Trygve Wyller

Bilde av Trygve Wyller
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Fundamentalteologi 

Et krevende ord som betyr den typen teologi som diskuterer om teologien i det hele tatt snakker om noe som andre enn teologer kan feste tillit til. Hvis svaret er nei, blir teologien en ganske smal interesse. Jeg mener ja, utviklet i min avhandling om Dietrich Bonhoffer fra 1993. Et nyere arbeid er:

 • Wyller, Trygve E (2010). "Glauben heisst, nicht existieren zu können", I: Else Marie Wiberg Pedersen (red.),  Gudstankens aktualitet.  Forlaget ANIS.  ISBN 978-87-7457-483-5.  kapitel.

Diakoniforskning

Diakoniforskning har stått sentralt i mer enn 20 år. Med bruken av begrepet heterotopi hentet fra Michel Foucault arbeider jeg med å utvide og fordype tolkningen av hva diakoni er.

 • Wyller, Trygve (2016). Heterotopisk ekklesiologi. Når kirkens rom blir mindre og de papirløses rom blir større, I: Birgitta Sarelin & Mikael Lindfelt (red.),  Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 978-91-7580-791-1.  kapitel.  s 181 - 197

Skandinavisk skapelsesteologi

Dette er på mange måter en variant av det store temaet om fundamentalteologi, men særlig utviklet i Skandinavia med røtter i N.F.S Grundtvig og med Gustaf Wingren og K.E. Løgstrup som sentrale skandinaviske forgrunnsfigurer. Deltar sentralt i arbeidet med å nytenke denne tradisjonen sammen med gode nordiske kolleger. Viktige publikasjoner i den sammenhengen er:

 • Wyller, Trygve (2017). The Discovery of the Secular-Religious Other in the Scandinavian Creation Theology, In Niels Henrik Gregersen; Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (ed.),  Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  Kapitel.  s 253 – 267
 • Wyller, Trygve E (2014). The Undocumented Embodied: Shaping the Space where the Sacred and the Secular Intertwine, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Kapitel.  s 221 – 236

Dekolonial teologi

De siste årene har jeg  arbeidet med og utviklet denne tradisjonen særlig skjer i sør og der vekten på, og respekten for, lokale tradisjoner står i sentrum. Noen viktige publikasjoner er:

 • Wyller, Trygve (2018). Decolonial Counter-conducts? Traces of Decentering Migrant Ecclesiologies. Alternation. Interdisciplinary Journal for the Study of Art and Humanities in Southern Africa.  ISSN 1023-1757.  (22)
 • Wyller, Trygve (2019). The Heterotopic Creation: A Short Contribution to Subaltern Ecclesiology, In Else-Marie Wiberg Pedersen (ed.),  The Alternative Luther - Lutheran Theology from the Subaltern.  Lexington Books.  ISBN 978-1-9787-0381-0.  Chapter 5.  s 89 – 100

Migrasjon og teologi

Siden 2017 har jeg ledet forskergruppen Nordhost ved UiO-Norden programmet. Dette har gitt muligheter for forskning og dialog om nye teologiske perspektiver på flyktninger og gjestfrihet, viktige ting midt i vår egen tid.

 • Wyller, Trygve (2019). "Something More": The citizenship Performativity of Religiously Founded Refugee Projects, In Margit Feischmidt; Ludger Pries & Celine Cantat (ed.),  Refugee Protection and Civil Society in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92740-4.  Chp 10.  s 269 – 291
 • Wyller, Trygve (2018). Touching and contamination: What the xenophobes want to avoid. Reflections from a Congolese borderland in South Africa, In Trygve Wyller; Daisy L. Machado & Bryan S. Turner (ed.),  Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond.  Routledge.

Profesjonsetikk

Profesjonsetikk har også vært et forskningsfelt i minst to ti-år. Mer og mer knyttet til interesse for hvordan det normative springer ut av praksistolkninger.

