2015

Publisert 2. feb. 2017 15:37

Hugo Lundhaug and Lance Jenott offer a sustained argument for the monastic provenance of the Nag Hammadi Codices. 

Forfattere: Hugo Lundhaug og Lance Jenott

Publisert 3. des. 2015 13:15

Terje Stordalen, “The Canonical Taming of Job (Job 42.1-6)” in: Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, edited by John Jarick (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 618)

Publisert 29. okt. 2015 11:14

Forfatter: Martin Ravndal Hauge

Publisert 21. okt. 2015 12:54

Forfatter: Thomas Arentzen

Publisert 9. okt. 2015 16:19

Redigert av: Marius Timmann Mjaaland

Publisert 9. okt. 2015 16:12

Forfatter: Anne Hege Grung

Publisert 9. okt. 2015 15:46

Med artikkel av:

Notto R. Thelle: The Beginnings of Buddhist-Christian Dialogue in China: A Buzz Aldrin Perspective on Pioneer Missions

Publisert 9. okt. 2015 15:31

Redigert av:

Tarald Rasmussen og Jon Øygarden Flæten

Publisert 9. okt. 2015 15:20

Med artikkel av:

Hallgeir Elstad: Religion and Patriotism in 1814 Norway

 

Publisert 19. sep. 2015 16:12

This stimulating collection of essays by prominent scholars honours Turid Karlsen Seim, the prominent Norwegian theologian.

Publisert 15. sep. 2015 14:21

Redigert av: Svein Aage Christoffersen, Geir Hellemo, Leonora Onarheim, Nils Holger Petersen og Margunn Sandal

Publisert 15. sep. 2015 14:12

Forfattere: Karsten Alnæs og Notto R. Thelle

Publisert 15. sep. 2015 13:30

Redigert av:

Rannfrid I. Thelle , Terje Stordalen og Mervyn E. J. Richardson

Publisert 15. sep. 2015 13:17

Forfatter: Halvor Moxnes

Publisert 15. sep. 2015 12:51

Med artikkel av:

Sindre Bangstad: Researching Islamophobia

Publisert 5. aug. 2015 15:30

Med kapitler av:

Oddbjørn Leirvik: Kristne under islam: tekst og historie

Anne Hege Grung: De kristne i Libanon: Et tegn på håp?

Sven Thore Kloster: Norske persepsjoner av kristne i Midtøsten: fremmede, fiender, forfulgte eller følgesvenner?

Publisert 5. aug. 2015 15:16

Med artikkel av:

Anne Hege Grung: Gender and Muslim-Christian Dialogue

Publisert 5. aug. 2015 14:59

Med artikkel av:

Sindre Bangstad: Islamofobi og rasisme

Coverbilde av boken "Gud er alltid større"
Publisert 14. juni 2015 13:45

Hvordan beskriver vi det som ikke kan beskrives? Hvordan setter vi ord på en virkelighet som overgår vår forstand? Hvordan kan vi i det hele tatt tale om Gud? Helt siden kristendommens spede begynnelse har kirkens teologer arbeidet med disse spørsmålene

Artikkel av Thomas Arentzen

Publisert 27. apr. 2015 15:15

Med kapitler av:

Notto R. Thelle:  "Meditasjon i Norge - et historisk riss" og "Meditasjon og definisjonsmakt. Hvem bestemmer hva meditasjon er?"

 

Publisert 13. apr. 2015 16:36

Redigert av Terje Stordalen og Saphinaz-Amal Naguib.

Publisert 9. apr. 2015 16:29

Med artikler av:

Kjetil Hafstad: Enighet som konfliktskaper

Petter Skippervold: Hvem skal lære barna våre å gjøre feil? - Den offentlige skole og Statens bibelansvar

Publisert 3. mars 2015 13:37

Med artikkel av:

Hugo Lundhaug: The Nag Hammadi Codices. Textual fluidity in Coptic.

Publisert 3. mars 2015 12:35

Med artikler av:

Kjetil Hafstad: Gegenüber Revisited: 'Thirding-as-Othering' in Karl Barth's Concept of Space.

Kari Elisabeth Børresen: Sexual Difference in Christian Doctrine and Symbolism: Historical Impact and Feminist Critique.

Publisert 11. feb. 2015 22:18

Forfattere: Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving