Halvor Moxnes

Professor emeritus - Det teologiske fakultet
Bilde av Halvor Moxnes
English version of this page
Telefon +47 22850318
Mobiltelefon 90661217 +47 90661217
Brukernavn
Andre tilknytninger Farmasøytisk institutt

Siste bok: HISTORIEN OM JESUS. Oslo. Verbum. 2017

Historien om Jesus er mer enn den historiske Jesus! De siste 200 år er det spørsmålet om «den historiske Jesus» som har fått mest oppmerksomhet i offentlig diskusjon.Historien om Jesus, derimot, dekker 2000  år der minnene om Jesus er blitt fortalt og overlevert til stadig nye generasjoner. Jesus ikke bare er en bibelsk og historisk skikkelse, men også en del av europeisk tankegods og ideologiske strømninger. Historien starter med evangeliene, som har fire ulike minnefortellinger. I tidlig kristen tid ble disse fortellingene utdypet og nye beretninger ble lagt til. Disse fortellingene som bygget på troen på at Jesus var Guds sønn, ble utfordret av jødiske "mot-fortellinger" , etter hvert av Koranens alternative Jesus-bilde. I middelalderen fikk den menneskelige og lidende Jesus større oppmerksomhet. Med opplysningstiden oppsto interessen for Jesus som historisk person i motsetning til kirkens Kristusforkynnelse. Men også den historiske forskningen var ideologisk farget, blant flere forskere var bildet av Jesus preget av hat til jødene. Spørsmålet "Hvem er Jesus?" er aktuelt også i dag, Jesus har fortsatt å engasjere kunstnere, filmprodusenter og forfattere. Tilslutt ser boken på hvilken rolle Jesus har spilt i utformingen av norsk identitet og kultur, men avslutter med at "Jesus var ikke norsk!" Boken har en avdeling med mange forslag til videre lesning.

Se presentasjonen av boken på Teologisk Fakultets forsknings-sider: Mangfoldige minner om Jesus: http://www.tf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/historien-om-jesus.html

Se også Verbums presentasjon: https://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Bibelkunnskap/Historien-om-Jesus

Se anmeldelsen av Tor B. Jørgensen, Vårt Land, 8.januar 2018,  http://www.tf.uio.no/personer/vit/hmoxnes/historien-om-jesus.-t.-jorgensen.pdf

Historien om Jesus er en oppfølging av

Historien om Det Nye Testamentet. Oslo. Verbum, 2015.

Denne boken er  en kulturhistorisk  innføring I Det nye testamente, fra starten I det første århundre til  idag. Den starter med skriftene fra det første århundre, før de ble Det nye testamente, deres innhold, form og  formålet med å skape identiteten til de første Jesustroende gruppene. Deretter følger "medie-historien",  hvordan skriftene ble samlet til én bok, og om den litterære og teknologiske utviklingen gjennom oversettelser og  bokproduksjon. Historien viser også hvordan Det Nye testamentet virket inn på kunst og litteratur, og ikke minst på utviklingen av sosiale og moralske spørsmål som slaveri, kjønn og seksualitet.  Siste del er "lesehistorien", om hvordan lesningen av Det Nye testamente de siste 200 år er preget av teorier og lesemåter fra allmenne studier av historie og litteratur. Dette bringer historien opp til i dag, og utfordrer leserne til selv å lese  Det nye testament.

Forfatteren har selv oversatt boken  fra den engelske utgaven, og bearbeidet den for nordiske lesere med  en stor seksjon om litteratur til videre lesning s.254-68.

Se presentasjonen av boka på TF's forskningsider: http://www.tf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/new-testament.html

Forlagets presentasjon: http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Bibelkunnskap/Historien-om-Det-nye-testamentet

A Short History of the New Testament. London. I.B. Tauris, 2014.

Les innholdsfortegnelsen og innledningen til boken på Amazon

Se et intervju med Moxnes på I.B. Tauris blog.

 

Pris for kjønnsforskning 2013

For artikkelen «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge" , Tidsskrift for kjønnsforskning 37 (2013), 104-22, fikk Moxnes prisen for den beste artikkel i tidsskriftet for 2013.Se også artikkelen "Da Jesus ble mann" fra Kilden,. Hele artikkelen  i TKF kan leses ved å logge seg inn på Idunn:  På forsiden ligger et abstract.