 • Wyller, Trygve (2017). Glimt av en felles menneskelighet, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapitel 2.  s 19 – 32
 • Wyller, Trygve E (2005). Dydsetikk, medborgerskap og sosial praksis, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker

Skam

Skam er en interesse som har fulgt meg i mange år. Spennende og utfordrende, ,og tverrfaglig lærerikt

 • Wyller, Trygve (Red.) Skam. : Fagbokforlaget, Bergen 2001
 • Wyller, Trygve E (2006). Skammen når kroppen blir bare en ting, I: Pål Gulbrandsen; Per Fugelli; Grete Hovind Stang & Bente Wilmar (red.),  Skam i det medisinske rom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35076-0.  Kapittel.  s 127 – 141

Fenomenologi og teorier om rom

Fenomenologi og teorier om rom er to teoretiske perspektiver som har interessert i mange år. De spiller viktig rolle for de fleste av mine arbeider, fra diakoni og etikk til migrasjonsstudier og ekklesiologi

 • Wyller, Trygve (2017). Mellom Lampedusa og Luther. Ekklesiologi, etnografi og livstolkning i grenseland, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  kapitel.  s 407 – 423
 • Wyller, Trygve (2016). A spatial Power that dissolves itself. Space, Emphaty and Theology - when the Colonized Enter the Empire, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  kapitel.  s 59 - 79

Bakgrunn

 • Cand.mag. Universitetet i Oslo 1975
 • Cand.theol. Universitetet i Oslo 1982
 • Praktisk-teologisk eksamen 1983. Ordinert prest i Den norske kirke 1983
 • Universitetsstipendiat Det teologiske fakultet 1988
 • Dr.theol, Det teologiske fakultet 1994
 • Førsteamanuensis 1996 – 2001
 • Professor 2002  - 2020 (Diakoniforskning og fundamentalteologi)
 • Prodekan Det teologiske fakultet 2003-2006
 • Dekan Det teologiske fakultet 2007-2014
 • Honorary Professor School  Religion, Philosophy and Classics, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, Sør-Afrika 2015-2020

Verv

Emneord: Systematisk teologi, Praktisk teologi, Diakonivitenskap, Etikk, Ekklesiologi, Nordisk protestantisme

