2014

Publisert 6. mars 2014 12:29

Forfattere: Knut W. Ruyter, Reidun Førde, Jan Helge Solbakk.

Boka er en lærebok i medisinsk og helsefaglig etikk. Den har kapitler om metoder, profesjonsetikk, klinisk etikk, forskningsetikk og samfunnsetiske spørsmål om ressursprioritering, eutanasi og nyere teknologier.  Dette er 3. utgave, grundig oppdatert og revidert.