Utvalgte publikasjoner fra Det teologiske fakultet

Oversikten under viser et utvalg av fakultetets faglige publisering. Ønsker du å bestille disse finner du lenke til forlagets nettside på den enkelte publikasjon.

 

Publisert 6. sep. 2018 13:34

Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.

Published Sep. 6, 2018 10:48 AM

This is the first book devoted entirely to exploring Žižek's peculiar kind of Paulinism. It seeks to provide a full map of the Marxist philosopher’s interpretations of Paul and critically engage with it.

Published May 23, 2017 9:12 AM

The movement of Scandinavian Creation Theology was shaped by its three founding figures: the philosopher K.E Løgstrup, and the systematic theologians Regin Prenter, and Gustaf Wingren. In their appeal to Martin Luther, all three of them were deeply inspired by the Danish theologian N.F.S. Grundtvig (1783-1872), seing him as a creative mediator between Luther and contemporary Christianity

Published Feb. 2, 2017 4:28 PM

Online article i CLARA, Classical Art and Archaeology

Published Feb. 2, 2017 3:56 PM

Article by Hugo Lundhaug, Nag Hammadi Codex VII and Monastic Manuscript Culture

Publisert 2. feb. 2017 15:37

Hugo Lundhaug and Lance Jenott offer a sustained argument for the monastic provenance of the Nag Hammadi Codices. 

Forfattere: Hugo Lundhaug og Lance Jenott

Published Feb. 2, 2017 3:36 PM

Scholars of early Christian and Jewish literature have for many years focused on interpreting texts in their hypothetical original forms and contexts, while largely overlooking important aspects of the surviving manuscript evidence and the culture that produced it

Published Mar. 3, 2016 12:35 PM

“Worlds that Could Not Be: Realism and Irrealism in Thomas More’s Utopia” in: Worlds that Could not Be: Utopia in Chronicles , Ezra and Nehemiah, edited by Steven J. Schweitzer and Frauke Uhlenbruch (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 630), London: Bloomsbury 2016

Publisert 3. des. 2015 13:15

Terje Stordalen, “The Canonical Taming of Job (Job 42.1-6)” in: Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, edited by John Jarick (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 618)

Publisert 29. okt. 2015 11:14

Forfatter: Martin Ravndal Hauge

Publisert 21. okt. 2015 12:54

Forfatter: Thomas Arentzen

Publisert 9. okt. 2015 16:19

Redigert av: Marius Timmann Mjaaland

Publisert 9. okt. 2015 16:12

Forfatter: Anne Hege Grung

Publisert 9. okt. 2015 15:46

Med artikkel av:

Notto R. Thelle: The Beginnings of Buddhist-Christian Dialogue in China: A Buzz Aldrin Perspective on Pioneer Missions

Publisert 9. okt. 2015 15:31

Redigert av:

Tarald Rasmussen og Jon Øygarden Flæten

Publisert 9. okt. 2015 15:20

Med artikkel av:

Hallgeir Elstad: Religion and Patriotism in 1814 Norway

 

Publisert 19. sep. 2015 16:12

This stimulating collection of essays by prominent scholars honours Turid Karlsen Seim, the prominent Norwegian theologian.

Publisert 15. sep. 2015 14:21

Redigert av: Svein Aage Christoffersen, Geir Hellemo, Leonora Onarheim, Nils Holger Petersen og Margunn Sandal

Publisert 15. sep. 2015 14:12

Forfattere: Karsten Alnæs og Notto R. Thelle

Publisert 15. sep. 2015 13:30

Redigert av:

Rannfrid I. Thelle , Terje Stordalen og Mervyn E. J. Richardson

Publisert 15. sep. 2015 13:17

Forfatter: Halvor Moxnes

Publisert 15. sep. 2015 12:51

Med artikkel av:

Sindre Bangstad: Researching Islamophobia

Publisert 5. aug. 2015 15:30

Med kapitler av:

Oddbjørn Leirvik: Kristne under islam: tekst og historie

Anne Hege Grung: De kristne i Libanon: Et tegn på håp?

Sven Thore Kloster: Norske persepsjoner av kristne i Midtøsten: fremmede, fiender, forfulgte eller følgesvenner?

Publisert 5. aug. 2015 15:16

Med artikkel av:

Anne Hege Grung: Gender and Muslim-Christian Dialogue

Publisert 5. aug. 2015 14:59

Med artikkel av:

Sindre Bangstad: Islamofobi og rasisme