Publikasjoner

 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Wyller, Trygve (2019). Conclusion, In Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen & Trygve Wyller (ed.),  Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 978-0-367-22210-9.  12.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Wyller, Trygve (2019). Contextualized hospitalities: Migrants and the Nordic beyond the religious/secular binary, In Trygve Wyller & Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen (ed.),  Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religion and Secular Counterspaces in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 978-0367222109.  1.  s 1 - 15
 • Wyller, Trygve (2019). A Theology of Surprise, In Elisabeth Gerle & Michael Schelde (ed.),  American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology.  The Grundtvig Study Center.  ISBN 978-87-971165-0-0.  Chapter.  s 76 - 85
 • Wyller, Trygve (2019). Introduction: Framing Religion and Difference. Between Populist Highjacking and Identitarian politics, In Trygve Wyller; Daria Pezzoli-Olgiati; Stefanie Knauss; Hans-Günter Heimbrock; Hans-Joachim Sander & Carla Danani (ed.),  Religion and Difference. Contested Contemporary Issues.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-56467-7.  Chp 1.  s 7 - 15
 • Wyller, Trygve (2019). "Something More": The citizenship Performativity of Religiously Founded Refugee Projects, In Margit Feischmidt; Ludger Pries & Celine Cantat (ed.),  Refugee Protection and Civil Society in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92740-4.  Chp 10.  s 269 - 291
 • Wyller, Trygve (2019). The Heterotopic Creation: A Short Contribution to Subaltern Ecclesiology, In Else-Marie Wiberg Pedersen (ed.),  The Alternative Luther - Lutheran Theology from the Subaltern.  Lexington Books.  ISBN 978-1-9787-0381-0.  Chapter 5.  s 89 - 100
 • Wyller, Trygve & Heimbrock, Günter (2019). Difference and Contested Humanity. The Crisis of Migration and the Relief of the Preethical, In Trygve Wyller; Daria Pezzoli-Olgiati; Stefanie Knauss; Hans-Günter Heimbrock; Hans-Joachim Sander & Carla Danani (ed.),  Religion and Difference. Contested Contemporary Issues.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-56467-7.  Chapter.  s 71 - 91
 • Wyller, Trygve & Heimbrock, Hans-Günter (2019). Challenging ecclesiological traditions. International Academy for Practical Theology. Conference Series.  ISSN 2628-0000.  1(1), s 129- 137
 • Wyller, Trygve; Schelde, Michael & Gerle, Elisabeth (2019). Introduction: American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology, In Elisabeth Gerle & Michael Schelde (ed.),  American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology.  The Grundtvig Study Center.  ISBN 978-87-971165-0-0.  Introduction.  s 7 - 14
 • Wyller, Trygve (2018). Decolonial Counter-conducts? Traces of Decentering Migrant Ecclesiologies. Alternation. Interdisciplinary Journal for the Study of Art and Humanities in Southern Africa.  ISSN 1023-1757.  (22) . doi: 10.29086/2519-5476/2018/sp22a8
 • Wyller, Trygve (2018). Touching and contamination: What the xenophobes want to avoid. Reflections from a Congolese borderland in South Africa, In Trygve Wyller; Daisy L. Machado & Bryan S. Turner (ed.),  Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond.  Routledge.  ISBN 978-1-138-48272-2.  Kap 7.  s 114 - 125
 • Wyller, Trygve; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (2018). Conclusion: impacting religions, impacting societies, In Trygve Wyller; Daisy L. Machado & Bryan S. Turner (ed.),  Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond.  Routledge.  ISBN 978-1-138-48272-2.  Kap 11.  s 182 - 193
 • Wyller, Trygve; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (2018). Introduction. Traces of a Theo-Borderland, In Trygve Wyller; Daisy L. Machado & Bryan S. Turner (ed.),  Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond.  Routledge.  ISBN 978-1-138-48272-2.  kap 1.  s 5 - 16
 • Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (2017). Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology, In Niels Henrik Gregersen; Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (ed.),  Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  Kapitel.  s 11 - 34
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2017). Fra heterotopi til medborgerskap, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapitel 11.  s 195 - 203 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2017). Rom, etikk og livsverden, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapitel 1.  s 11 - 18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wyller, Trygve (2017). Glimt av en felles menneskelighet, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapitel 2.  s 19 - 32
 • Wyller, Trygve (2017). Mellom Lampedusa og Luther. Ekklesiologi, etnografi og livstolkning i grenseland, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  kapitel.  s 407 - 423
 • Wyller, Trygve (2017). The Discovery of the Secular-Religious Other in the Scandinavian Creation Theology, In Niels Henrik Gregersen; Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (ed.),  Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  Kapitel.  s 253 - 267
 • Wyller, Trygve & Heimbrock, Hans-Günter (2017). Critical Ubuntu. Rethinking the role of subjectivity, In Malan Nel; Edward Foley; Yolanda Dreyer & Jacob Dreyer (ed.),  Practicing Ubuntu: Practical Theological Perspectives on Injustice, Personhood and Human Dignity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3643908483.  kapitel.  s 169 - 181
 • Wyller, Trygve (2016). A spatial Power that dissolves itself. Space, Emphaty and Theology - when the Colonized Enter the Empire, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  kapitel.  s 59 - 79
 • Wyller, Trygve (2016). Alternativ (og postkolonial) mostand. Gunvor Hofmos og Yahya Hassan lest med utgangspunkt i Sara Ahmed, I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  kapitel 9172.  s 172 - 187
 • Wyller, Trygve (2016). Heterotopic Ecclesiology. Critical Reflections on what the Church on the Margins Might Mean. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  7(I), s 43- 57 . doi: 10.13109/diac.2016.7.1.43
 • Wyller, Trygve (2016). Heterotopisk ekklesiologi. Når kirkens rom blir mindre og de papirløses rom blir større, I: Birgitta Sarelin & Mikael Lindfelt (red.),  Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 978-91-7580-791-1.  kapitel.  s 181 - 197
 • Wyller, Trygve; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (2016). Conclusion. A heterotopian grammar of hospitality, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  kapitel.  s 173 - 189
 • Wyller, Trygve; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (2016). Introduction. Discovering Spaces of Hospitality Beyond the religious/secular divide, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  kapitel.  s 9 - 21
 • Wyller, Trygve E (2014). Diakonivetenskap i biopolitikens tid: En utmaning för tvärvetenskapelig kritisk forskning, I:  Religiös och social förandring i det glokala samhället. Samtida religionssociologiska perspektiv.  Uppsala Universitet.  ISBN 978-91-554-8914-4.  kapitel.  s 171 - 183
 • Wyller, Trygve E (2014). Diakonivetenskap i biopolitikens tid: En utmaning för tvärvetenskaplig kritisk forskning, I: Per Petterson; Marta Axner; Annette Leis-Peters; Martha Middlemiss Le Mon & Anders Sjøborg (red.),  Religiös och social förändring i det glokala samhället.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-8914-4.  Kapitel.  s 171 - 183
 • Wyller, Trygve E (2014). The Undocumented Embodied: Shaping the Space where the Sacred and the Secular Intertwine, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Kapitel.  s 221 - 236
 • Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (2014). Introduction, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Innledning.  s 9 - 21
 • Wyller, Trygve E (2013). Becoming Human: Compassionate Citizenship. An Interpretation of a project for undocumented migrants in Schweden. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  4(2), s 34-- 44 . doi: 10.13109/diac.2013.4.1.27
 • Wyller, Trygve E (2013). Dietrich Bonhoeffer, In Ståle Johannes Kristiansen & Svein Rise (ed.),  Key theological thinkers: from modern to postmodern.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3763-5.  Kap..  s 113 - 122
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  14(3), s 257- 263 . doi: 10.1007/s11019-010-9296-6 Vis sammendrag
 • Wyller, Trygve E (2011). Den skjulte og den synlige folkekirke En aktuell ekklesiologisk og politisk utfordring. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  110(3-4), s 115- 126
 • Wyller, Trygve E (2010). Compassion between the Own and the Strange. Perspectives on Christian Social Practice and Citizenship. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  1(2), s 61- 71
 • Wyller, Trygve E (2010). Ethics and Phenomenology in the Context of Professional Practices and Theory, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  1.1..  s 11 - 20
 • Wyller, Trygve E (2010). "Glauben heisst, nicht existieren zu können", I: Else Marie Wiberg Pedersen (red.),  Gudstankens aktualitet.  Forlaget ANIS.  ISBN 978-87-7457-483-5.  kapitel.
