2022

Halvor Moxnes. Foto.
Publisert 24. juni 2022 09:58

Gjennom 50 år har barrierene for homofile i kirken gradvis blitt brutt. – Det teologiske fakultet har bidratt med teologiske argumenter for et åpent og inkluderende standpunkt, sier Halvor Moxnes, professor emeritus ved Det teologiske fakultet.