English version of this page

Koptiske tekster og manuskripter

Forskergruppen Koptiske tekster og manuskripter er en forskergruppe bestående av faste og midlertidige vitenskapelig ansatte ved TF, samt eksterne samarbeidspartnere, som arbeider med koptiske manuskripter og litteratur.

Fragment av kodeks MONB ET fra Det hvite kloster i Øvre Egypt, produsert i Touton-skriptoriet i det tiende århundre. Fra Kulturhistorisk museums samlinger.

Om gruppen

Forskergruppen Koptiske tekster og manuskripter ble opprettet for å videreføre arbeidet som i de senere år har blitt utført av ERC-prosjektet NEWCONT. Gruppen underbygger det eksisterende koptologimiljøet ved TF og dets internasjonale nettverk. Ved hjelp av jevnlige seminarer og en aktiv lesegruppe for koptiske tekster på originalspråket støtter forskergruppen opp under eksisterende forskning og PhD-avhandlingsarbeid og bidrar til utvikling av fremtidige prosjektsøknader med fokus på koptiske tekster og manuskripter. For tiden er brorparten av gruppen involvert i ERC-prosjektet APOCRYPHA.

Forskergruppen fokuserer hovedsakelig på koptiske tekster bevart i manuskripter fra det tredje til det tolvte århundre, hvilket omfatter papyrus-, pergament-, og papirmanuskripter av hovedsakelig kristen karakter, de aller fleste produsert i egyptiske klostre. I tillegg tar forskergruppen også for seg monastiske brev og dokumentartekster, inkludert tekster bevart på ostraka. Gruppen arbeider med litterære analyser av koptiske tekster (både tekster forfattet på koptisk og tekster oversatt til koptisk fra andre språk), studier av bibelresepsjon, og komparative og nyfilologiske studier av manuskripter og tekstoverlevering, med et klart fokus på tekstenes og manuskriptenes sosiokulturelle kontekster.

Gruppen arrangerte juni 2019 en vellykket internasjonal workshop om apokryfer og monastisk litterær kultur.

Gruppen samles også til ukentlige lesning av koptiske tekster. For tiden leses Tro Visdom fra Askew håndskriftet. Gruppen har tidligere lest Herskermaktenes naturThomasboken  og Thomasevangeliet fra Nag Hammadi kodeks II, Marias bønn ved Bartos, Pseudo-Krysostomos, Om de fire kroppsløse livsvesnerErkeengelen Mikaels Innsettelse, bevart i tre koptiske manuskripter fra det niende og tiende århundre, Pseudo-Timoteus av Alexandrias Preken over erkeengelen Mikaels fest, bevart i et manuskript fra det tiende århundre fra Merkurius-klosteret i Edfu, den pakomianske abbed Theodors andre brev, bevart i en liten pergamentrull fra Dishna-funnet, og et barnedonasjonsdokument fra Theben. Studenter som ønsker å praktisere sine koptiskkunnskaper er velkommen til å delta i tekstlesningen.

 

Publisert 28. mars 2017 22:54 - Sist endret 8. apr. 2022 14:15