 • Villadsen, Kaspar & Wyller, Trygve E (2009). From the spatial heterotopos to the deterritorialised (heterotopic) hope, In Trygve E Wyller (ed.),  Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  part 3.  s 218 - 229
 • Wyller, Trygve E (2009). The extended heteroptopia a new foundation for diaconia?, In Trygve E Wyller (ed.),  Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  s 206 - 217
 • Wyller, Trygve E (2009). The heterotopic citizen? : some aspects for a "science in the making", In Trygve E Wyller (ed.),  Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  s 8 - 17
 • Wyller, Trygve E (2008). Barmhjertighet som brudd på inskripsjonens makt, I: Kjetil Hafstad (red.),  Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning.  Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  kapitel.  s 273 - 288
 • Wyller, Trygve E (2008). Compassion as an Interruption of the Power of Inscription. A Contribution to Diaconal Studies, In Heinz Streib; Astrid Dinter & Kerstin Söderblom (ed.),  Lived Religion - Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004163775.  kapitel.  s 171 - 183
 • Wyller, Trygve E (2008). Dietrich Bonhoeffer, I: Svein Rise & Ståle Johannes Kristiansen (red.),  Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20.århudrets teologer.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276345858.  kapitel.  s 124 - 136
 • Wyller, Trygve E (2008). Kan religion bidra til medborgerskap? Perspektiver på kristent-sosialt arbeid i dag. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  20(3), s 22- 29
 • Wyller, Trygve E (2007). Dygdetik, medborgarskap och social praktik, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Professionsetik.  Gleerups EE.  ISBN 978-91-40-65072-6.  kapitel 2.  s 55 - 83
 • Wyller, Trygve E (2007). Otherness in an Embodied Church. The Impact of Phenomenology in the Study of Christian Social service, In Hans-Günter Heimbrock & Christopher P. Scholtz (ed.),  Religion: Immediate Experience and the Mediacy of Research, Interdisciplinary Studies in the Objectives, Concepts and Methodology of Empirical research in Religion. Research in Contemporary Religion, RCR, Volume 1.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60434-2.  del 2, kapitel II.  s 115 - 133
 • Wyller, Trygve E (2007). Profesjonsetikk, I: Karl Elling Ellingsen (red.),  Selvbestemmelse. Egne og andres valg og verdier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00922-3.  kapitel.  s 57 - 63
 • Wyller, Trygve E (2007). They Owe us Nothing. The Spirituality of Givenness and the Recognition of Children, In Trygve E Wyller & Usha S. Nayar (ed.),  The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60436-6.  Section 4,2.  s 173-185
 • Wyller, Trygve E & Nayar, Usha S. (2007). The Other Child as Gift? A Historical Challenge for Religions in Late Modernity. RCR, Vol.2, In Trygve E Wyller & Usha S. Nayar (ed.),  The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60436-6.  Introduction.  s 7 - 15
 • Wyller, Trygve E (2006). Fellesskapet som ikke er så tett. Noen perspektiv på dåpsopplæringens ekklesiologi. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (2-3), s 173- 181
 • Wyller, Trygve E (2006). Heterotopisk diakoni.Diakoni i spenningen mellom kall og profetisme, I: Roger Jensen; Dag Thorkildsen & Aud Valborg Tønnessen (red.),  Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921171.  kapitel.  s 309 - 325
 • Wyller, Trygve E (2006). Kroppslig kristendom. Om Dietrich Bonhoeffer. Lære og liv : et tidsskrift for Kirkelig fornyelse.  ISSN 0809-9219.  (2), s 20- 24
 • Wyller, Trygve E & Olav Helge, Angell (2006). The Church of Norway as an Agent of Welfare - the case of Drammen. Diakonivetenskapliga institutets skriftsserie.  ISSN 1404-2924.  11, s 86- 142
 • Angell, Olav Helge & Wyller, Trygve (2006). The Church of Norway as an agent of welfare - the case of Drammen, In Anne Birgitta Yeung (ed.),  Churches in Europe as agents of welfare - Sweden, Norway and Finland : working paper 2:1 from the project Welfare and religion in a European perspective.  Diakonvetenskapliga institutet.  ISBN 91-974565-8-6.  -.  s 86 - 141
 • Wyller, Trygve E (2006). Elisabeth Christiansson: Kyrklig och sosial reform. Motiveringar til diakoni 1845-1965. Kyrkohistorisk årsskrift.  ISSN 0085-2619.  s 202- 206
 • Wyller, Trygve E (2006). Heterotooppinen diakonia - Diakonia kutsumuksen ja profitian jännitteessã. Anno Domini 2006.  ISSN 1458-5340.  s 221- 243
 • Wyller, Trygve E (2006). Skammen når kroppen blir bare en ting, I: Pål Gulbrandsen; Per Fugelli; Grete Hovind Stang & Bente Wilmar (red.),  Skam i det medisinske rom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35076-0.  Kapittel.  s 127 - 141

