Halvor Moxnes

Bilde av Halvor Moxnes
English version of this page
Telefon +47 22850318
Mobiltelefon +4790661217 +47 90661217
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

SISTE BOK:  Memories of Jesus. A Journey through Time. Eugen, OR: Wipf and Stock, 2021.

This is a different book about Jesus. It does not study the gospels as sources for the historical Jesus, but reads them as memories about Jesus, each gospel with its characteristic picture of Jesus. The book traces the transmission and growth of memories of Jesus in various contexts and in different historical periods. It also introduces readers to the little known “counter stories” to Christian memories in Jewish sources, as well as to the “rival stories” in the Quran.

A central perspective in the book is the troubling fact that for centuries the memories of Jesus contributed to “hate speech” against the Jews in Europe. The passion narratives in the Gospels put the blame for the death of Jesus upon Jewish leaders, and these stories were transmitted throughout the centuries as historical truth.

The memories of Jesus have served as identity markers not only for churches, but also for societies and countries. The last chapters focus on how the memoirs of Jesus have played an important role in supporting the identity of oppressed and marginalized group, in particular in present day USA.

Revidert og utvidet utgave av Historien om Jesus (Verbum, 2017), bl.a. med to nye kapitler:

“Jesus and gender, class and race. Memories of Jesus in modern conflicts,” og “Jesus from the margins. The power of “dangerous memories.”

 

Forhåndsros:

Susannah Heschel, Eli M. Black Distinguished Professor of Jewish Studies at Dartmouth College: "With this great book, Halvor Moxnes has transformed the study of the New Testament!We do not know Jesus, we remember Jesus, he argues and explores the memories expressed in the canonical Gospels, the apocryphal gospels, Jewish texts – all the way to the modern period, when scholars thought they were reconstructing history, rather than grasping at memory. What will the future memories of Jesus bring to us? Moxnes tantalizes us, raising questions about historical and political contexts that shape our memories and insisting that we consider memories in light of ethical commitments. A fabulous book for students, scholars and interesting people!"

 

HISTORIEN OM JESUS. Oslo. Verbum. 2017

SISTE BOK: Halvor Moxnes, Memories of Jesus. A Journey through Time. Eugen, OR: Wipf and Stock, 2021.

Se presentasjonen av boken på Teologisk Fakultets forsknings-sider: Mangfoldige minner om Jesus: http://www.tf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/historien-om-jesus.html

Se også Verbums presentasjon: https://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Bibelkunnskap/Historien-om-Jesus

Se anmeldelsen av Tor B. Jørgensen, Vårt Land, 8.januar 2018,  http://www.tf.uio.no/personer/vit/hmoxnes/historien-om-jesus.-t.-jorgensen.pdf

Historien om Jesus er en oppfølging av

Historien om Det Nye Testamentet. Oslo. Verbum, 2015.

Denne boken er  en kulturhistorisk  innføring I Det nye testamente, fra starten I det første århundre til  idag. Den starter med skriftene fra det første århundre, før de ble Det nye testamente, deres innhold, form og  formålet med å skape identiteten til de første Jesustroende gruppene. Deretter følger "medie-historien",  hvordan skriftene ble samlet til én bok, og om den litterære og teknologiske utviklingen gjennom oversettelser og  bokproduksjon. Historien viser også hvordan Det Nye testamentet virket inn på kunst og litteratur, og ikke minst på utviklingen av sosiale og moralske spørsmål som slaveri, kjønn og seksualitet.  Siste del er "lesehistorien", om hvordan lesningen av Det Nye testamente de siste 200 år er preget av teorier og lesemåter fra allmenne studier av historie og litteratur. Dette bringer historien opp til i dag, og utfordrer leserne til selv å lese  Det nye testament.

Forfatteren har selv oversatt boken  fra den engelske utgaven, og bearbeidet den for nordiske lesere med  en stor seksjon om litteratur til videre lesning s.254-68.

