Marius Timmann Mjaaland

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Marius Timmann Mjaaland
English version of this page
Telefon +47 22850341
Mobiltelefon +47 46 77 99 97
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Filosofi, filosofihistorie, metafysikk, etikk, fenomenologi, språkfilosofi, systematisk teologi, dogmatikk, religionsfilosofi, politisk teologi, sekularisme, organdonasjon, minneteori, livsvitenskap.

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor i religionsfilosofi og systematisk teologi, Universitetet i Oslo 2018-
 • PhD-leder Teologisk Fakultet 2018-
 • Professor og faglig leder for PluRel Universitetet i Oslo 2014-2017
 • Førsteamanuensis Høgskolen i Østfold 2013-2014
 • Humboldt-stipendiat Universität Hamburg 2012-2013
 • Vertretungsprofessor Universität Rostock SS 2012
 • Førsteamanuensis med ansvar for forskningsutvikling (SFF) UiO 2011
 • Kirkefagsjef i Oslo 2010
 • Gjesteforsker ved universitetene i København, Montpellier, Heidelberg, Tübingen, Hamburg og Chicago
 • Postdoktor (NFR-prosjekt) tilknyttet UiO 2006-2009
 • Doktorgrad i religionsfilosofi, Universitetet i Oslo (2005)
 • Cand. theol. Universitetet i Oslo (1999)
 • Magister i filosofi fra Universitet i Oslo (1999)

Priser og Prosjektansvar

 • Alexander-von-Humboldt Grant for Advanced Scholars 2012-2014
 • John Templeton Award for Theological Promise 2009 - University of Heidelberg
 • NFR-prosjekt "Sola Scriptura" 2006-2009
 • NFR-prosjekt "Autopsi: Døden og synet på selvet hos Kierkegaard og Derrida" 2001-2005
 • Deutscher Akademischer Austausch Dienst - Universität Heidelberg 1999-2000