Se alle arbeider i Cristin

 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Wyller, Trygve (ed.) (2019). Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge.  ISBN 978-0-367-22210-9.  198 s.
 • Wyller, Trygve & Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad (ed.) (2019). Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religion and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge.  ISBN 978-0367222109.  220 s.
 • Wyller, Trygve; Pezzoli-Olgiati, Daria; Knauss, Stefanie; Heimbrock, Hans-Günter; Sander, Hans-Joachim & Danani, Carla (ed.) (2019). Religion and Difference. Contested Contemporary Issues. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-56467-7.  178 s.
 • Wyller, Trygve; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (ed.) (2018). Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond. Routledge.  ISBN 978-1-138-48272-2.  185 s.
 • Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (ed.) (2017). Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  275 s.
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (red.) (2017). Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  206 s.
 • Wyller, Trygve; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (ed.) (2016). The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  205 s.
 • Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (ed.) (2014). Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  328 s. Vis sammendrag
 • Elstad, Hallgeir; Hafstad, Kjetil & Wyller, Trygve E (2011). Dannelse og modernitet. Norsk universitetsteologi i 200 år. Jubileumsutstilling. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  42 s.
 • Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (ed.) (2010). Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  207 s.
 • Wyller, Trygve E (ed.) (2009). Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  235 s.
 • Hafstad, Kjetil; Christoffersen, Svein Aage; Wyller, Trygve E; Salomonsen, Jone; Underdal, Arild; Jensen, Roger & Clemet, Kristin (2008). Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  447 s.
 • Wyller, Trygve E & Nayar, Usha S. (ed.) (2007). The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60436-6.  199 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grimsgaard, Cathrine & Wyller, Trygve (2020, 10. oktober). Hvordan blir barns erfaringer håndtert i samtalegrupper for barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre?. [Internett].  Cappelen Damm.
 • Wyller, Trygve & Stordalen, Terje (2020). Nærhet og sansning i koronaens tid.
 • Wyller, Trygve (2019). Migrasjon mellom fenomenologi og normativitet. Case og metodiske utfordringer. Åpen gjesteforelesning.
 • Thorleifsson, Cathrine; Franko, Katja & Wyller, Trygve (2018). Nei, Matlary, nasjonalstaten er ikke alfa og omega. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine; Wyller, Trygve & Franko, Katja (2018). De nye, uverdige trengende. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Wyller, Trygve (2018). Epistemological Violence and Hospitalities. A challenge to address.
 • Wyller, Trygve (2018). Migration and Hospitality: A Citizenship Perspective.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Forord.  s 9 - 18
 • Oxfeldt, Elisabeth & Wyller, Trygve (2015, 13. mars). "Ubehaget i den nordiske kulturen".  Klassekampen.
 • Van Den Breemer, Rosemarie & Wyller, Trygve E (2014). Conclusion, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Conclusion.  s 312 - 318
 • Van Den Breemer, Rosemarie; Wyller, Trygve E & Casanova, Jose (2014). Introduction, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  introduction.  s 9 - 20
 • Wyller, Trygve (2014). Heterotopia: space for others. Michel Foucault as an inspiration for a spatial theology of liberation.
 • Wyller, Trygve (2014). The state of exception. Giorgio Agamben and his radical critique of contemporary theology.
 • Van Den Breemer, Rosemarie & Wyller, Trygve E (2013). On the notion of Scandinavian secularity: intertwinement in public spaces, Human Rights and law.
 • Wyller, Trygve E (2013). Compassion and Politics. A Re-Interpretation of Dietrich Bonhoeffer.
 • Wyller, Trygve E (2013). Re-formatting Protestantism? Contemporary spaces of caring in a Scandinavian theological context.
 • Wyller, Trygve E (2013). Secular and Sacred. A Protestant Approach to Habermas and Taylor.
 • Wyller, Trygve E (2013). Säkular, heilig oder beides? Ein (lutherischer) Blick auf ein Projekt für illegale Migranten in Schweden.
 • Wyller, Trygve E (2010). Ethics, Phenomenology and the Pronethic, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  3.2.  s 189 - 193
 • Wyller, Trygve E (2010). Religion and Professional Ethics in a Post-Secular Society, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  3.4.  s 198 - 202
 • Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (2010). Preface, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  Forord.  s 3 - 7
 • Wyller, Trygve E; Heimbrock, Hans-Günter & Meyer, Peter (2010). Conclusion, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  Konklusjon.  s 213 - 225
 • Haanes, Vidar L. & Wyller, Trygve E (2008, 19. september). Menighetsfakultetet gjennom hundre år. [Radio].  NRK P2 - Sånn er livet.
 • Rasmussen, Tarald & Wyller, Trygve E (2008). En moderne klassiker. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  s 1- 2
 • Wyller, Trygve E (2008). A deterritorialized, religious Space of Hope.
 • Wyller, Trygve E (2008). The Limited and the Extended Space. Perspectives on Volunteerism and Christian Social Practice.
 • Wyller, Trygve E (2008). The limited and the extended. Some comments on religions, secularism and human rights.
 • Wyller, Trygve E (2006, 08. februar). Er Danmark blevet et skamløst samfund?. [Radio].  Danmarks Radio, Agenda.
 • Wyller, Trygve E (2006, 28. mars). kristendom i kød og blod. Synd. [Radio].  Danmarks radio, P1.
 • Wyller, Trygve E (2005). Between Vocation and Profetism.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:14 - Sist endret 2. juni 2021 11:13