Vemund Blomkvist

Førstelektor - Fagseksjonen
Bilde av Vemund Blomkvist
English version of this page
Telefon +47 22850319
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Min faglige hovedinteresse er bibelstudier og kommentarlitteratur fra hele teologihistorien. I avhandlingen min fra 2011 (publisert som Euthalian Traditions, 2012) utviklet jeg i samarbeid med veilederen min, professor David Hellholm, en metode for å studere bibeltekst sammen med kommentarer som finnes i bibelmanuskriptene. 

Arbeidet mitt handler om gamle skrifter, noe som er nært knyttet til de språkene tekstene opprinnelig ble skrevet på: hebraisk, koinegresk, latin og koptisk.

I bloggen min, Oversatt betyr det, har jeg skrevet om fortolkning av Det nye testamentet, dets språk, hvordan det ble overlevert og hvordan det kan forstås i lys av sin omverden. I samarbeid med Hanne Amanda Trangerud har jeg laget disse filmene om Det nye testamentet: Korset og Brødre eller søsken?

Undervisning

Jeg har undervist i en rekke ulike fag ved Det teologiske fakultet siden 1994.

Hebraisk

Hellenistisk gresk

TFEXFAC (for teologistudenter og studenter i Religion og samfunn)

Innføring i Bibelen

Paulus og paulinsk teologi (inkludert gresk)

 

Bakgrunn

Grunnfag i religionshistorie. Cand. philol. med hovedfag i kristendomskunnskap fra Det teologiske fakultet (1993). Dr. philos. (2012).

Samarbeid

Gjennom mange år har jeg samarbeidet med David Hellholm om ulike prosjekter, først om utgivelsen av Nils Alstrup Dahls Studies in Ephesians (2000).

 

Emneord: Det nye testamente, Gresk, Hebraisk
Publisert 3. feb. 2010 16:02 - Sist endret 27. nov. 2020 13:44