Utvalgte publikasjoner fra Det teologiske fakultet

Oversikten under viser et utvalg av fakultetets faglige publisering. Ønsker du å bestille disse finner du lenke til forlagets nettside på den enkelte publikasjon.

 

Effort and Grace. Book cover
Published May 2, 2022 3:02 PM

Philosophy and theology have long harboured contradictory views on spiritual practice. While philosophy advocates the therapeutic benefits of daily meditation, the theology of grace promotes an ideal of happiness bestowed with little effort.

Populisme og kristendom. Bokomslag
Publisert 2. mai 2022 13:16

Hva er forholdet mellom kristendom og populisme? Når det gjelder å legitimere politisk makt, kan lite måle seg med å appellere til folket eller til Gud. Populister gjør gjerne begge deler.

Front book cover - Pauline Ugliness, photo
Published Jan. 16, 2020 1:14 PM

In recent decades Giorgio Agamben, Alain Badiou, and Slavoj Žižek have shown the centrality of Paul to western political and philosophical thought and made the Apostle a central figure in left-wing discourses far removed from traditional theological circles. Yet the recovery of Paul beyond Christian theology owes a great deal to the writings of the Jewish rabbi and philosopher Jacob Taubes (1923–1987).

Book cover "Reasons to Hope", Photo
Published Jan. 14, 2020 1:54 PM

Werner G. Jeanrond approaches hope from the perspective of a theology of love. He distinguishes human hopes from the hope which God has given to humanity. Jeanrond discusses the challenges of a Christian praxis of hope in today's world and invites both a new conversation on a future with God and a reassessment of the potential of hope for Christian discipleship.

Publisert 6. sep. 2018 13:34

Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.

Published May 23, 2017 9:12 AM

The movement of Scandinavian Creation Theology was shaped by its three founding figures: the philosopher K.E Løgstrup, and the systematic theologians Regin Prenter, and Gustaf Wingren. In their appeal to Martin Luther, all three of them were deeply inspired by the Danish theologian N.F.S. Grundtvig (1783-1872), seing him as a creative mediator between Luther and contemporary Christianity

Coverbilde av boken "Gud er alltid større"
Publisert 14. feb. 2017 13:20

Hvordan beskriver vi det som ikke kan beskrives? Hvordan setter vi ord på en virkelighet som overgår vår forstand? Hvordan kan vi i det hele tatt tale om Gud? Helt siden kristendommens spede begynnelse har kirkens teologer arbeidet med disse spørsmålene

Artikkel av Thomas Arentzen

Publisert 3. mars 2016 13:13

Terje Stordalen, “The Canonical Taming of Job (Job 42.1-6)” in: Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, edited by John Jarick (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 618)