English version of this page

Bibelske kulturer og deres resepsjon

Hvem var de første kristne? Hva tenkte og skrev de? Hvordan levde de, og hva betyr deres perspektiver for oss i dag? Disse og mange andre spørsmål blir stilt i forskergruppa Bibelske kulturer og deres resepsjon.

Om gruppen

Forskergruppen er en av fakultetets tre fakultære forskergrupper, oppnevnt for perioden 01.07.19-31.06.22.

Forskergruppen studerer grunntekstene i den kristne verden og tida da kristendommen fant sin første form. Våre forskere undersøker også den materielle kulturen som historien har overlevert til oss fra de første kristne århundrene.

Det nye testamentet, apokryf litteratur, Nag Hammadi-kodeksene, hagiografier så vel som kirkefedrenes skrifter inngår i gruppas forskningsmateriale. Vi interesserer oss for de gamle tekstene som sådan, men også for den komplekse prosessen med å tolke dem. Forskergruppa oppmuntrer til kritiske, nyskapende og etisk engasjerte lesninger av eldre materiale. For oss innebærer hermeneutisk bevissthet et kjønnsperspektiv på historien.

Gruppa består av forskere (ph.d.-kandidater, postdoktorer og fast ansatte forskere) som arbeider med tidlig kristendom og Det nye testamentet. Den ledes av professor Marianne Kartzow.

Nettverk og samarbeid

Lokale samarbeidspartnere:

Gruppas medlemmer er involvert i en rekke internasjonale nettverk:

  • Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP/IAPS)
  • Collegium Patristicum Lundense
  • European Association of Biblical Studies
  • European Society of Women in Theological Research (ESWTR)
  • International Association for Coptic Studies (IACS)
  • Nordic Byzantine Network
  • North American Patristics Society (NAPS)
  • Society of Biblical Literature
  • Society for New Testament Studies (STUDIORUM NOVI TESTAMENTI SOCIETAS)
Publisert 20. mars 2017 12:10 - Sist endret 27. apr. 2022 15:45