Bibliografi 1966-2014

 

Faglige interesser

Mine faglige interesser har i mange år vært knyttet til å utforske Det nye testamente og urkristendommen ved hjelp av samfunnsfaglige perspektiv, de siste årene tematisk knyttet særlig til studiet av den historiske Jesus, seksualitet og kjønn, spesielt maskulinitet. Et annet tyngdepunkt er de kulturelle forutsetninger som ligger under våre tolkninger, studert på fremstillinger av den historiske Jesus i lys av utviklingen av nasjonalismen i Europa i 19.århundre.  Begge disse teamområdene reiser spørsmålet om hermeneutikk og bruken av bibeltekster i en fler-kulturell og -religiøs sammenheng.

Undervisning

Eksempler på undervisningstemaer:

 • Seksualitet og kjønn i tidlig kristendom
 • Jesus, Muhammad and Modern Identities
 • Jesus og evangeliene

Bakgrunn

Halvor Moxnes er cand.theol. fra Universitet i Oslo og dr.theol. i 1978, etter studier i USA og England, på avhandlingen Theology in Conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans (Leiden: Brill, 1980).Moxnes har vært universitetslektor og perioden  1984 - 2014  professor i teologi med særlig vekt på Det nye testamente ved Det teologiske fakultet. Han har hatt flere lengre studieopphold ved universiteter i USA, Canada og Storbritannia, og deltar i flere internasjonale bibelfaglige organisasjoner. Ved fakultetet har han de siste årene særlig engasjert seg i internasjonal studentutveksling og arbeidet med master- og PhD-studier i kontekstuell teologi.

Priser og utmerkelser

 • Honorary Visiting Professor, Faculty of Arts, University of Glasgow 2009-14.
 • Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2003
 • Æresdoktor Københavns Universitet 2005
 •  Croghan Bicentennial Visiting Professor in Biblical and Early Christian Studies, Williams College, 2014 II

Verv

 • Medlem av Programme Committee, Society of Biblical Literature  2007-12.
 • Medlem av redaksjonskomiteene i   Annali di storia dell' esegesi (Bologna); Neotestamentica.(Pretoria)

Samarbeid

 Gjennom prosjektet "Jesus in Cultural Complexity"  (se http://www.tf.uio.no/english/research/projects/jcc/) samarbeid med  kollegaer i Stobritannia, USA og Canada.

Tidligere samarbeidsprosjekter

Det kristne menneske: Konstruksjon av ny identitet i antikken. NFR (1997-2001)
Early Christianity in its Greco-Roman Context. Nordic PhD-Network, NOrdForsk 2005-9

Emneord: Nasjonalisme og religion, Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Jesus, Hermeneutikk

Publikasjoner

Bøker

(2017) Historien om Jesus. Verbum.

(2015) Historien om Det nye testamentet.Verbum

(2014) A Short History of the New Testament. London. I.B. Tauris.

(2012) Jesus and the Rise of Nationalism. A New Quest for the Nineteenth Century Historical Jesus. London. I.B. Tauris.

(2009)Moxnes, Halvor; Blanton, Ward & Crossley, James C. (ed.). Jesus Beyond Nationalism: Constructing the Historical Jesus in a Period of Cultural Complexity. Sheffield.: Equinox Publishing.

2006). Hva er kristendom. Oslo. Universitetsforlaget.

(2003). Putting Jesus in His Place. A Radical Vision of Household and KIngdom. Louisville. Westminster John Knox Press

 Artikler, bokkapitler

(2017) The Nation and Nationalism. I: The Oxford Handbook of Nineteenth Century Christian Thought. Oxford University Press, s. 246-263

(2017) From canon to context: Reading Paul in a time of cultural complexity. Studia Theologica 2017 ;Volum 71.(1) s. 51-68

(2016). Jesus ved 60. Syn og Segn 2016 ;Volum |22.(4) s. 69-77. Bjørn Eidsvågs "Etterlyst: Jesus" i historisk kontekst.

(2015). Does the History of the Canon Matter? Contextualizing the Debate over the Authority of the New Testament Canon. Biblical Theology Bulletin.   45(2), s 38- 59.

 (2015). Social-scientific readings of the Bible, In John Riches (ed.),  The New Cambridge History of the Bible, vol. 4. From 1750 to the Present.  Cambridge University Press.   Chapter 7.  s 160 - 171.

(2014). Making Jesus Masculine: The Historical Jesus and the Challenges of Nineteenth-Century Politics. Neotestamentica48(1), s 57- 74

(2013). «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning.  37(2), s 104- 122.

