Jesus in cultural complexity (avsluttet)

Tolkning, minne og identifikasjon - mot et nytt paradigme i historisk Jesusforskning.

 

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettsider.

 

 

 

Publisert 10. feb. 2010 16:34 - Sist endret 19. juni 2014 12:48