2015

Coverbilde av boken "Gud er alltid større"
Publisert 14. feb. 2017 13:20

Hvordan beskriver vi det som ikke kan beskrives? Hvordan setter vi ord på en virkelighet som overgår vår forstand? Hvordan kan vi i det hele tatt tale om Gud? Helt siden kristendommens spede begynnelse har kirkens teologer arbeidet med disse spørsmålene

Artikkel av Thomas Arentzen

Publisert 3. mars 2016 13:13

Terje Stordalen, “The Canonical Taming of Job (Job 42.1-6)” in: Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, edited by John Jarick (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 618)

Publisert 9. okt. 2015 15:46

Med artikkel av:

Notto R. Thelle: The Beginnings of Buddhist-Christian Dialogue in China: A Buzz Aldrin Perspective on Pioneer Missions

Publisert 5. aug. 2015 15:30

Med kapitler av:

Oddbjørn Leirvik: Kristne under islam: tekst og historie

Anne Hege Grung: De kristne i Libanon: Et tegn på håp?

Sven Thore Kloster: Norske persepsjoner av kristne i Midtøsten: fremmede, fiender, forfulgte eller følgesvenner?

Publisert 3. mars 2015 12:35

Med artikler av:

Kjetil Hafstad: Gegenüber Revisited: 'Thirding-as-Othering' in Karl Barth's Concept of Space.

Kari Elisabeth Børresen: Sexual Difference in Christian Doctrine and Symbolism: Historical Impact and Feminist Critique.