English version of this page

Koptiske tekster og manuskripter

Forskergruppen Koptiske tekster og manuskripter er en forskergruppe bestående av faste og midlertidige vitenskapelig ansatte ved TF, samt eksterne samarbeidspartnere, som arbeider med koptiske manuskripter og litteratur.

Fragment av kodeks MONB ET fra Det hvite kloster i Øvre Egypt, produsert i Touton-skriptoriet i det tiende århundre. Fra Kulturhistorisk museums samlinger.

Om gruppen

Forskergruppen Koptiske tekster og manuskripter tar sikte på å videreføre arbeidet som i de senere år har blitt utført av ERC-prosjektet NEWCONT. Gruppen vil underbygge det eksisterende koptologimiljøet ved TF og dets internasjonale nettverk. Ved hjelp av jevnlige seminarer og en aktiv lesegruppe for koptiske tekster på originalspråket støtter forskergruppen opp under eksisterende forskning og PhD-avhandlingsarbeid og bidrar til utvikling av fremtidige prosjektsøknader med fokus på koptiske tekster og manuskripter.

Forskergruppen fokuserer hovedsakelig på koptiske tekster bevart i manuskripter fra det tredje til det tolvte århundre, hvilket omfatter papyrus-, pergament-, og papirmanuskripter av hovedsakelig kristen karakter, de aller fleste produsert i egyptiske klostre. I tillegg tar forskergruppen også for seg monastiske brev og dokumentartekster, inkludert tekster bevart på ostraka. Gruppen arbeider med litterære analyser av koptiske tekster (både tekster forfattet på koptisk og tekster oversatt til koptisk fra andre språk), studier av bibelresepsjon, og komparative og nyfilologiske studier av manuskripter og tekstoverlevering, med et klart fokus på tekstenes og manuskriptenes sosiokulturelle kontekster.

Gruppen arrangerte juni 2019 en vellykket internasjonal workshop om apokryfer og monastisk litterær kultur.

Gruppen leser for tiden Thomasboken fra Nag Hammadi Codex II. Tidligere har gruppen lest Thomasevangeliet, fra samme kodeks, samt Erkeengelen Mikaels Innsettelse, bevart i tre koptiske manuskripter fra det niende og tiende århundre, og den pakomianske abbed Theodors andre brev, bevart i en liten pergamentrull fra Dishna-funnet. Studenter som ønsker å praktisere sine koptiskkunnskaper er velkommen til å delta i tekstlesningen.

 

 

Publisert 28. mars 2017 22:54 - Sist endret 25. juni 2019 14:17