Halvor Moxnes

Bilde av Halvor Moxnes
English version of this page
Telefon +47 22850318
Mobiltelefon +47 90661217
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

SISTE BOK:  Memories of Jesus. A Journey through Time. Eugen, OR: Wipf and Stock, 2021.

This is a different book about Jesus. It does not study the gospels as sources for the historical Jesus, but reads them as memories about Jesus, each gospel with its characteristic picture of Jesus. The book traces the transmission and growth of memories of Jesus in various contexts and in different historical periods. It also introduces readers to the little known “counter stories” to Christian memories in Jewish sources, as well as to the “rival stories” in the Quran.

A central perspective in the book is the troubling fact that for centuries the memories of Jesus contributed to “hate speech” against the Jews in Europe. The passion narratives in the Gospels put the blame for the death of Jesus upon Jewish leaders, and these stories were transmitted throughout the centuries as historical truth.

The memories of Jesus have served as identity markers not only for churches, but also for societies and countries. The last chapters focus on how the memoirs of Jesus have played an important role in supporting the identity of oppressed and marginalized group, in particular in present day USA.

Revidert og utvidet utgave av Historien om Jesus (Verbum, 2017), bl.a. med to nye kapitler:

“Jesus and gender, class and race. Memories of Jesus in modern conflicts,” og “Jesus from the margins. The power of “dangerous memories.”

 

Forhåndsros:

Susannah Heschel, Eli M. Black Distinguished Professor of Jewish Studies at Dartmouth College: "With this great book, Halvor Moxnes has transformed the study of the New Testament!We do not know Jesus, we remember Jesus, he argues and explores the memories expressed in the canonical Gospels, the apocryphal gospels, Jewish texts – all the way to the modern period, when scholars thought they were reconstructing history, rather than grasping at memory. What will the future memories of Jesus bring to us? Moxnes tantalizes us, raising questions about historical and political contexts that shape our memories and insisting that we consider memories in light of ethical commitments. A fabulous book for students, scholars and interesting people!"

 

HISTORIEN OM JESUS. Oslo. Verbum. 2017

SISTE BOK: Halvor Moxnes, Memories of Jesus. A Journey through Time. Eugen, OR: Wipf and Stock, 2021.

Se presentasjonen av boken på Teologisk Fakultets forsknings-sider: Mangfoldige minner om Jesus: http://www.tf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/historien-om-jesus.html

Se også Verbums presentasjon: https://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Bibelkunnskap/Historien-om-Jesus

Se anmeldelsen av Tor B. Jørgensen, Vårt Land, 8.januar 2018,  http://www.tf.uio.no/personer/vit/hmoxnes/historien-om-jesus.-t.-jorgensen.pdf

Historien om Jesus er en oppfølging av

Historien om Det Nye Testamentet. Oslo. Verbum, 2015.

Denne boken er  en kulturhistorisk  innføring I Det nye testamente, fra starten I det første århundre til  idag. Den starter med skriftene fra det første århundre, før de ble Det nye testamente, deres innhold, form og  formålet med å skape identiteten til de første Jesustroende gruppene. Deretter følger "medie-historien",  hvordan skriftene ble samlet til én bok, og om den litterære og teknologiske utviklingen gjennom oversettelser og  bokproduksjon. Historien viser også hvordan Det Nye testamentet virket inn på kunst og litteratur, og ikke minst på utviklingen av sosiale og moralske spørsmål som slaveri, kjønn og seksualitet.  Siste del er "lesehistorien", om hvordan lesningen av Det Nye testamente de siste 200 år er preget av teorier og lesemåter fra allmenne studier av historie og litteratur. Dette bringer historien opp til i dag, og utfordrer leserne til selv å lese  Det nye testament.

Forfatteren har selv oversatt boken  fra den engelske utgaven, og bearbeidet den for nordiske lesere med  en stor seksjon om litteratur til videre lesning s.254-68.

