Nærvær - Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon

Med kapitler av:

Notto R. Thelle:  "Meditasjon i Norge - et historisk riss" og "Meditasjon og definisjonsmakt. Hvem bestemmer hva meditasjon er?"

 

Fra forlagets nettside:

"Denne boken tar opp en rekke problemstillinger som befinner seg i skjæringspunktet mellom mindfulness og kristen meditasjon. Den inneholder både artikler som gir en oversikt over meditasjon og mindfulness i Norge, og artikler som presenterer mer detaljerte analyser av fenomener som mindfulness, Christfulness, Jesusbønnen og sentrerende bønn."

 

Utgitt på Portal Akademisk

Les mer og bestill på forlagets nettside.
 

Publisert 27. apr. 2015 15:15 - Sist endret 18. aug. 2015 15:30