Verv

Samarbeid

Emneord: Religionsfilosofi, fenomenologi, språkfilosofi, sekularisme

Publikasjoner

 • Mjaaland, Marius Timmann (2020). On the Path of Destruction. Religion in Philosophy and Theology (RPT).  ISSN 1616-346X.  102, s 61- 74 . doi: 10.1628/978-3-16-159218-8
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Den Ukjente: Metafysikk, mystikk og politisk teologi i Heideggers Svarte hefter, I: Hein Berdinesen & Lars Petter Storm Torjussen (red.),  Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654890.  Kapittel 24.  s 651 - 667 Vis sammendrag
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Formatting Religion: The Approach, In Marius Timmann Mjaaland (ed.),  Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law.  Routledge.  ISBN 9781138599987.  Kapittel 1.  s 1 - 16
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Nevroner og transcendens: Livsvitenskapens utfordringer til filosofi og teologi. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  123(2), s 139- 161 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2019-02-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Secular formatting of the sacred: Human rights and the question of secularization and re-sacralization. Journal of Nationalism, Memory & Language Politics.  ISSN 2570-5857.  13(2), s 164- 182 . doi: 10.2478/jnmlp-2019-0011 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). The Riddle of the Reformation and the Mystery of Revolution, In Elena Namli (ed.),  Future(s) of the Revolution and the Reformation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783030273033.  Kapittel 7.  s 165 - 189 Vis sammendrag
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Kallet til ensomhet. Det uoppløselige episke element hos Solstad, Kierkegaard og Blanchot, I: Stine Holte (red.),  Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  Artikkel 6.  s 139 - 162
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Sovereignty and Submission: Luther's Political Theology and the Violence of Christian Metaphysics. Studies in Christian Ethics.  ISSN 0953-9468.  31(4), s 435- 451 . doi: 10.1177/0953946818792629 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Ateismens topologi: Teisme og ateisme i den filosofiske arven etter Luther. Dansk teologisk tidsskrift.  ISSN 0105-3191.  1(80), s 30- 50 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Confessions and Considerations: Heidegger's Early Black Notebooks and His Lecture on Augustine's Theory of Time, In Jayne Svenungsson & Mårten Björk (ed.),  Heidegger's Black Notebooks and the Future of Theology.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783319649269.  10.  s 257 - 276
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Strid og kjærlighet: En gjenvisitt til Løgstrups oppgjør med Kierkegaard, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kapittel.  s 109 - 125
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). The Promise, the Gift, and Being Lost, In Michael Moxter & Nina Heinsohn (ed.),  Enttäuschung.  Wilhelm Fink Verlag.  ISBN 978-3-7705-5666-3.  Kapittel.  s 229 - 244
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Bilder des Todes zerstören, I: Thomas Klie & Illona Nord (red.),  Tod und Trauer im Netz.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 9783170292505.  Artikkel.  s 97 - 116
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Creation and Evolution, In Asle Eikrem & Atle Ottesen Søvik (ed.),  Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90741-7.  1.  s 5 - 20
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Navn og narsissisme: Om allmakt, avmakt og apofasis, I: Gunnar Innerdal & Svein Rise (red.),  Gud og språkets grenser.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-332-1.  Artikkel.  s 133 - 154
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Religiøs topografi i nordisk protestantisme :. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1), s 84- 103
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Sacrifice and Suicide in the Post-Secular Society. Berliner Theologische Zeitschrift.  ISSN 0724-6137.  1, s 69- 87
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Paradox, Sacrifice, and the Future of Writing: Kierkegaard, Postmodernism and Deconstruction, In Jon Stewart (ed.),  A Companion to Kierkegaard.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-78381-8.  6.  s 96 - 110
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Der apokalyptische Zwerg der Revolution, I: Philipp Stoellger (red.),  Deutungsmacht: Religion und belief systems in Deutungsmachtkonflikten.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153031-9.  II. Schriften.  s 205 - 224
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). The Double Destruction of Hegel, In Axel Hutter & Anders Moe Rasmussen (ed.),  Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11025275-0.  Artikkel.  s 135 - 150
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Apocalypse and the Spirit of Revolution: The Political Legacy of the Early Reformation. Political Theology.  ISSN 1462-317X.  14(2), s 155- 173
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Gjentagelsen, Døden og Tilegnelsen: De store spørsmålene og Luthers lille pedagogikk, I: Joar Haga & Knut Alfsvåg (red.),  "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen.  IKO forlaget.  ISBN 9788282491082.  Artikkel.  s 153 - 162
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Questioning Time. Religion in Philosophy and Theology (RPT).  ISSN 1616-346X.  68, s 13- 32
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (2013). Introduction. Religion in Philosophy and Theology (RPT).  ISSN 1616-346X.  68, s 1- 9
 • Mjaaland, Marius Timmann (2012). Å skrive om Gud: Hvilken mening har det?. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1, s 396- 418
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Collapsing Horizons. Political Theology.  ISSN 1462-317X.  12(5), s 782- 790
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Geneatopics. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  65(2), s 172- 189
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Immorality. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  4, s 450- 464 . doi: 10.1515/NZST.2011.028
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Spekulasjoner om jødehat. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  1, s 87- 97
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Suicide and Despair, In Patrick Stokes & Adam Buben (ed.),  Kierkegaard and Death.  Indiana University Press.  ISBN 978-0-253-22352-4.  Kap. 4.  s 81 - 100
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Giving Birth: Kierkegaard’s Socratic Maieutics, In Jon Stewart (ed.),  Kierkegaard and the Greek World.  Ashgate.  ISBN 978-0754669814.  Kapittel: Theaetetus.  s 115 - 146
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Monstrøse myter i det moderne, I: Niels Jørgen Cappelørn; Thor Arvid Dyrerud; Christian Janss; Marius Gunnar Mjaaland & Vigdis Ystad (red.),  Kierkegaard, Ibsen og det moderne.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  Kapittel.  s 117 - 132
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Why? - The Political and Religious Logic of Suicide Bombing, In Marius Gunnar Mjaaland; Ola Sigurdson & Sigridur Thorgeirsdottir (ed.),  The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  III.  s 53 - 71
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Derrida Between Alterity and Subjectivity, In Hans Ruin & Jonna Bornemark (ed.),  Phenomenology and Religion: New Frontiers.  Södertörn University Press.  ISBN 978-91-86069-16-2.  Artikkel.  s 157 - 176
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Galskap, I: Joachim Garff; Ettore Rocha & Pia Søltoft (red.),  At være sig selv nærværende : Festskrift til Niels Jørgen Cappelørn.  Kristelig Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-045-2.  Artikkel.  s 160 - 175
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Kamp og kontemplasjon. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (4), s 253- 261 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2009). Does Modernity Begin With Luther?. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  1, s 42- 66