Se presentasjonen av boka på TF's forskningsider: http://www.tf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/new-testament.html

Forlagets presentasjon: http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Bibelkunnskap/Historien-om-Det-nye-testamentet

A Short History of the New Testament. London. I.B. Tauris, 2014.

Les innholdsfortegnelsen og innledningen til boken på Amazon

Se et intervju med Moxnes på I.B. Tauris blog.

 

Pris for kjønnsforskning 2013

For artikkelen «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge" , Tidsskrift for kjønnsforskning 37 (2013), 104-22, fikk Moxnes prisen for den beste artikkel i tidsskriftet for 2013.Se også artikkelen "Da Jesus ble mann" fra Kilden,. Hele artikkelen  i TKF kan leses ved å logge seg inn på Idunn:  På forsiden ligger et abstract.

Intervju: Martincic, Julia
Halvor Moxnes: Aktivist, bibelkjenner og vennskapsforkjemper. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning , https://kjonnsforskning.no/nb/2020/10/halvor-moxnes-aktivist-bibelkjenner-og-vennskapsforkjemper

Bibliografi 1966-2014

 

Faglige interesser

Mine faglige interesser har i mange år vært knyttet til å utforske Det nye testamente og urkristendommen ved hjelp av samfunnsfaglige perspektiv, de siste årene tematisk knyttet særlig til studiet av den historiske Jesus, seksualitet og kjønn, spesielt maskulinitet. Et annet tyngdepunkt er de kulturelle forutsetninger som ligger under våre tolkninger, studert på fremstillinger av den historiske Jesus i lys av utviklingen av nasjonalismen i Europa i 19.århundre.  Begge disse teamområdene reiser spørsmålet om hermeneutikk og bruken av bibeltekster i en fler-kulturell og -religiøs sammenheng.

Undervisning

Eksempler på undervisningstemaer:

 • Seksualitet og kjønn i tidlig kristendom
 • Jesus, Muhammad and Modern Identities
 • Jesus og evangeliene

Bakgrunn

Halvor Moxnes er cand.theol. fra Universitet i Oslo og dr.theol. i 1978, etter studier i USA og England, på avhandlingen Theology in Conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans (Leiden: Brill, 1980).Moxnes har vært universitetslektor og perioden  1984 - 2014  professor i teologi med særlig vekt på Det nye testamente ved Det teologiske fakultet. Han har hatt flere lengre studieopphold ved universiteter i USA, Canada og Storbritannia, og deltar i flere internasjonale bibelfaglige organisasjoner. Ved fakultetet har han de siste årene særlig engasjert seg i internasjonal studentutveksling og arbeidet med master- og PhD-studier i kontekstuell teologi.

Priser og utmerkelser

 • Honorary Visiting Professor, Faculty of Arts, University of Glasgow 2009-14.
 • Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2003
 • Æresdoktor Københavns Universitet 2005
 •  Croghan Bicentennial Visiting Professor in Biblical and Early Christian Studies, Williams College, 2014 II

Verv

 • Medlem av Programme Committee, Society of Biblical Literature  2007-12.
 • Medlem av redaksjonskomiteene i   Annali di storia dell' esegesi (Bologna); Neotestamentica.(Pretoria)

Samarbeid

 Gjennom prosjektet "Jesus in Cultural Complexity"  (se http://www.tf.uio.no/english/research/projects/jcc/) samarbeid med  kollegaer i Stobritannia, USA og Canada.

Tidligere samarbeidsprosjekter

Det kristne menneske: Konstruksjon av ny identitet i antikken. NFR (1997-2001)
Early Christianity in its Greco-Roman Context. Nordic PhD-Network, NOrdForsk 2005-9

Emneord: Det nye testamente, Den historiske Jesus, Hermeneutikk, Kjønn seksualitet og religion, Maskulinitet

Publikasjoner

Bøker

(2021) Memories of Jesus. A Journey through Time. Eugen, OR: Wipf and Stock

(2017) Historien om Jesus. Verbum.

