2011

Publisert 17. apr. 2013 13:37

I Teologi og modernitet følger vi norsk universitetsteologi i det 20. hundreåret - et hundreår med store og gjennomgripende endringer i det norske samfunnet. Redaktører for boken er Hallgeir Elstad og Tarald Rasmussen.