2021

maleri av korsfarere som erobrer Jerusalem
Publisert 18. aug. 2021 17:54

En ny bok om Midtøsten løfter frem lokale miljøer som avgjørende når historien og utviklingen i regionen skal forstås. -Denne faktoren er i liten grad identifisert både i historiske kilder og i historisk forskning, sier professor Terje Stordalen.

Blomsterhavet foran Domkirken i Oslo 27. juli 2011
Publisert 11. juli 2021 16:33

Store folkemasser samlet seg med roser og lys i tiden etter 22. juli 2011. Gjennom slike ritualer øver vi oss på medmenneskelighet og respekt, noe som er en forutsetning for demokratiet ifølge teologiprofessor Jone Salomonsen.

Ordinasjonen av Ingrid Bjerkås
Publisert 19. mars 2021 12:00

For seksti år siden ble Ingrid Bjerkås som første kvinne ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke. Likevel diskuteres kvinnelige prester fremdeles i deler av kirken. -Bjerkås fikk stor betydning for utviklingen i kirken, men vi er åpenbart ikke ferdige enda, sier dekan og Bjerkås-biograf Aud V. Tønnessen.