(2015) Historien om Det nye testamentet.Verbum

(2014) A Short History of the New Testament. London. I.B. Tauris.

(2012) Jesus and the Rise of Nationalism. A New Quest for the Nineteenth Century Historical Jesus. London. I.B. Tauris.

(2009)Moxnes, Halvor; Blanton, Ward & Crossley, James C. (ed.). Jesus Beyond Nationalism: Constructing the Historical Jesus in a Period of Cultural Complexity. Sheffield.: Equinox Publishing.

2006). Hva er kristendom. Oslo. Universitetsforlaget.

(2003). Putting Jesus in His Place. A Radical Vision of Household and KIngdom. Louisville. Westminster John Knox Press

 Artikler, bokkapitler

(2020) Constructing Christian Origins in a Secular Age. I: Talking God in Society : Multidisciplinary (Re)constructions of Ancient (Con)texts Festschrift for Peter Lampe : Vol. 1: Theories and Applications. Vandenhoeck & Ruprecht 2020 ISBN 978-3-647-57317-5. s. 33-49

(2020) Social Science Interpretation of the New Testament and a Hermeneutics of Dialogue. I: Nordic Interpretations of the New Testament, Challenging Texts and Perspectives. Vandenhoeck & Ruprecht 2020 ISBN 978-3-525-55456-2. s. 43-58

(2018) Desiring Christ: A Nordic Christology in the Time of Romantic Friendships. I: Rewriting and Receptionin and of the Bible. Mohr Siebeck 2018. s. 335-352

(2018) From Ernest Renan to Anders Behring Breivik: Continuities in Racial Stereotypes of Muslims and Jews. I: Ethnicity, Race, Religion. Identities and Ideologies in Early Jewish and Christian Texts. and in Modern Biblical Interpretation. T&T Clark 2018 s. 113--129

(2018) WHO ARE THE CHILDREN OF ABRAHAM IN ROMANS 4? Retelling the Memory of Abraham “Our Ancestor”. I: The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein. Mohr Siebeck 2018. s. 193--210

(2017) The Nation and Nationalism. I: The Oxford Handbook of Nineteenth Century Christian Thought. Oxford University Press, s. 246-263

(2017) From canon to context: Reading Paul in a time of cultural complexity. Studia Theologica 2017 ;Volum 71.(1) s. 51-68

(2016). Jesus ved 60. Syn og Segn 2016 ;Volum |22.(4) s. 69-77. Bjørn Eidsvågs "Etterlyst: Jesus" i historisk kontekst.

(2015). Does the History of the Canon Matter? Contextualizing the Debate over the Authority of the New Testament Canon. Biblical Theology Bulletin.   45(2), s 38- 59.

 (2015). Social-scientific readings of the Bible, In John Riches (ed.),  The New Cambridge History of the Bible, vol. 4. From 1750 to the Present.  Cambridge University Press.   Chapter 7.  s 160 - 171.

(2014). Making Jesus Masculine: The Historical Jesus and the Challenges of Nineteenth-Century Politics. Neotestamentica48(1), s 57- 74

(2013). «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning.  37(2), s 104- 122.

(2010). Identity in Jesus' Galilee - From Ethnicity to Locative Intersectionality. Biblical Interpretation.  ISSN 0927-2569.  XVIII(4-5), s 390- 416

(2007). From unique personality to charismatic movement. 100 years of shifitng paradigms in historical Jesus research, In Inger, Furseth & Paul, Leer-Salvesen (ed.), Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad. Tapir Akademisk Forlag. s 187 - 200

(2006). Jesus som europeer? Jesus-forskningen og Europas problemer i det 19.århundre. Dansk teologisk tidsskrift. 69(1), s 139- 155

(2005). Jesus in gender trouble. Tidsskrift for kjønnsforskning. (3), s 20- 34

(2003). Asceticism and Christian Identity in Antiquity: A Dialogue with Foucault and Paul.. Journal for the Study of the New Testament. 26(1), s 3- 29

 • Moxnes, Halvor (2022). Kirkefremtid sett med skeive øyne: På vei mot en unnskyldning? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 127(3), s. 211–224. doi: 10.18261/kok.127.3.2.
 • Moxnes, Halvor (2021). JESUS ITINERANCY IN HISTORICAL CONTEXT. Humanitas. ISSN 0018-7461. 76, s. 500–509.
 • Moxnes, Halvor (2021). The Moment of Recognition. Reading and Seeing Jesus at the Supper at Emmaus. I Holmes, Jeremy & Lasnoski, Kent (Red.), Reading and Living Scripture. Emmaus Academic. ISSN 978-1-64585-078-6. s. 35–50.
 • Moxnes, Halvor (2020). Constructing Christian Origins in a Secular Age. I Eisen, Ute E. & Mader, Heidrun E. (Red.), Talking God in Society : Multidisciplinary (Re)constructions of Ancient (Con)texts Festschrift for Peter Lampe : Vol. 1: Theories and Applications. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 9783525573174. s. 33–49.
 • Moxnes, Halvor (2020). Social Science Interpretation of the New Testament and a Hermeneutics of Dialogue, Nordic Interpretations of the New Testament, Challenging Texts and Perspectives. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-55456-2. s. 43–58.
 • Moxnes, Halvor (2020). Household and gender: Interpretation in dialogue between the contexts of the New Testament and contemporary cultures. Stellenbosch theological journal. ISSN 2413-9467. 6(1), s. 103–122. doi: 10.17570/stj.2020.v6n1.a07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moxnes, Halvor (2018). The Contextuality of Constructing Histories of Jesus. Modern and Ancient Masculinities. I Schmidt, Eckhart David (Red.), Jesus, quo vadis? Entwicklungen und Perpsektiven der aktuellen Jesusforschung. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-7887-3319-3. s. 93–114. doi: 10.13109/9783788733216.93.
 • Moxnes, Halvor (2018). Secrecy in the Gospel of Matthew from an Anthropological Perspective: Creation of an Alternative World. I Verheyden, Joseph & Kloppenborg, John S. (Red.), The Gospels and Their Stories in Anthropolgical Perspective. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-156308-9. s. 175–190. doi: 10.1628/978-3-16-156309-6.
 • Moxnes, Halvor (2018). From Ernest Renan to Anders Behring Breivik: Continuities in Racial Stereotypes of Muslims and Jews. I Hockey, Katherine M. & Horrell, David G. (Red.), Ethnicity, Race, Religion. Identities and Ideologies in Early Jewish and Christian Texts. and in Modern Biblical Interpretation. Bloomsbury T&T Clark. ISSN 978-0-5676-7730-3. s. 113-–129.
 • Moxnes, Halvor (2018). WHO ARE THE CHILDREN OF ABRAHAM IN ROMANS 4? Retelling the Memory of Abraham “Our Ancestor” . I Aune, David E. & Hvalvik, Reidar (Red.), The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-155909-9. s. 193-–210.
 • Moxnes, Halvor (2018). Social Science Perspectives in Early Christian Studies in a Nordic Context. Biblical Theology Bulletin. ISSN 0146-1079. 48(2), s. 76–84. doi: 10.1177/0146107918763046. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moxnes, Halvor (2018). Desiring Christ: A Nordic Christology in the Time of Romantic Friendships, Rewriting and Receptionin and of the Bible. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-155006-5. s. 335–352.
 • Moxnes, Halvor (2017). Was Jesus a charismatic leader? The use of social models in the history of the Jesus' movement. I Giustiniani, Pasquale & Pizzo, Francesco Del (Red.), «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino» (Sal 119,105). Studi offerti a Marcello Del Verme in occasione del suo 75° compleanno. Sardini. ISSN 978-88-7506-233-0. s. 51–72.
 • Moxnes, Halvor (2017). The Homeless Jesus. What does it mean to call Jesus homeless? Tra Pratiche e credenze . Traiettorie anthropologiche e storiche. Un omaggio ad Adriana Destro. Morcellania . ISSN 978-88-372-3152-1. s. 293–309.
 • Moxnes, Halvor (2017). The Nation and Nationalism, The Oxford Handbook of Nineteenth Century Christian Thought. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-871840-6. s. 246–263.
 • Moxnes, Halvor (2017). From canon to context: Reading Paul in a time of cultural complexity. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 71(1), s. 51–68. doi: 10.1080/0039338X.2017.1300119. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moxnes, Halvor (2016). Demokrati i kirken med plass for «homofil» teologi. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 121(1), s. 4–14. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2016-01-02.
 • Moxnes, Halvor (2015). Det nye testamentes kanon under debatt: Kanon og fortolkningskanon fra Käsemann til Ehrman. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 4(4), s. 338–356.
 • Moxnes, Halvor (2015). The mission of Jesus to "the totality of the Jewish land" in Schleiermacher's Life of Jesus. I Byrskog, Samuel & Hägerland, Tobias (Red.), The Mission of Jesus: Second Nordic Symposium on the Historical Jesus, Lund, 7-10 October 2012. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-153335-8. s. 25–39.
 • Moxnes, Halvor (2015). Placing men in the double Message of Luke-Acts. I Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (Red.), Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications. ISSN 9781625644046. s. 327–41.
 • Moxnes, Halvor (2015). Social-scientific readings of the Bible. I Riches, John (Red.), The New Cambridge History of the Bible, vol. 4. From 1750 to the Present. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-85823-6. s. 160–171. doi: 10.1017/cho9780511842870.011.
 • Moxnes, Halvor (2015). Does the History of the Canon Matter? Contextualizing the Debate over the Authority of the New Testament Canon. Biblical Theology Bulletin. ISSN 0146-1079. 45(2), s. 38–59. doi: 10.1177/0146107915577100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moxnes, Halvor (2014). Global Citizenship – Why Do We Need Utopian Visions? I Sterri, Aksel Braanen (Red.), Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Brill|Sense. ISSN 9789462099289. s. 5–13. doi: 10.1007/978-94-6209-929-6_2.
 • Moxnes, Halvor (2014). The Beaten Body of Christ. Reading and Empowering Slave Bodies in 1Peter. Religion and Theology: A Journal of Contemporary Religous Discourse. ISSN 1023-0807. 21(1+2), s. 1–17. doi: 10.1163/15743012-02101002.
 • Moxnes, Halvor (2014). Making Jesus masculine: The historical Jesus and the challenges of nineteenth-century politics. Neotestamentica. ISSN 0254-8356. 48(1), s. 57–74.
 • Moxnes, Halvor (2014). Jesus beyond Nationalism - in Light of Terrorism. I Black, Stephen K. (Red.), To Set at Liberty. Essays on Early Christianity and its Social World in Honor of John H. Elliott. Sheffield Phoenix Press. ISSN 978-1-907534-92-8. s. 272–288. doi: 10.4324/9781315539560.