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2009). The Fractured Unity of God, In Eva Harasta & Brian Brock (ed.),  Evoking Lament.  Continuum.  ISBN 9780567033901.  Kapittel.  s 99 - 117
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Ambivalence: On Sacrifice in Philosophy, Society, and Religion. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  50(3-4), s 189- 195 . doi: 10.1515/NZST.2008.015 Vis sammendrag
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Die zerfallene Einheit Gottes: Die Klage, die Gott selbst in Frage stellt, I: Eva Harasta (red.),  Mit Gott klagen.  Neukirchener Verlag.  ISBN 978-3-7887-2325-5.  2. Aufhebungen der Klage.  s 99 - 118
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Funderinger over Abrahams offer: Fundamentalisme, mysterium og teleologisk suspensjon i Kierkegaards Frygt og Bæven. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  108(2), s 116- 143 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). I dødens hule selv: Søren Kierkegaard om selvmord, frihet og fortvilelse. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  (3), s 3- 7 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mjaaland, Marius Timmann (ed.) (2020). The Reformation of Philosophy. Mohr Siebeck.  ISBN 9783161592188.  287 s. Vis sammendrag
 • Mjaaland, Marius Timmann (ed.) (2019). Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge.  ISBN 9781138599987.  216 s. Vis sammendrag
 • Holte, Stine; Jensen, Roger & Mjaaland, Marius Timmann (2017). Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  536 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Systematisk teologi. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313558.  362 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (red.) (2015). Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  139 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). The Hidden God: Luther, Philosophy, and Political Theology. Indiana University Press.  ISBN 978-0-253-01820-5.  248 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Dyrerud, Thor Arvid (red.) (2013). Forfatterne møter Kierkegaard. Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-661-4.  148 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Dyrerud, Thor Arvid (2013). Kierkegaard og Norge. Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-662-1.  247 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (ed.) (2013). Impossible Time. Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-151956-7.  253 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (ed.) (2013). Impossible time : past and future in the philosophy of religion. Mohr Siebeck.  ISBN 9783161519567.
 • Cappelørn, Niels Jørgen; Dyrerud, Thor Arvid; Janss, Christian; Mjaaland, Marius Gunnar & Ystad, Vigdis (red.) (2010). Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  239 s.
 • Mjaaland, Marius Gunnar; Sigurdson, Ola & Thorgeirsdottir, Sigridur (ed.) (2010). The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  205 s. Vis sammendrag
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Autopsia: Self, Death, and God After Kierkegaard and Derrida. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-019128-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mjaaland, Marius Timmann (2020). On the Path of Destruction: Luther, Kant and Heidegger on Divine Hiddenness and Transcendence. Religion in Philosophy and Theology (RPT).  ISSN 1616-346X. . doi: 10.1628/978-3-16-159218-8
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Glaube. Wissen. Wahrheit. Religionsphilosophische Überlegungen.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Presteembetet, kirken og Confessio Augustana. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  2018(7)
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Schrift und Destruktion: Kreuzestheologie aus religionsphilosophischer Perspektive.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Sylte, Turid (2018, 31. mai). Hele byrden på menneskets skuldre.  Vårt Land.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Den skjulte Gud.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Gudsbegrepets topologi fra Luther til Heidegger og i senmoderne filosofi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Luther var en varsler. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Martin Luthers 95 teser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017, 24. oktober). Om reformasjonen. [Radio].  NRK P2.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Phenomenology, Writing, and the Hiddenness of God.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Reformasjonsstriden 2017. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). «Sivilisasjonens fall - sivilisasjonens fremtid?» Grunnlovens §2 kritisk betraktet på sekulære premisser.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Sovereignty and Submission: The Violence of Christian Metaphysics.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Sykdommen til døden. argument.  ISSN 1504-6087.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). The Hidden God: Luther, philosophy, and political theology.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Topos of the Hidden One: Secrecy and Ambivalence in Luther’s Philosophical Legacy.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Forord.  s 9 - 18
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Alle revolusjoners mor. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 18- 19
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Hva skjer med staten når den løsrives fra kirken?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Det tvetydige protestantiske minnet og nordisk topografi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Utelukkelsens skygge over Grunnloven, I: Marius Timmann Mjaaland (red.),  Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014.  St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  Innledning.  s 9 - 14
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Frykten for religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Ingen adgang til riket.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Dikternes dikter og tenkernes tenker: Kierkegaard 200 år.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Et selv som søker sannhet (og finner løgn og bedrag).
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Hemmeligheten i all hjelpekunst.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Kulturkamp og kritikk.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Nordic Kierkegaard Research_ A Survey.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2012). Liv og død. Tid og rom. Livsvitenskap mellom fenomenologi og nevrobiologi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Immorality.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). The Violence of the Question.
 • Mjaaland, Marius Gunnar; Sigurdson, Ola & Thorgeirsdottir, Sigridur (2010). Introduction, In Marius Gunnar Mjaaland; Ola Sigurdson & Sigridur Thorgeirsdottir (ed.),  The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  Oversiktsartikkel.  s 1 - 18
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). DeUsynlige Andre. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Hvem må ofres?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008, 30. august). Offer. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Offer og Ambivalens. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 24
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008, 19. oktober). Om respekt for døden. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Sacrifice.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Supposed God Is There: Derrida between Alterity and Subjectivity.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). The Identity of the "I".
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Ubehaget i vår kultur. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Adieu to the Hermeneutic Horizon?.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Kenosis and the Weakness of Weakness.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Luther and Derrida on Writing and the Hidden God.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2018 12:06 - Sist endret 7. jan. 2019 11:07