Se presentasjonen av boka på TF's forskningsider: http://www.tf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/new-testament.html

Forlagets presentasjon: http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Bibelkunnskap/Historien-om-Det-nye-testamentet

A Short History of the New Testament. London. I.B. Tauris, 2014.

Les innholdsfortegnelsen og innledningen til boken på Amazon

Se et intervju med Moxnes på I.B. Tauris blog.

 

Pris for kjønnsforskning 2013

For artikkelen «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge" , Tidsskrift for kjønnsforskning 37 (2013), 104-22, fikk Moxnes prisen for den beste artikkel i tidsskriftet for 2013.Se også artikkelen "Da Jesus ble mann" fra Kilden,. Hele artikkelen  i TKF kan leses ved å logge seg inn på Idunn:  På forsiden ligger et abstract.

Intervju: Martincic, Julia
Halvor Moxnes: Aktivist, bibelkjenner og vennskapsforkjemper. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning , https://kjonnsforskning.no/nb/2020/10/halvor-moxnes-aktivist-bibelkjenner-og-vennskapsforkjemper

Bibliografi 1966-2014

 

Faglige interesser

Mine faglige interesser har i mange år vært knyttet til å utforske Det nye testamente og urkristendommen ved hjelp av samfunnsfaglige perspektiv, de siste årene tematisk knyttet særlig til studiet av den historiske Jesus, seksualitet og kjønn, spesielt maskulinitet. Et annet tyngdepunkt er de kulturelle forutsetninger som ligger under våre tolkninger, studert på fremstillinger av den historiske Jesus i lys av utviklingen av nasjonalismen i Europa i 19.århundre.  Begge disse teamområdene reiser spørsmålet om hermeneutikk og bruken av bibeltekster i en fler-kulturell og -religiøs sammenheng.

Undervisning

Eksempler på undervisningstemaer:

  • Seksualitet og kjønn i tidlig kristendom
  • Jesus, Muhammad and Modern Identities
  • Jesus og evangeliene

Bakgrunn

Halvor Moxnes er cand.theol. fra Universitet i Oslo og dr.theol. i 1978, etter studier i USA og England, på avhandlingen Theology in Conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans (Leiden: Brill, 1980).Moxnes har vært universitetslektor og perioden  1984 - 2014  professor i teologi med særlig vekt på Det nye testamente ved Det teologiske fakultet. Han har hatt flere lengre studieopphold ved universiteter i USA, Canada og Storbritannia, og deltar i flere internasjonale bibelfaglige organisasjoner. Ved fakultetet har han de siste årene særlig engasjert seg i internasjonal studentutveksling og arbeidet med master- og PhD-studier i kontekstuell teologi.

Priser og utmerkelser

  • Honorary Visiting Professor, Faculty of Arts, University of Glasgow 2009-14.
  • Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2003
  • Æresdoktor Københavns Universitet 2005
  •  Croghan Bicentennial Visiting Professor in Biblical and Early Christian Studies, Williams College, 2014 II

Verv

  • Medlem av Programme Committee, Society of Biblical Literature  2007-12.
  • Medlem av redaksjonskomiteene i   Annali di storia dell' esegesi (Bologna); Neotestamentica.(Pretoria)

Samarbeid

 Gjennom prosjektet "Jesus in Cultural Complexity"  (se http://www.tf.uio.no/english/research/projects/jcc/) samarbeid med  kollegaer i Stobritannia, USA og Canada.

Tidligere samarbeidsprosjekter

Det kristne menneske: Konstruksjon av ny identitet i antikken. NFR (1997-2001)
Early Christianity in its Greco-Roman Context. Nordic PhD-Network, NOrdForsk 2005-9

Emneord: Det nye testamente, Den historiske Jesus, Hermeneutikk, Kjønn seksualitet og religion, Maskulinitet
Publisert 3. feb. 2010 14:57 - Sist endret 18. feb. 2021 12:23