 • Moxnes, Halvor (2013). FROM THE NINETEENTH CENTURY CONTEXT TO THE FUTURE OF JESUS STUDIES. A dialogue with the panelists in the discussion of Jesus and the Rise of Nationalism. A New Quest for the nineteenth Century Historical Jesus. Annali di Storia dell'Esegesi. ISSN 1120-4001. 30(1), s. 224–234.
 • Moxnes, Halvor (2013). Jesus in discourses of dichotomies : Alternative paradigms of the Historical Jesus. Journal for the Study of the Historical Jesus. ISSN 1476-8690. 11(2), s. 130–152. doi: 10.1163/17455197-01102004.
 • Moxnes, Halvor (2013). When did Jesus become a Galilean? Revisiting the Historical Jesus debate of the Nineteenth Century, Jesus - Gestalt und Gestaltungen. Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. FS für Gerd Theissen zum 70. Geburtstag. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 9783525593622. s. 391–409. doi: 10.13109/9783666593628.391.
 • Moxnes, Halvor (2013). «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 37(2), s. 104–122.
 • Moxnes, Halvor (2013). Jødeland som nasjon. Bibeltolkning og nasjonalisme, Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0190-0. s. 101–113.
 • Moxnes, Halvor (2012). Constructing the Galilee of Jesus in an Age of Ethnic Identity, The Making of ChristianityConflicts, Contacts, and Constructions:The Making of Christianity. Essays in Honor ofBengt Holmberg. Eisenbrauns. ISSN 9781575068176. s. 147–170. doi: 10.1163/156851510x517609.
 • Moxnes, Halvor (2012). Jesus som nasjons-ideal Jesu liv-biografier og utviklingen av europeisk nasjonalisme i det nittende århundre. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 1(3), s. 228–248.
 • Kartzow, Marianne Bjelland; Leirvik, Oddbjørn Birger & Moxnes, Halvor (2011). Kommentar: Jesus, Muhammad og norske identiteter. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 3, s. 17–19.
 • Moxnes, Halvor (2011). Schleiermacher and the Interdisciplinarity of "The Quest for the Historical Jesus". I Gräb, Wilhelm & Slenczka, Notger (Red.), Universität-Theologie-Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 978-3-374-02891-7. s. 128–144.
 • Moxnes, Halvor (2011). “Beacuse of the Name of Christ”, Baptism and the Location of Identity in 1 Peter. I Hellholm, David; Vegge, Tor; Norderval, Øyvind & Hellholm, Christer (Red.), Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-024751-0. s. 605–628. doi: 10.1515/9783110247534.605.
 • Moxnes, Halvor (2011). Men Jesus var ikke norsk. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 116(3), s. 120–131.
 • Aasgaard, Reidar; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (2011). Fortolkning, forkynnelse og kjønn: Studiet av Det nye testamente inn i det 21. århundre. I Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (Red.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-500-8. s. 89–116. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kartzow, Marianne Bjelland & Moxnes, Halvor (2010). Complex Identities: Ethnicity, Gender and Religion inthe Story of the Ethiopian Eunuch (Acts 8:26–40). Religion and Theology: A Journal of Contemporary Religous Discourse. ISSN 1023-0807. 17, s. 184–204.
 • Moxnes, Halvor (2010). Etnography and Historical Imagination in reading Jesus as an Exorcist. Neotestamentica. ISSN 0254-8356. 44(2), s. 327–341.

Se alle arbeider i Cristin

 • Moxnes, Halvor (2021). Memories of Jesus. A Journey through Time. Cascade Books. ISBN 978-1-5326-8474-6. 257 s.
 • Moxnes, Halvor (2017). Historien om Jesus. Verbum Forlag. ISBN 9788254313732. 256 s.
 • Moxnes, Halvor (2015). Historien om Det nye testamentet. Verbum Forlag. ISBN 978-82-543-1307-7.
 • Moxnes, Halvor (2014). A Short History of the New Testament. I.B. Tauris. ISBN 9781780766072. 238 s.
 • Moxnes, Halvor (2012). Jesus and the Rise of Nationalism. A New Quest for the nineteenth-century Historical Jesus. I.B. Tauris. ISBN 978-1-84885-080-4. 270 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kristiansen, Hans Wiggo; Hellesund, Tone & Moxnes, Halvor (2022). Levde liv i skyggen av loven - Fra "Omgængelse imod Naturen" til moderne homoseksuelle.
 • Moxnes, Halvor (2021). The Moment of Recognition. Reading and Seeing Jesus at the Supper at Emmaus. I Holmes, Jeremy & Lasnoski, Kent (Red.), Reading and Living Scripture. Emmaus Academic. ISSN 978-1-64585-078-6.
 • Moxnes, Halvor (2021). 13. søndag i treenighetstiden . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 2021(3), s. 103–107.
 • Moxnes, Halvor (2021). 2. påskedag . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 2021(1), s. 99–105.
 • Moxnes, Halvor (2021). KJÆRLIGHETEN ER ALDRI BARE STREIT! • Hvordan snakker vi om kjønn, seksualitet og identitet? .
 • Moxnes, Halvor (2021). Barn og unge må beskyttes mot overgrep. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Moxnes, Halvor (2021). Teologiens kilder i møte med aktuelle utfordringer. [Internett]. Knut Refsdal, Podcats: Kirke på nye måter.
 • Moxnes, Halvor (2021). Farlige Minner 2. [Internett]. Tor, Håp og Ærlighet.
 • Moxnes, Halvor (2021). Om farlige minner 1. [Internett]. Tor, Håp og Ærlighet.
 • Moxnes, Halvor (2021). Drivkraft. [Radio]. NRK 2.
 • Moxnes, Halvor (2020). Korsfestelse i pestens dager.Mathias Grünewalds (1480–1528) alterskap. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 26–27.
 • Moxnes, Halvor (2020). Troels Engberg-Pedersen, Paulus om identitet: Hvordan er apostlen relevant for os i dag? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 125(3), s. 289–291.
 • Martincic, Julia & Moxnes, Halvor (2020). Halvor Moxnes: Aktivist, bibelkjenenr og vennskapsforkjemper. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Moxnes, Halvor (2020). Ikke lenger en hellig konge. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 26–27.
 • Moxnes, Halvor (2020). Kristi Åpenbaringsdag. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. s. 233–238.
 • Moxnes, Halvor (2020). Når kroppen svikter. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. s. 139–143.
 • Moxnes, Halvor (2020). 2.Påskedag. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. s. 59–63.
 • Moxnes, Halvor (2018). From Jesus to His First Followers: Continuity and Discontinuity: Anthropological and Historical Perspectives. By Adriana Destro and Mauro Pesce. Pp. xi + 335. (Biblical Interpretation Series, 156.) Leiden and Boston: Brill, 2017. Journal of Theological Studies. ISSN 0022-5185. 69(2), s. 784–786. doi: 10.1093/jts/fly065.
 • Moxnes, Halvor (2018). 13. søndag i treenighetstiden. Tekstgjennomgang. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 105–109.
 • Moxnes, Halvor (2018). Fra arisk til jødisk Jesus Jesustolkninger i moderne europeisk historie. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 122(1), s. 70–77. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2018-01-08.
 • Moxnes, Halvor (2016). THE HISTORIES OF JESUS.
 • Moxnes, Halvor (2016). HISTORICAL JEWS IN THE IMAGE OF MODERN MUSLIMS IN RENAN’S LIFE OF JESUS.
 • Moxnes, Halvor (2016). THE MASCULINITIES OF JESUS THE MASCULINITIES OF JESUS, The importance of cultural contexts for historical studies of Jesus .
 • Moxnes, Halvor (2016). SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVES IN EARLY CHRISTIAN STUDIES IN THE NORDIC COUNTRIES (1978-2015).
