Publikasjoner ved Det teologiske fakultet

Etter 1. desember 2010 benyttes Cristin (tidligere Frida) for registreringer av publikasjoner. All registrering i Frida før dette, er oveført til Cristin.

Siste publikasjoner

Nytt norsk kirkeblad

Nytt norsk kirkeblad er et folkekirkelig blad som vender seg til prester, andre kirkelige ansatte og interesserte lekfolk.

Nettbokhandel

Fakultetet har et utvalg publikasjoner til salgs i en egen nettbokhandel.