Teologi og modernitet

I Teologi og modernitet følger vi norsk universitetsteologi i det 20. hundreåret - et hundreår med store og gjennomgripende endringer i det norske samfunnet. Redaktører for boken er Hallgeir Elstad og Tarald Rasmussen.

14 forfattere gir bidrag til å ta opp sentrale utviklingsdrag - med et fokus på den faglige utviklingen ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, landets eldste teologiske forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Modernisering har gjerne blitt brukt som et samlebegrep på de sammensatte utviklingsprosessene i denne perioden. Kirken og teologien har selvsagt ikke blitt upåvirket av disse endringsprosessene. På hvilken måte har teologien blitt utfordret av et samfunn i rask endring? Hva gikk de teologiske endringene ut på og hva førte de til?

Kjøp Teologi og modernitet : universitetsteologien i det 20. hundreåret / Hallgeir Elstad & Tarald Rasmussen (red.) i TFs nettbokandel

 

Publisert 17. apr. 2013 13:37 - Sist endret 25. sep. 2019 14:06