Terje Stordalen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Terje Stordalen
English version of this page
Telefon +47 22850366
Mobiltelefon +47 90593212
Rom M 109
Treffetider Onsdager 12:00 – 13:00
Brukernavn
Besøksadresse Domus theologica Blindernveien 9 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Som gammeltestamentler har jeg en klassisk dannelse i historisk-kritisk bibelforskning, inklusive studier i latin, gresk, hebraisk, akkadisk og ugarittisk. Fra 1990-årene har jeg også vært opptatt av litterære og hermeneutiske innfallsvinkler, og senere også sammenliknende kulturforskning og kollektivt minne. I de seneste år har jeg særlig arbeidet med bruken av samfunnsvitenskapelige metoder i studiet av antikke tekster og kulturer, herunder også  under synsvinkelen materiell religion. Fra 2016 har jeg en stilling som gjesteprofessor ved Aalborg universitet, tilknyttet The Nordic Centre for the Study of Family Law, Practices and Policies. Her deltar jeg som tekst-tolker, kulturhistoriker og med etablering av samfunnsvitenskapelige analyseperspektiv.
Materialt sett er det for tiden disse feltene som ligger øverst i mine faglige prirotieringer:

 • Bibelkanon og -kanonisering i komparativt og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Jeg har publisert flere artikler til dette emnet, og er igang med en monografi om dette.
 • Antikk hebraisk og vestasiatisk visdomslitteratur, med et fokus på den bibelske Jobs bok. Jeg har i det siste publisert en rekke artikler om denne boken, og arbeider på lengre sikt med en monografi også til dette emnet.
 • Såkalt anikonisme (motvilje mot bruk av billedmedier) og såkalt logosentrisme (preferanse for verbale medier) i den antikke Levant og i dagens monoteistiske religioner. Her har jeg nylig vært medutgiver av en internasjonal antologi.
 • Betydningen av det lokale nivå (landsbyen) i den antikke Levant, og hvilken rolle forståelsen av dette nivået kunne spille for forståelsen av tekster (f.eks. de bibelske) som stammer fra mer elitære nivåer. Jeg er i ferd med å gi ut en internasjonal antologi hvor dette tema er prominent.
 • Familie: i speningsfeltet mellom familieideologier, kulturhistorie, og det familieliv folk faktisk lever. I Aalborg arbeider vi med en antologi om dette emnet.

Faglig lederskap

Undervisning

Jeg underviser for det meste i klassiske bibelfaglige og komparrative emner, som Innledning til hellige skrifter, innledning til Bibelen, Lesning av gammeltestamentlige tekster (grunnspråklig eller i oversettelse), men også om religion og samfunn i det gamle Israel.

Bakgrunn

Av utdannelse er jeg cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet (1985) og dr. theol. fra samme sted (1998). Før jeg kom til Det teologiske fakultet i 2006, har jeg blant annet hatt ulike posisjoner som gammeltestamentler ved Det teologiske Menighetsfakultet (fra 1989), og som gjesteprofessor (for kortere og lengre perioder) blant annet ved Lutheran Theological Seminary, Hong Kong (1999-2000) og ved Peking University, Beijing (2004) og Shandong University, Jinan (2004). I tidliglere perioder har jeg også arbeidet som journalist (Norsk Telegrambyrå, Vårt Land) og som hjelpeprest og kateket.

Verv

For  tiden sitter jeg i redaksjonsgruppen i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal for the Old Testament (fra 2006).

Emneord: Den hebraiske Bibel/Det gamle testamente, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikkens religion og kultur, Komparative religionsstudier

