Kirke og kultur - religion og samfunn, nr. 1 2015

Med artikler av:

Kjetil Hafstad: Enighet som konfliktskaper

Petter Skippervold: Hvem skal lære barna våre å gjøre feil? - Den offentlige skole og Statens bibelansvar

Innledende avsnitt fra Kjetil Hafstads artikkel Enighet som konfliktskaper:

"Angrepet på karikaturtegnerne i Paris utløste den reaksjonen i Vest at nå bør ethvert medium som står for ytrings- og trykkefrihet, øyeblikkelig trykke karikaturene. I muslimske land og blant moderate muslimer i Vest skapte masseopptrykningen av karikaturene indignasjon. «De» og «vi» ser verden helt forskjellig. På begge sider bygger dette opp massiv enighet og avstandtagen fra den andre. Slik gjensidig fiendtlig enighet gjør ikke annet med konflikten enn at partene graver seg dypere ned i den. Enighet som skaper konflikt og får ytre seg med vold, kan skape taus enighet og radere ut viktige motforestillinger. Det har skjedd før. Jeg vil fortelle om noen eksempler fra historien og spørre om slike eksempler kan åpne veier til å gå annerledes fram."

 

Innledende avsnitt fra Petter Skippervolds artikkel Hvem skal lære barna våre å gjøre feil? - Den offentlige skole og Statens bibelansvar

"Regjeringen evaluerer forslaget om å endre skolefaget RLE (religion, livssyn og etikk) til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Førsteamanuensis Per Anders Aas, ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning HiOA, redegjorde i sin kronikk, «KRLE – en bjørnetjeneste», i Dagbladet (7.01.15) at et unisont fagmiljø, inklusive kristne utdanningsbastioner, er negative til forslaget om å gjeninnføre K-en. Humanistene hevder det vil forfordele den kristne religion, mens det i kristenreligiøse sammenhenger påpekes at endringsforslaget virker mot sin hensikt. KRLE-forslaget vil vise seg å være en tabbe, blant annet fordi regjeringen i denne prosessen har oversett en vesentlig endring av fagets sammensetning; forholdet mellom Bibelen og den kristne religion er ikke hva det en gang var og må reformuleres. Dette er en anledning til å reformulere bibelens plass i den offentlige skole. Kanskje er det også på tide å fjerne K-en i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) til fordel for B for Bibel?"

 

Utgitt av Universitetsforlaget med støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Les fulltekst på nettsidene til Idunn - tidsskrifter på nett.


 

Publisert 9. apr. 2015 16:29 - Sist endret 27. nov. 2015 14:51