(2010). Identity in Jesus' Galilee - From Ethnicity to Locative Intersectionality. Biblical Interpretation.  ISSN 0927-2569.  XVIII(4-5), s 390- 416

(2007). From unique personality to charismatic movement. 100 years of shifitng paradigms in historical Jesus research, In Inger, Furseth & Paul, Leer-Salvesen (ed.), Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad. Tapir Akademisk Forlag. s 187 - 200

(2006). Jesus som europeer? Jesus-forskningen og Europas problemer i det 19.århundre. Dansk teologisk tidsskrift. 69(1), s 139- 155

(2005). Jesus in gender trouble. Tidsskrift for kjønnsforskning. (3), s 20- 34

(2003). Asceticism and Christian Identity in Antiquity: A Dialogue with Foucault and Paul.. Journal for the Study of the New Testament. 26(1), s 3- 29

 • Moxnes, Halvor (2018). Desiring Christ: A Nordic Christology in the Time of Romantic Friendships, In  Rewriting and Receptionin and of the Bible.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-155006-5.  Kaoittel.  s 335 - 352
 • Moxnes, Halvor (2018). From Ernest Renan to Anders Behring Breivik: Continuities in Racial Stereotypes of Muslims and Jews, In Katherine M. Hockey & David G. Horrell (ed.),  Ethnicity, Race, Religion. Identities and Ideologies in Early Jewish and Christian Texts. and in Modern Biblical Interpretation.  T&T Clark.  ISBN 978-0-5676-7730-3.  Ch 6.  s 113- - 129
 • Moxnes, Halvor (2018). Secrecy in the Gospel of Matthew from an Anthropological Perspective: Creation of an Alternative World, In Joseph Verheyden & John S. Kloppenborg (ed.),  The Gospels and Their Stories in Anthropolgical Perspective.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-156308-9.  Kapittel.  s 175 - 190
 • Moxnes, Halvor (2018). Social Science Perspectives in Early Christian Studies in a Nordic Context. Biblical Theology Bulletin.  ISSN 0146-1079.  48(2), s 76- 84 . doi: 10.1177/0146107918763046 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moxnes, Halvor (2018). The Contextuality of Constructing Histories of Jesus. Modern and Ancient Masculinities, In Eckhart David Schmidt (ed.),  Jesus, quo vadis? Entwicklungen und Perpsektiven der aktuellen Jesusforschung.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-7887-3319-3.  Kapittel.  s 93 - 114
 • Moxnes, Halvor (2018). WHO ARE THE CHILDREN OF ABRAHAM IN ROMANS 4? Retelling the Memory of Abraham “Our Ancestor”, In David E. Aune & Reidar Hvalvik (ed.),  The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-155909-9.  kapitel.  s 193- - 210
 • Moxnes, Halvor (2017). From canon to context: Reading Paul in a time of cultural complexity. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  71(1), s 51- 68 . doi: 10.1080/0039338X.2017.1300119 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moxnes, Halvor (2017). The Homeless Jesus. What does it mean to call Jesus homeless?, In  Tra Pratiche e credenze . Traiettorie anthropologiche e storiche. Un omaggio ad Adriana Destro.  Morcellania.  ISBN 978-88-372-3152-1.  Kapittel.  s 293 - 309
 • Moxnes, Halvor (2017). The Nation and Nationalism, In  The Oxford Handbook of Nineteenth Century Christian Thought.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-871840-6.  Chapter 14.  s 246 - 263
 • Moxnes, Halvor (2017). Was Jesus a charismatic leader? The use of social models in the history of the Jesus' movement, In Pasquale Giustiniani & Francesco Del Pizzo (ed.),  «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino» (Sal 119,105). Studi offerti a Marcello Del Verme in occasione del suo 75° compleanno.  Sardini.  ISBN 978-88-7506-233-0.  Kapittel.  s 51 - 72
 • Moxnes, Halvor (2016). Demokrati i kirken med plass for «homofil» teologi. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  121(1), s 4- 14 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2016-01-02
