Vemund Blomkvist

Førstelektor - Fagseksjonen
Bilde av Vemund Blomkvist
English version of this page
Telefon +47 22850319
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Min faglige hovedinteresse er bibelstudier og kommentarlitteratur fra hele teologihistorien. I avhandlingen min fra 2011 (publisert som Euthalian Traditions, 2012) utviklet jeg i samarbeid med veilederen min, professor David Hellholm, en metode for å studere bibeltekst sammen med kommentarer som finnes i bibelmanuskriptene. 

Arbeidet mitt handler om gamle skrifter, noe som er nært knyttet til de språkene tekstene opprinnelig ble skrevet på: hebraisk, koinegresk, latin og koptisk.

I bloggen min, Oversatt betyr det, har jeg skrevet om fortolkning av Det nye testamentet, dets språk, hvordan det ble overlevert og hvordan det kan forstås i lys av sin omverden. I samarbeid med Hanne Amanda Trangerud har jeg laget disse filmene om Det nye testamentet: Korset og Brødre eller søsken?

Undervisning

Jeg har undervist i en rekke ulike fag ved Det teologiske fakultet siden 1994.

Hebraisk

Hellenistisk gresk

TFEXFAC (for teologistudenter og studenter i Religion og samfunn)

Innføring i Bibelen

Paulus og paulinsk teologi (inkludert gresk)

 

Bakgrunn

Grunnfag i religionshistorie. Cand. philol. med hovedfag i kristendomskunnskap fra Det teologiske fakultet (1993). Dr. philos. (2012).

Samarbeid

Gjennom mange år har jeg samarbeidet med David Hellholm om ulike prosjekter, først om utgivelsen av Nils Alstrup Dahls Studies in Ephesians (2000).

 

Emneord: Det nye testamente, Gresk, Hebraisk

Publikasjoner

  • Blomkvist, Vemund (2017). The Pagan Cultic Meal in Early Christian Literature. I Hellholm, David & Sänger, Dieter (Red.), The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-153918-3. s. 1667–1684.
  • Blomkvist, Vemund (2011). The Teaching on Baptism in the Shepherd of Hermas. I Hellholm, David; Vegge, Tor; Norderval, Øyvind & Hellholm, Christer (Red.), Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-024751-0. s. 849–870. doi: 10.1515/9783110247534.849.
  • Hellholm, Nils David Theodor & Blomkvist, Vemund (2004). Paraenesis as an Ancient Genre-Designation: The Case of the 'Euthalian Apparatus' and the 'Affiliated Argumenta'. I Engberg-Pedersen, T. & Starr, James (Red.), Early Christian Paraenesis in Context. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 3-11-018130-4. s. 467–519.

Se alle arbeider i Cristin

  • Blomkvist, Vemund (2012). Euthalian Traditions. Text, Translation and Commentary. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-029179-7. 400 s.
  • Dahl, Nils Alstrup; Hellholm, David; Fornberg, Tord & Blomkvist, Vemund (2000). Studies in Ephesians. Introductory Questions, Text- & Edition-Critical Issues, Interpretation of Texts and Themes. Mohr Siebeck. ISBN 3-16-147197-0. 550 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Blomkvist, Vemund (2018). En verdifull kilde til Jesu lære? Vårt land. ISSN 0805-5424.
  • Blomkvist, Vemund (2018). Skrev Johannes om Treenigheten? Vårt land. ISSN 0805-5424.
  • Blomkvist, Vemund (2018). Den kristne tidsregningen. Vårt land. ISSN 0805-5424.
  • Blomkvist, Vemund (2010). Korset kan ha vore ei påle. NRK nett.
  • Mjaaland, Marius Gunnar; Hov, Dagny Kristine Johnson; Blomkvist, Vemund; Leer-Salvesen, Tarjei & Solbakken, Cathrine (2001). Makt. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 108(1).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:02 - Sist endret 20. sep. 2022 19:15