Nærvær - Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon

Med kapitler av:

Notto R. Thelle:  "Meditasjon i Norge - et historisk riss" og "Meditasjon og definisjonsmakt. Hvem bestemmer hva meditasjon er?"

 

Fra forlagets nettside:

"Denne boken tar opp en rekke problemstillinger som befinner seg i skjæringspunktet mellom mindfulness og kristen meditasjon. Den inneholder både artikler som gir en oversikt over meditasjon og mindfulness i Norge, og artikler som presenterer mer detaljerte analyser av fenomener som mindfulness, Christfulness, Jesusbønnen og sentrerende bønn."

 

Utgitt på Portal Akademisk


 

Publisert 27. apr. 2015 15:15 - Sist endret 25. sep. 2019 14:29