 • Moxnes, Halvor (2016). FROM ERNEST RENAN TO ANDERS BEHRING BREIVIK Continuities in racial stereotypes of Muslims and Jews .
 • Moxnes, Halvor (2016). Fra fordømmelse til anerkjennelse. I Laksaa, Trond (Red.), Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Kampen for homofile og lesbiske i kirkeen. Åpen Kirkegruppe. ISSN 9788269048506. s. 181–213.
 • Moxnes, Halvor (2016). Gjenkjennelsens øyeblikk. I Kartzow, Marianne Bjelland (Red.), Lukas. Undring og utforsring. Verbum Forlag. ISSN 9788254313336. s. 118–132.
 • Moxnes, Halvor (2016). Jesus ved 60. Syn og Segn. ISSN 0039-7717. |22(4), s. 69–77.
 • Moxnes, Halvor (2015). Kontekstuelle Jesus-bilder. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 27(1), s. 15–19.
 • Moxnes, Halvor (2015). Abrahams Gud for jøder og hedninger (Rom 3,21-4,25). I Larsen, Kasper Bro & Engberg-Pedersen, Troels (Red.), Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet. Forlaget ANIS. ISSN 978-87-7457-663-1. s. 85–109.
 • Moxnes, Halvor (2014). Fra folk til felleskap. Gudstjenesteforberedelse 17.mai 2014. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 42(3), s. 32–34.
 • Moxnes, Halvor (2014). DOES THE HISTORY OF THE CANON MATTER?CONTEXTUALIZING THE DEBATE OVER THE AUTHORITY OF THE NEW TESTAMENT CANON.
 • Moxnes, Halvor (2014). Ubuden gjest, I lys av Haydns "Jesu siste syv ord på korset". Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 119(3), s. 264–278.
 • Moxnes, Halvor (2013). TO BE A MAN”IN CHRIST”.DESTABILIZED AND TRANSFORMED MASCULINITIES IN EARLY CHRISTIAN TEXTS.
 • Moxnes, Halvor (2013). Imagining early Christian communities: tracing 19th century roots of a social model,
 • Moxnes, Halvor (2013). Early Christian communities as ”associations”. Tracing 19th century roots of a social model.
 • Moxnes, Halvor (2013). "MAKING JESUS MASCULINE. THE HISTORICAL JESUS AND THE CHALLENGES OF 19TH CENTURY POLITICS.".
 • Gjøsund, Alf; Møller, Hilde Brekke & Moxnes, Halvor (2013). Verdens største konspirasjon? : MF-forsker usikker på Jesu eksistens. [Avis]. Vårt Land.
 • Moxnes, Halvor (2013). "Den som vil følge meg". Jesu dannelse av disiplene i Markusevangeliet. I Straume, Ingerid (Red.), Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205444218. s. 92–101.
 • Moxnes, Halvor (2012). Response to reviews of Jesus and the rise of nationalism.
 • Moxnes, Halvor (2012). "Where is social-scientific criticism taking us”.
 • Moxnes, Halvor (2012). THE MISSION OF JESUS TO ' THE TOTALITY OF THE JEWISH LAND ' IN SCHLEIERMACHER'S LIFE OF JESUS.
 • Moxnes, Halvor (2012). GLOBAL CITIZENSHIP – WHY DO WE NEED UTOPIAN VISIONS?
 • Moxnes, Halvor (2012). “Theological Research and its Socio-Historical Conditions:A new Quest for the Nineteenth-Century Historical Jesus as a Case”.
 • Moxnes, Halvor (2011). Jødeland som nasjon. Bibeltolkning og nasjonalisme.
 • Moxnes, Halvor (2011). Mine herrer . Mannsroller og maskulin teologi (1870-1920).
 • Moxnes, Halvor (2011). FINNES DET EN KRISTEN KJÆRLIGHET?
 • Moxnes, Halvor (2011). JESUS AS TEACHER TO THE NATIONSchleiermacher on the role of the theologian in a society in times of crises.
 • Moxnes, Halvor (2011). Jesus beyond nationalism – in light of terrorism.
 • Moxnes, Halvor (2011). 'A manly Jesus. The historical Jesus in light of 19th century masculinities.'.
 • Moxnes, Halvor (2011). HEGEMONIC OR ALTERNATIVE MASCULINITIES IN EARLY CHRISTIANITY?
 • Moxnes, Halvor (2011). Religion and national identity. Early Christianity as a model for European nationalism.
 • Moxnes, Halvor (2011). The historical Jesus – where biblical studies, religious/cultural/anthropological/political studies intersect.
 • Moxnes, Halvor (2011). TROELS ENGBERG-PEDERSEN: COSMOLOGY AND SELF IN THE APOSTLE PAUL. An embodied (self) biography?
 • Moxnes, Halvor (2011). John as a national gospel.Schleiermacher’s defence for John’s gospel as a source for the historical Jesus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 14:57 - Sist endret 18. feb. 2021 12:23