2014

Publisert 27. mars 2015 10:16

Forfatter: Oddbjørn Leirvik

Publisert 8. des. 2014 09:56

Med innledende essay av: Marius Timmann Mjaaland

Publisert 5. des. 2014 15:58

Forfatter: Sivert Angel

Publisert 27. nov. 2014 14:33

Med artikler av:

Svein Aage Christoffersen og Margunn Sandal

Publisert 27. nov. 2014 14:06

Med artikkel av:

Svein Aage Christoffersen: "Vidde og pregnans - i ord og bilde"

Publisert 27. nov. 2014 13:20

Med artikkel av:

Hugo Lundhaug: "The Fruit of the Tree of Life: Ritual Interpretation of the Crucifixion in the Gospel of Philip"

Publisert 27. nov. 2014 12:48

Forfattere: Ole Jakob Løland, Petter Skippervold, Anders Martinsen

Publisert 27. nov. 2014 12:41

redigert av: Rosemarie van den Breemer, Jose Casanova og Trygve Wyller

Publisert 27. nov. 2014 11:20

Forfatter: Sindre Bangstad

Publisert 27. nov. 2014 10:57

Forfatter: Stine Holte

Publisert 16. okt. 2014 10:17

Forfatter: Aud V. Tønnessen

Publisert 15. okt. 2014 14:35

Med artikkel av:

Sindre Bangstad: "The weight of words: the freedom of expression debate in Norway"

Publisert 15. okt. 2014 14:05

Med artikler av: Dag Thorkildsen, Øyvind Norderval og Geir Hellemo

Publisert 18. juni 2014 13:08

Med av artikkel av:

Hugo Lundhaug: "Memory and Early Monastic Literary Practices: A Cognitive Perspective."

Publisert 6. mars 2014 12:52

Forfatter: Oddbjørn Leirvik

Publisert 6. mars 2014 12:51

Med artikkel av:

Tarald Rasmussen: "Iconoclasm and Religious Images in the Early Lutheran Tradition"

Publisert 6. mars 2014 12:43

Med artikkel av:

Tarald Rasmussen: "The Early Modern Pastor between Ideal and Reality"

Publisert 6. mars 2014 12:29

Forfattere: Knut W. Ruyter, Reidun Førde, Jan Helge Solbakk.

Boka er en lærebok i medisinsk og helsefaglig etikk. Den har kapitler om metoder, profesjonsetikk, klinisk etikk, forskningsetikk og samfunnsetiske spørsmål om ressursprioritering, eutanasi og nyere teknologier.  Dette er 3. utgave, grundig oppdatert og revidert.

Publisert 6. mars 2014 12:18

Med artikkel av:

Halvard Johannessen: “Understanding Experience: The Concept of Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to Spirituality.”

Publisert 6. mars 2014 12:08

Med artikler av:

Halvard Johannessen: "Church Development in Church of Norway"

Merete Thomassen: "Constructions of Gender, Liturgies, and Dichotomies from a Norwegian Perspective"

Roger Jensen: "The Formation and Identity of the Church as a Present Challenge in Norway"