 • Moxnes, Halvor (2015). Det nye testamentes kanon under debatt: Kanon og fortolkningskanon fra Käsemann til Ehrman. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(4), s 338- 356
 • Moxnes, Halvor (2015). Does the History of the Canon Matter? Contextualizing the Debate over the Authority of the New Testament Canon. Biblical Theology Bulletin.  ISSN 0146-1079.  45(2), s 38- 59 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moxnes, Halvor (2015). Placing men in the double Message of Luke-Acts, In Anne Hege Grung; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (ed.),  Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations.  Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  Chapter 17.  s 327 - 41
 • Moxnes, Halvor (2015). Social-scientific readings of the Bible, In John Riches (ed.),  The New Cambridge History of the Bible, vol. 4. From 1750 to the Present.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-85823-6.  Chapter 7.  s 160 - 171
 • Moxnes, Halvor (2015). The mission of Jesus to "the totality of the Jewish land" in Schleiermacher's Life of Jesus, In Samuel Byrskog & Tobias Hägerland (ed.),  The Mission of Jesus: Second Nordic Symposium on the Historical Jesus, Lund, 7-10 October 2012.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153335-8.  chapter.  s 25 - 39
 • Moxnes, Halvor (2014). Global Citizenship – Why Do We Need Utopian Visions?, In Aksel Braanen Sterri (ed.),  Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world.  Sense Publishers.  ISBN 9789462099289.  Chap.2.  s 5 - 13
 • Moxnes, Halvor (2014). Jesus beyond Nationalism - in Light of Terrorism, In Stephen K. Black (ed.),  To Set at Liberty. Essays on Early Christianity and its Social World in Honor of John H. Elliott.  Sheffield Phoenix Press.  ISBN 978-1-907534-92-8.  Kapitel.  s 272 - 288
 • Moxnes, Halvor (2014). Making Jesus masculine: The historical Jesus and the challenges of nineteenth-century politics. Neotestamentica.  ISSN 0254-8356.  48(1), s 57- 74
 • Moxnes, Halvor (2014). The Beaten Body of Christ. Reading and Empowering Slave Bodies in 1Peter. Religion and Theology: A Journal of Contemporary Religous Discourse.  ISSN 1023-0807.  21(1+2), s 1- 17
 • Moxnes, Halvor (2013). «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  37(2), s 104- 122 Vis sammendrag
 • Moxnes, Halvor (2013). FROM THE NINETEENTH CENTURY CONTEXT TO THE FUTURE OF JESUS STUDIES. A dialogue with the panelists in the discussion of Jesus and the Rise of Nationalism. A New Quest for the nineteenth Century Historical Jesus. Annali di Storia dell'Esegesi.  ISSN 1120-4001.  30(1), s 224- 234
 • Moxnes, Halvor (2013). Jesus in discourses of dichotomies : Alternative paradigms of the Historical Jesus. Journal for the Study of the Historical Jesus.  ISSN 1476-8690.  11(2), s 130- 152 . doi: 10.1163/17455197-01102004
 • Moxnes, Halvor (2013). Jødeland som nasjon. Bibeltolkning og nasjonalisme, I:  Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0190-0.  Kapittel i Del 2.  s 101 - 113
 • Moxnes, Halvor (2013). When did Jesus become a Galilean? Revisiting the Historical Jesus debate of the Nineteenth Century, In  Jesus - Gestalt und Gestaltungen. Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. FS für Gerd Theissen zum 70. Geburtstag.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 9783525593622.  Kapittel i del V.  s 391 - 409
 • Moxnes, Halvor (2012). Constructing the Galilee of Jesus in an Age of Ethnic Identity, In  The Making of ChristianityConflicts, Contacts, and Constructions:The Making of Christianity. Essays in Honor ofBengt Holmberg.  Eisenbrauns.  ISBN 9781575068176.  Kap 8.  s 147 - 170
 • Moxnes, Halvor (2012). Jesus som nasjons-ideal Jesu liv-biografier og utviklingen av europeisk nasjonalisme i det nittende århundre. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1(3), s 228- 248
 • Aasgaard, Reidar; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (2011). Fortolkning, forkynnelse og kjønn: Studiet av Det nye testamente inn i det 21. århundre, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kapittel.  s 89 - 116
 • Kartzow, Marianne Bjelland; Leirvik, Oddbjørn Birger & Moxnes, Halvor (2011). Kommentar: Jesus, Muhammad og norske identiteter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  3, s 17- 19
 • Moxnes, Halvor (2011). “Beacuse of the Name of Christ”, Baptism and the Location of Identity in 1 Peter, In David Hellholm; Tor Vegge; Øyvind Norderval & Christer Hellholm (ed.),  Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-024751-0.  Kap. i del IV, vol 1.  s 605 - 628
 • Moxnes, Halvor (2011). Men Jesus var ikke norsk. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(3), s 120- 131
 • Moxnes, Halvor (2011). Schleiermacher and the Interdisciplinarity of "The Quest for the Historical Jesus", In Wilhelm Gräb & Notger Slenczka (ed.),  Universität-Theologie-Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 978-3-374-02891-7.  Kapitel.  s 128 - 144
 • Kartzow, Marianne Bjelland & Moxnes, Halvor (2010). Complex Identities: Ethnicity, Gender and Religion inthe Story of the Ethiopian Eunuch (Acts 8:26–40). Religion and Theology: A Journal of Contemporary Religous Discourse.  ISSN 1023-0807.  17, s 184- 204
 • Moxnes, Halvor (2010). A MAN’S PLACE IN MATTHEW 19:3-15.CREATION AND KINGDOM AS TRANSFORMATIVE SPACES OF IDENTITY, In David L. Balch & Jason T Lamoreaux (ed.),  Finding A Woman's Place: Essays in Honor of Carolyn Osiek.  Wipf and Stock Publishers.  ISBN 978-1-60608-989-7.  kapitel.  s 103 - 123
 • Moxnes, Halvor (2010). Etnography and Historical Imagination in reading Jesus as an Exorcist. Neotestamentica.  ISSN 0254-8356.  44(2), s 327- 341
 • Moxnes, Halvor (2010). Identity in Jesus' Galilee - From Ethnicity to Locative Intersectionality. Biblical Interpretation.  ISSN 0927-2569.  XVIII(4-5), s 390- 416
 • Moxnes, Halvor (2010). Landscape and Spatiality: Placing Jesus, In Dietmar Neufeld & Richard E. DeMaris (ed.),  Understanding the Social World of the New Testament.  Routledge.  ISBN 9780415775823.  Kapittel.  s 90 - 106
 • Moxnes, Halvor (2010). What is it to write a biography of Jesus. Henoch.  ISSN 0393-6805.  32(2), s 344- 348
 • Moxnes, Halvor (2009). George Adam Smith and the Moral Geography of Galilee, In Zuleika Rodgers; Margaret Daly-Denton & Anne Fitzpatrick McKinley (ed.),  A Wandering Galilean: Essays in Honour of Seán Freyne.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004173552.  Kapittel.  s 237 - 278
 • Moxnes, Halvor (2009). "Jødene drepte Jesus": Jødiske svar på kristne anklager. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  114(3), s 204- 221
 • Moxnes, Halvor (2009). What is it to write a biography of Jesus? Schleiermacher's Life of Jesus and nineteenth century nationalism, In Halvor Moxnes; Ward Blanton & James C. Crossley (ed.),  Jesus Beyond Nationalism: Constructing the Historical Jesus in a Period of Cultural Complexity.  Equinox Publishing.  ISBN 978-1845534110.  Kapitel.  s 27 - 42 Vis sammendrag
 • Moxnes, Halvor (2008). Body, Gender and Social Space: Dilemmas in Constructing Early Christian Identities, In Bengt Holmberg & Mikael Winninge (ed.),  Identity Formation in the New Testament.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-149687-5.  essay.  s 163 - 181
 • Moxnes, Halvor (2008). Interpretación socio-científica del Nuovo Testamento y una hermenéutica del diálogo, I:  Reimaginando los orígenes del cristianismo.  Editorial Verbo Divino.  ISBN 8481697710.  s S. 81-100
 • Moxnes, Halvor (2008). Teologi i den "kulturelle vending". Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109(3), s 207- 226

Se alle arbeider i Cristin

 • Moxnes, Halvor (2017). Historien om Jesus. Verbum Forlag.  ISBN 9788254313732.  256 s.
 • Moxnes, Halvor (2015). Historien om Det nye testamentet. Verbum Forlag.  ISBN 978-82-543-1307-7.
 • Moxnes, Halvor (2014). A Short History of the New Testament. I.B. Tauris.  ISBN 9781780766072.  238 s.
 • Moxnes, Halvor (2012). Jesus and the Rise of Nationalism. A New Quest for the nineteenth-century Historical Jesus. I.B. Tauris.  ISBN 978-1-84885-080-4.  270 s.
 • Moxnes, Halvor; Blanton, Ward & Crossley, James C. (ed.) (2009). Jesus Beyond Nationalism: Constructing the Historical Jesus in a Period of Cultural Complexity. Equinox Publishing.  ISBN 978-1845534110.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Moxnes, Halvor (2018). 13. søndag i treenighetstiden. Tekstgjennomgang.. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 105- 109
 • Moxnes, Halvor (2018). Fra arisk til jødisk Jesus Jesustolkninger i moderne europeisk historie. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(1), s 70- 77 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2018-01-08
 • Moxnes, Halvor (2018). From Jesus to His First Followers: Continuity and Discontinuity: Anthropological and Historical Perspectives. By Adriana Destro and Mauro Pesce. Pp. xi + 335. (Biblical Interpretation Series, 156.) Leiden and Boston: Brill, 2017. Journal of Theological Studies.  ISSN 0022-5185.  69(2), s 784- 786 . doi: doi.org/10.1093/jts/fly065
 • Moxnes, Halvor (2016). FROM ERNEST RENAN TO ANDERS BEHRING BREIVIK Continuities in racial stereotypes of Muslims and Jews.
 • Moxnes, Halvor (2016). Fra fordømmelse til anerkjennelse, I: Trond Laksaa (red.),  Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Kampen for homofile og lesbiske i kirkeen.  Åpen Kirkegruppe.  ISBN 9788269048506.  Kapitel 9.  s 181 - 213
 • Moxnes, Halvor (2016). Gjenkjennelsens øyeblikk, I: Marianne Bjelland Kartzow (red.),  Lukas. Undring og utforsring.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254313336.  Kapitel 15.  s 118 - 132
 • Moxnes, Halvor (2016). HISTORICAL JEWS IN THE IMAGE OF MODERN MUSLIMS IN RENAN’S LIFE OF JESUS.
 • Moxnes, Halvor (2016). Jesus ved 60. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  |22(4), s 69- 77
 • Moxnes, Halvor (2016). SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVES IN EARLY CHRISTIAN STUDIES IN THE NORDIC COUNTRIES (1978-2015)..
 • Moxnes, Halvor (2016). THE HISTORIES OF JESUS.
 • Moxnes, Halvor (2016). THE MASCULINITIES OF JESUS THE MASCULINITIES OF JESUS, The importance of cultural contexts for historical studies of Jesus.
 • Moxnes, Halvor (2015). Abrahams Gud for jøder og hedninger (Rom 3,21-4,25), I: Kasper Bro Larsen & Troels Engberg-Pedersen (red.),  Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet.  Forlaget ANIS.  ISBN 978-87-7457-663-1.  Kapittel.  s 85 - 109
 • Moxnes, Halvor (2015). Kontekstuelle Jesus-bilder. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  27(1), s 15- 19
 • Moxnes, Halvor (2014). DOES THE HISTORY OF THE CANON MATTER?CONTEXTUALIZING THE DEBATE OVER THE AUTHORITY OF THE NEW TESTAMENT CANON.
 • Moxnes, Halvor (2014). Fra folk til felleskap. Gudstjenesteforberedelse 17.mai 2014. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(3), s 32- 34
 • Moxnes, Halvor (2014). Ubuden gjest, I lys av Haydns "Jesu siste syv ord på korset". Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  119(3), s 264- 278
 • Gjøsund, Alf; Møller, Hilde Brekke & Moxnes, Halvor (2013, 08. august). Verdens største konspirasjon? : MF-forsker usikker på Jesu eksistens.  Vårt Land.
 • Moxnes, Halvor (2013). "Den som vil følge meg". Jesu dannelse av disiplene i Markusevangeliet, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  Kapittel 5.  s 92 - 101
 • Moxnes, Halvor (2013). Early Christian communities as ”associations”. Tracing 19th century roots of a social model.
