Johannessen, Halvard (2000). Jesus i moderniteten. Filologen. ISSN 0807-9250.
 • Johannessen, Halvard (2017). Secularization and spirituality. An interdisciplinary reading of the publication "The Church approaching the Spiritual Longing in our Times". Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published June 19, 2017 12:06 PM - Last modified Nov. 5, 2020 10:17 AM