English version of this page

Bibelske kulturer og deres resepsjon

Hvem var de første kristne? Hva tenkte og skrev de? Hvordan levde de, og hva betyr deres perspektiver for oss i dag? Disse og mange andre spørsmål blir stilt i forskergruppa Bibelske kulturer og deres resepsjon.

Forskergruppen er en av fakultetets tre fakultære forskergrupper, oppnevnt for perioden 01.07.19-31.06.22.

Om gruppen

Forskergruppen studerer grunntekstene i den kristne verden og tida da kristendommen fant sin første form. Våre forskere undersøker også den materielle kulturen som historien har overlevert til oss fra de første kristne århundrene.

Det nye testamentet, apokryf litteratur, Nag Hammadi-kodeksene, hagiografier så vel som kirkefedrenes skrifter inngår i gruppas forskningsmateriale. Vi interesserer oss for de gamle tekstene som sådan, men også for den komplekse prosessen med å tolke dem. Forskergruppa oppmuntrer til kritiske, nyskapende og etisk engasjerte lesninger av eldre materiale. For oss innebærer hermeneutisk bevissthet et kjønnsperspektiv på historien.

Gruppa består av forskere (ph.d.-kandidater, postdoktorer og fast ansatte forskere) som arbeider med tidlig kristendom og Det nye testamentet. Den ledes av professor Marianne Kartzow.

Nettverk og samarbeid

Lokale samarbeidspartnere:

Gruppas medlemmer er involvert i en rekke internasjonale nettverk:

Publisert 20. mars 2017 12:10 - Sist endret 3. sep. 2019 12:39