Marius Mjaaland

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Marius Mjaaland
English version of this page
Telefon +47 22850341
Mobiltelefon +47 46 77 99 97
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Filosofi, økologi, metafysikk, etikk, fenomenologi, språkfilosofi, systematisk teologi, dogmatikk, religionsfilosofi, politisk teologi, sekularisme, organdonasjon, minneteori, livsvitenskap.

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor i religionsfilosofi, Universitetet i Oslo 2018-
 • PhD-leder Teologisk Fakultet 2018-
 • Professor og faglig leder for PluRel Universitetet i Oslo 2014-2017
 • Førsteamanuensis Høgskolen i Østfold 2013-2014
 • Humboldt-stipendiat Universität Hamburg 2012-2013
 • Vertretungsprofessor Universität Rostock SS 2012
 • Førsteamanuensis med ansvar for forskningsutvikling (SFF) UiO 2011
 • Kirkefagsjef i Oslo 2010
 • Gjesteforsker ved universitetene i København, Montpellier, Heidelberg, Tübingen, Hamburg og Chicago
 • Postdoktor (NFR-prosjekt) tilknyttet UiO 2006-2009
 • Doktorgrad i religionsfilosofi, Universitetet i Oslo (2005)
 • Cand. theol. Universitetet i Oslo (1999)
 • Magister i filosofi fra Universitet i Oslo (1999)

Priser og Prosjektansvar

 • ECODISTURB: Tvisyn på nordisk natur - Prosjektleder, UiO:Norden 2020-24
 • 3DR: Debating the Dead Donor Rule - Gruppeleder, UiO:Life Science 2019-24
 • Alexander-von-Humboldt Grant for Advanced Scholars 2012-2014
 • JT Award for Theological Promise 2009 - University of Heidelberg
 • NFR-prosjekt "Sola Scriptura" 2006-2009
 • NFR-prosjekt "Autopsi: Døden og synet på selvet hos Kierkegaard og Derrida" 2001-2005
 • Deutscher Akademischer Austausch Dienst - Universität Heidelberg 1999-2000

