Nytt norsk kirkeblad

Nytt norsk kirkeblad er et folkekirkelig blad som vender seg til prester, andre kirkelige ansatte og interesserte lekfolk.

På disse sidene finner du noe informasjon om bladet, samt tidligere utgaver (fra 2005 og framover). Klikk på NNK i pdf under Nytt norsk kirkeblad i venstremargen, så finner du de elektroniske utgavene.

Nytt norsk kirkeblad (NNK) inneholder tekster og artikler med impulser til godt gudstjenestearbeid og kreativ omgang med kirkeårets tekster, og trykker også jevnlig aktuelt kirkestoff, debattinnlegg og bokomtaler. Bladet utgis som temanummer ved aktuelle anledninger.

Redaksjonen presenterer gjerne også aktuelt praktisk-teologisk og kirkelig stoff i form av kortere eller lengre artikler, og tar gjerne i mot både artikler og andre typer innspill (alt fra korte meldinger til lengre betraktninger) fra leserne. Disse kan sendes til redaksjonens adresse (se nedenfor).

Kirkebladets historie går tilbake  til de "harde syttiåra" i kirken. Alternativt arbeidsfellesskap i kirken og det som den gang het ”Teologi for menigheten” (og som nå altså er Nytt norsk kirkeblad) skapte fristeder for det radikale mindretallet i kirken. Siden den gang har Teologi for menigheten/NNK vært et stabilt og viktig element i mange presters arbeid med gudstjeneste og preken. En mengde prester og andre i landet har bidratt som skribenter.

Redaksjonen består av ansatte ved PTS og hovedsakelig prester/teologer fra Oslo-området. Fra og med 2016 kommer bladet med seks utgaver per år i stedet for åtte.

Abonnement og kontakt

Abonnement 2021 koster kr 450,- (350,- for studenter og pensjonister). Send en e-post til  nytt-norsk-kirkeblad (alfakrøll)  teologi.uio.no hvis du ønsker å abonnere.

Redaksjonen kan kontaktes på følgende adresse

nytt-norsk-kirkeblad(at)teologi.uio.no

De som ikke har tilgang på e-post, kan skrive til

Nytt norsk kirkeblad
Det teologiske fakultet
Postboks 1023 Blindern
0315 Oslo