Agora - Journal for metafysisk spekulasjon, nr. 3-4 2014

Med artikkel av:

Sindre Bangstad: Islamofobi og rasisme

Fra artikkelens innledning:

"I denne artikkelen skal vi ta for oss det omstridte begrepet islamofobi. Dette begrepet har sin opprinnelse tidlig på 1900-tallet, men tas først i bruk i sin nåværende betydning på 1990-tallet. Kontroversene som er knyttet til selve begrepet, også i Norge, taler sitt tydelige språk om den motstand det vekker blant mange med vidt ulikt politisk ståsted og utgangspunkt i vår tid å navngi fordommer og antipatier mot muslimer. Når fordommer og antipatier mot muslimer er blitt så utbredte i vår tid, og undersøkelser i en rekke vestlige land indikerer at personer med muslimsk minoritetsbakgrunn er blant de klarest definerte utgrupper i vår tid, har det selvsagt sammenheng med at vi lever i en tid som siden slutten av 1990-tallet har vært preget av en vedvarende, langvarig og høyst reell trussel om radikal islamistisk terror2 i en rekke vestlige land. Men fremveksten og utbredelsen av fordommer og antipatier som retter seg spesifikt mot muslimer i vestlige land, er også knyttet til en endring i de former ekskluderende retorikk om bestemte minoriteter antar, og av målgruppene denne ekskluderende retorikken retter seg mot."

 

Utgitt av forlaget H. Aschehoug & Co med støtte fra Norges forskningsråd.

Les fulltekst på nettsidene til Agora.

Publisert 5. aug. 2015 14:59 - Sist endret 18. jan. 2017 15:56