Verv

Samarbeid

Emneord: Systematisk teologi, Religionsfilosofi, økologi, organdonasjon

Publikasjoner

 • Busch, Emil Junge & Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). Does Controlled Donation after Circulatory Death Violate the Dead Donor Rule? American Journal of Bioethics. ISSN 1526-5161. doi: 10.1080/15265161.2022.2040646. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Why Hope? Critical Research on Religion (CRR). ISSN 2050-3032. 9(3), s. 341–345. doi: 10.1177/20503032211044428.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Ecophilosophy and the Ambivalence of Nature: Kierkegaard and Knausgård on Lilies, Birds and Being . Kierkegaard Studies. ISSN 1430-5372. 26(1), s. 325–350. doi: 10.1515/kierke-2021-0014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl, Espen; Henriksen, Jan-Olav & Mjaaland, Marius Timmann (2021). Introduction. I Dahl, Espen; Henriksen, Jan-Olav & Mjaaland, Marius Timmann (Red.), Imagination in Religion: Perspectives from the Philosophy of Religion. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-91210-7. s. 7–14.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2021). Interreligiöser Glaube und gute Religion. I Eurich, Johannes; Stoellger, Philipp; Oeming, Manfred; Lienhard, Fritz & Stoppel, Hendrik (Red.), Phänomene und Diskurse des Interreligiösen. Mohr Siebeck. ISSN 9783161592546. s. 151–170. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Timmann (2021). Religion, Enlightenment and Secularization. I Bringeland, Hans & Brunvoll, Arve (Red.), Religion, Christian Faith, and Secular World: Some thoughts on the meaning and role of religion from the perspective of science of religion, theology, philosophy and sociology. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-91139-1. s. 165–188.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2021). Theologica Paradoxa: Dialog und Disputation als Sprachformen evangelischen Denkens. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. ISSN 0028-3517. 63(2), s. 203–225. doi: 10.1515/nzsth-2021-0011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Timmann (2021). The Image of Jerusalem Destroyed. I Oftestad, Eivor Andersen & Haga, Joar (Red.), Tracing the Jerusalem Code. Volume 2: The Chosen People. Christian Cultures in Early Modern Scandinavia (1536-ca. 1750). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-063487-7. s. 283–297. doi: 10.1515/9783110639452. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Timmann (2020). On the Path of Destruction. I Mjaaland, Marius Timmann (Red.), The Reformation of Philosophy. Mohr Siebeck. ISSN 9783161592188. s. 61–74.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2020). Prekenen som hendelse. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(2), s. 22–37. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Timmann (2020). Ars moriendi coronae. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 40(3-4), s. 310–330.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2020). On the Path of Destruction: Luther, Kant and Heidegger on Divine Hiddenness and Transcendence. Religion in Philosophy and Theology (RPT). ISSN 1616-346X. doi: 10.1628/978-3-16-159218-8.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Den Ukjente: Metafysikk, mystikk og politisk teologi i Heideggers Svarte hefter. I Berdinesen, Hein & Torjussen, Lars Petter Storm (Red.), Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282654890. s. 651–667.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). The Riddle of the Reformation and the Mystery of Revolution. I Namli, Elena (Red.), Future(s) of the Revolution and the Reformation. Palgrave Macmillan. ISSN 9783030273033. s. 165–189. doi: 10.1007/978-3-030-27304-0.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Secular formatting of the sacred: Human rights and the question of secularization and re-sacralization. Journal of Nationalism, Memory & Language Politics. ISSN 2570-5857. 13(2), s. 164–182. doi: 10.2478/jnmlp-2019-0011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Nevroner og transcendens: Livsvitenskapens utfordringer til filosofi og teologi. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 123(2), s. 139–161. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2019-02-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Formatting Religion: The Approach. I Mjaaland, Marius Timmann (Red.), Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge. ISSN 9781138599987. s. 1–16. doi: 10.4324/9780429030567.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Kallet til ensomhet. Det uoppløselige episke element hos Solstad, Kierkegaard og Blanchot. I Holte, Stine (Red.), Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-005-7. s. 139–162.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Sovereignty and Submission: Luther's Political Theology and the Violence of Christian Metaphysics. Studies in Christian Ethics. ISSN 0953-9468. 31(4), s. 435–451. doi: 10.1177/0953946818792629. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Confessions and Considerations: Heidegger's Early Black Notebooks and His Lecture on Augustine's Theory of Time. I Svenungsson, Jayne & Björk, Mårten (Red.), Heidegger's Black Notebooks and the Future of Theology. Palgrave Macmillan. ISSN 9783319649269. s. 257–276. doi: 10.1007/978-3-319-64927-6_10.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). The Promise, the Gift, and Being Lost. I Moxter, Michael & Heinsohn, Nina (Red.), Enttäuschung. Wilhelm Fink Verlag. ISSN 978-3-7705-5666-3. s. 229–244. doi: 10.30965/9783846756669_013.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Strid og kjærlighet: En gjenvisitt til Løgstrups oppgjør med Kierkegaard, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. s. 109–125.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Ateismens topologi: Teisme og ateisme i den filosofiske arven etter Luther. Dansk teologisk tidsskrift. ISSN 0105-3191. 1(80), s. 30–50. doi: 10.7146/dtt.v80i1.106346. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Creation and Evolution. I Eikrem, Asle & Søvik, Atle Ottesen (Red.), Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90741-7. s. 5–20.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Navn og narsissisme: Om allmakt, avmakt og apofasis. I Innerdal, Gunnar & Rise, Svein (Red.), Gud og språkets grenser. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-332-1. s. 133–154.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Bilder des Todes zerstören. I Klie, Thomas & Nord, Illona (Red.), Tod und Trauer im Netz. W. Kohlhammer GmbH. ISSN 9783170292505. s. 97–116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Religiøs topografi i nordisk protestantisme :. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 84–103.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Sacrifice and Suicide in the Post-Secular Society. Berliner Theologische Zeitschrift. ISSN 0724-6137. 1, s. 69–87.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Paradox, Sacrifice, and the Future of Writing: Kierkegaard, Postmodernism and Deconstruction. I Stewart, Jon (Red.), A Companion to Kierkegaard. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-78381-8. s. 96–110. doi: 10.1002/9781118783795.ch6.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). The Double Destruction of Hegel. I Hutter, Axel & Rasmussen, Anders Moe (Red.), Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11025275-0. s. 135–150. doi: 10.1515/9783110252798.135.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Der apokalyptische Zwerg der Revolution. I Stoellger, Philipp (Red.), Deutungsmacht: Religion und belief systems in Deutungsmachtkonflikten. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-153031-9. s. 205–224.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Gjentagelsen, Døden og Tilegnelsen: De store spørsmålene og Luthers lille pedagogikk. I Haga, Joar & Alfsvåg, Knut (Red.), "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen. IKO forlaget. ISSN 9788282491082. s. 153–162.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (2013). Introduction. Religion in Philosophy and Theology (RPT). ISSN 1616-346X. 68, s. 1–9.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Questioning Time. Religion in Philosophy and Theology (RPT). ISSN 1616-346X. 68, s. 13–32.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Apocalypse and the Spirit of Revolution: The Political Legacy of the Early Reformation. Political Theology. ISSN 1462-317X. 14(2), s. 155–173. doi: 10.1179/pol.14.2.4w3120g3k75567v6.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2012). Å skrive om Gud: Hvilken mening har det? Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 1, s. 396–418.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Suicide and Despair. I Stokes, Patrick & Buben, Adam (Red.), Kierkegaard and Death. Indiana University Press. ISSN 978-0-253-22352-4. s. 81–100.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Immorality. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. ISSN 0028-3517. 4, s. 450–464. doi: 10.1515/NZST.2011.028.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Geneatopics. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 65(2), s. 172–189. doi: 10.1080/0039338x.2011.629005.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Collapsing Horizons. Political Theology. ISSN 1462-317X. 12(5), s. 782–790. doi: 10.1558/poth.v12i5.783.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Spekulasjoner om jødehat. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 1, s. 87–97.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dahl, Espen; Henriksen, Jan-Olav & Mjaaland, Marius Timmann (2021). Imagination in Religion: Perspectives from the Philosophy of Religion. LIT Verlag. ISBN 978-3-643-91210-7. 8(8). 195 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2020). The Reformation of Philosophy. Mohr Siebeck. ISBN 9783161592188. 287 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2019). Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge. ISBN 9781138599987. 216 s.
 • Holte, Stine; Jensen, Roger & Mjaaland, Marius Timmann (2017). Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-880-7. 536 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Systematisk teologi. Verbum Akademisk. ISBN 9788254313558. 362 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). The Hidden God: Luther, Philosophy, and Political Theology. Indiana University Press. ISBN 978-0-253-01820-5. 248 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag . ISBN 9788270243068. 139 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (2013). Impossible Time. Mohr Siebeck. ISBN 978-3-16-151956-7. 253 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Dyrerud, Thor Arvid (2013). Forfatterne møter Kierkegaard. Forlaget Press. ISBN 978-82-7547-661-4. 148 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Dyrerud, Thor Arvid (2013). Kierkegaard og Norge. Forlaget Press. ISBN 978-82-7547-662-1. 247 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (2013). Impossible time : past and future in the philosophy of religion. Mohr Siebeck. ISBN 9783161519567.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). Håp og fortvilelse i klimakrisen.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). Kierkegaard on Anxiety in the Age of Ecological Crisis.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). Kan mennesket overleve seg selv? [Avis]. Universitas.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). En ny tidsalder tvinger teologene til å tenke nytt. [Avis]. Vårt Land.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). Angsten i antropocen: Tverrfaglig økologi for en ny tidsalder.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). Angst i antropocen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 24–25.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). Etiske dilemmaer rundt organdonasjon ved sirkulasjonssvikt.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2022). Fremtidig organisering av Den norske kirke.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Forelesningsrekka i tverrfaglig økologi skal nå bredt ut. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Tilliten til bibeltekstene er borte. [Avis]. Vårt Land.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Nerven i Kristi kropp. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Som tannhjul i et byråkrati. [Avis]. vårt land.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Unge menneskers klimaangst er reell. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Challenges to Relational Ontology in the Anthropocene.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2021). Enkel og funksjonell? En teologisk og maktkritisk analyse av forslaget til ny kirkeordning. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 2021(4), s. 31–44.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2021). Ny kirkeordning: Hva skal vi med embetet? Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. 156(8), s. 209–213.
 • Molland, Hedda Susanne & Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2020). Nordisk ambivalens i møte med naturen. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. ISSN 2703-7053.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2020). Nordisk ambivalens i møte med naturen. [Internett]. Salongen.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Sylte, Turid (2018). Hele byrden på menneskets skuldre. [Avis]. Vårt Land.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Glaube. Wissen. Wahrheit. Religionsphilosophische Überlegungen.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Schrift und Destruktion: Kreuzestheologie aus religionsphilosophischer Perspektive.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Presteembetet, kirken og Confessio Augustana. Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. 2018(7).
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Sykdommen til døden. argument. ISSN 1504-6087.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Luther var en varsler. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Martin Luthers 95 teser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Reformasjonsstriden 2017. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 22–23.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Om reformasjonen. [Radio]. NRK P2.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). «Sivilisasjonens fall - sivilisasjonens fremtid?» Grunnlovens §2 kritisk betraktet på sekulære premisser.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Phenomenology, Writing, and the Hiddenness of God.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Topos of the Hidden One: Secrecy and Ambivalence in Luther’s Philosophical Legacy.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Gudsbegrepets topologi fra Luther til Heidegger og i senmoderne filosofi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Sovereignty and Submission: The Violence of Christian Metaphysics.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). The Hidden God: Luther, philosophy, and political theology.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Den skjulte Gud.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. s. 9–18.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Hva skjer med staten når den løsrives fra kirken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Alle revolusjoners mor. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 18–19.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Utelukkelsens skygge over Grunnloven. I Mjaaland, Marius Timmann (Red.), Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag . ISSN 9788270243068. s. 9–14.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Det tvetydige protestantiske minnet og nordisk topografi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Ingen adgang til riket.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Frykten for religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Dikternes dikter og tenkernes tenker: Kierkegaard 200 år.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Hemmeligheten i all hjelpekunst.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Et selv som søker sannhet (og finner løgn og bedrag).
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Kulturkamp og kritikk.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Nordic Kierkegaard Research_ A Survey.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2012). Liv og død. Tid og rom. Livsvitenskap mellom fenomenologi og nevrobiologi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Immorality.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2018 12:06 - Sist endret 29. mars 2022 13:36