 • Moxnes, Halvor (2013). Imagining early Christian communities: tracing 19th century roots of a social model,.
 • Moxnes, Halvor (2013). "MAKING JESUS MASCULINE. THE HISTORICAL JESUS AND THE CHALLENGES OF 19TH CENTURY POLITICS.".
 • Moxnes, Halvor (2013). TO BE A MAN”IN CHRIST”.DESTABILIZED AND TRANSFORMED MASCULINITIES IN EARLY CHRISTIAN TEXTS.
 • Moxnes, Halvor (2012). GLOBAL CITIZENSHIP – WHY DO WE NEED UTOPIAN VISIONS?.
 • Moxnes, Halvor (2012). Response to reviews of Jesus and the rise of nationalism.
 • Moxnes, Halvor (2012). THE MISSION OF JESUS TO ' THE TOTALITY OF THE JEWISH LAND ' IN SCHLEIERMACHER'S LIFE OF JESUS.
 • Moxnes, Halvor (2012). “Theological Research and its Socio-Historical Conditions:A new Quest for the Nineteenth-Century Historical Jesus as a Case”.
 • Moxnes, Halvor (2012). "Where is social-scientific criticism taking us”.
 • Moxnes, Halvor (2011). 'A manly Jesus. The historical Jesus in light of 19th century masculinities.'.
 • Moxnes, Halvor (2011). FINNES DET EN KRISTEN KJÆRLIGHET?.
 • Moxnes, Halvor (2011). HEGEMONIC OR ALTERNATIVE MASCULINITIES IN EARLY CHRISTIANITY?.
 • Moxnes, Halvor (2011). JESUS AS TEACHER TO THE NATIONSchleiermacher on the role of the theologian in a society in times of crises.
 • Moxnes, Halvor (2011). Jesus beyond nationalism – in light of terrorism.
 • Moxnes, Halvor (2011). John as a national gospel.Schleiermacher’s defence for John’s gospel as a source for the historical Jesus. Vis sammendrag
 • Moxnes, Halvor (2011). Jødeland som nasjon. Bibeltolkning og nasjonalisme.
 • Moxnes, Halvor (2011). Mine herrer . Mannsroller og maskulin teologi (1870-1920).
 • Moxnes, Halvor (2011). Religion and national identity. Early Christianity as a model for European nationalism. Vis sammendrag
 • Moxnes, Halvor (2011). TROELS ENGBERG-PEDERSEN: COSMOLOGY AND SELF IN THE APOSTLE PAUL. An embodied (self) biography?.
 • Moxnes, Halvor (2011). The historical Jesus – where biblical studies, religious/cultural/anthropological/political studies intersect.
 • Moxnes, Halvor (2010). 19th Century Jesus and the Rise of Nationalism.
 • Moxnes, Halvor (2010). JESUS IN THE MIRROR OF 19TH CENTURY EUROPEAN NATIONALISM. Vis sammendrag
 • Moxnes, Halvor (2010). SCHLEIERMACHER AND THE INTERDISCIPLINARITY OF THE “THE QUEST FOR THE HISTORICAL JESUS.”.
 • Moxnes, Halvor; Kartzow, Marianne Bjelland; Buell, Denise Kimber & Glancy, Jennifer A. (2010). Cultural Complexity and Intersectionality in the Study of the Jesus movement. Biblical Interpretation.  ISSN 0927-2569.  XVIII(4-5), s 309- 312
 • Moxnes, Halvor (2009). Constructing the Galilee of Jesus in an age of ethnic identity.
 • Moxnes, Halvor (2009). Himmel og jord skal brenne : de siste tider i Bibelen og dagens forestilling. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  114(2), s 114- 123
 • Moxnes, Halvor (2009). Holy Land as Homeland: Galilee and the 19th centuiry Landscape of Jesus.
 • Moxnes, Halvor; Blanton, Ward & Crossley, James C. (2009). Introduction, In Halvor Moxnes; Ward Blanton & James C. Crossley (ed.),  Jesus Beyond Nationalism: Constructing the Historical Jesus in a Period of Cultural Complexity.  Equinox Publishing.  ISBN 978-1845534110.  Innledning.  s 1 - 7
 • Moxnes, Halvor (2008). 100 år med jakten på Jesus og på Vestens kristne identitet, I: Jan Fridthjof Bernt (red.),  Det Norske Videnskaps-Akademi: Årbok 2007.  Novus Forlag.  Foredrag.  s 241 - 258
 • Moxnes, Halvor (2008). JESUS THE JEW. THE DISCUSSION AMONG CHRISTIAN AND JEWISH SCHOLARS.
 • Moxnes, Halvor (2008). Landscape and Space as Perspectives in Early Christian Studies.
 • Moxnes, Halvor (2008). SOCIAL SCIENTIFIC INTERPRETATION OF THE NEW TESTAMENT AND A HERMENEUTICS OF DIALOGUE.
 • Moxnes, Halvor (2008). The Identity of Jesus and the Cultural Complexity of the Historical Galilee.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 14:57 - Sist endret 29. jan. 2018 13:11