Publikasjoner

 • Stordalen, Terje (2023). Book Religion? The Role of the Scroll in Deuteronomy. Scandinavian Journal of the Old Testament. ISSN 0901-8328.
 • Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (2021). Concluding Reflections: On a Way Forward for Understanding the Levant. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 616–627.
 • Stordalen, Terje (2021). The Production of Authority in Levantine Scriptural Ecologies: An Example of Accumulative Cultural Production. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 322–372.
 • Stordalen, Terje (2021). Heshbon in the Biblical Record: A History of Remembering. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 189–201.
 • Stordalen, Terje (2021). Local Power and Social Discourse: Villages in Early Globalizations of the Southern Levant. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 78–139.
 • Stordalen, Terje (2021). Cultural Production in the Iron Age Southern Levant. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 33–45.
 • Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (2021). The Region of the Levant and the Importance of the Local Perspective. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 21–32.
 • Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (2021). A New Format for Writing the History of the Levant: Introduction to the Volume. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 1–17.
 • Stordalen, Terje (2021). Suffering and Identity in the Book of Job. I Scheuer, Blazenka & Davage, David (Red.), Sin, Suffering, and the Problem of Evil. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-157538-9. s. 259–274.
 • Stordalen, Terje (2020). Speaking of Suffering: "Das Hiobproblem" Reconsidered. I Körting, Corinna & Kratz, Reinhard G. (Red.), Fromme und Frevler : Studien zu Psalmen und Weisheit : Festschrift für Hermann Spieckermann zum 70. Geburtstag. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-157536-5. s. 425–434.
 • Stordalen, Terje (2019). Imagining Solomon's Temple: Aesthetics of the Non-Representable. I Meyer, Birgit & Stordalen, Terje (Red.), Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350078666. s. 21–36. doi: 10.5040/9781350078666.0008.
 • Meyer, Birgit & Stordalen, Terje (2019). Introduction: Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam. I Meyer, Birgit & Stordalen, Terje (Red.), Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350078666. s. 1–18. doi: 10.5040/9781350078666.0006.
 • Stordalen, Terje (2016). Worlds that Could Not Be: Realism and Irrealism in Thomas More's Utopia. I Uhlenbruch, Frauke & Schweitzer, Steven J. (Red.), Worlds that Could Not Be: Utopia in Chronicles, Ezra and Nehemiah. Bloomsbury Academic. ISSN 9780567664051. s. 13–37.
 • Stordalen, Terje (2016). Imagining the Memory of an Elder: Job 29–30. I Zvi, Ehud ben & Edelman, Diana V. (Red.), Leadership, social memory and Judean discourse in the fifth-second centuries BCE. Equinox Publishing. ISSN 9781781792681. s. 111–126.
 • Stordalen, Terje (2015). The Canonical Taming of Job (Job 42:1–6). I Jarrick, John (Red.), Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar. Bloomsbury Academic. ISSN 9780567663160. s. 187–207.
 • Stordalen, Terje (2015). The Trail of Roses: Time, Media, and Space in Memory Practices in Oslo after 22 July 2011. I Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (Red.), The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-808-1. s. 315–344.
 • Stordalen, Terje (2015). Canon and Canonical Commentary: Comparative Perspectives on Canonical Ecologies. I Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (Red.), The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-808-1. s. 133–160.
 • Stordalen, Terje (2015). Horse Statues in Seventh Century Jerusalem: Ancient Social Formations and the Evaluation of Religious Diversity. Hebrew Bible and Ancient Israel. ISSN 2192-2276. 4(1), s. 106–132. doi: 10.1628/219222715X14343676549269.
 • Stordalen, Terje (2015). Heshbon—The History of a Biblical Memory. I Thelle, Rannfrid Irene; Stordalen, Terje & Richardson, Mervyn E.J. (Red.), New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004293267. s. 246–263. doi: 10.1163/9789004293274_020.
 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (2015). Time, Media, Space. Perspectives on the Ecology of Collective Remembering. I Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (Red.), The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-808-1. s. 17–37.
 • Økland, Jorunn & Stordalen, Terje (2014). Canon/Canonicity/Canonisation. I O'Brien, Julia M. (Red.), Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-020488-4. s. 17–25.
 • Stordalen, Terje & Økland, Jorunn (2014). Canon/Canonicity/Canonization. I O'Brien, Julia M. (Red.), Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-020488-4. s. 17–25.
 • Stordalen, Terje (2014). Imagined and Forgotten Communities: Othering in the Story of Josiah's Reform (2 Kings 23). I Ben Zvi, Ehud & Edelman, Diana V. (Red.), Imagining the Other and Constructing Israelite Identity in the Early Second Temple Period. Bloomsbury T&T Clark. ISSN 9780567248725. s. 182–200.
 • Stordalen, Terje (2014). Fra en åpen himmel til en lukket kanon? Profetenes kritikk av the establishment i kanonteoretisk fugleperspektiv. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 3(2), s. 116–135.
 • Stordalen, Terje (2014). Dialogism, Monologism, and Cultural Literacy: Classical Hebrew Literature and Readers' Epistemic Paradigms. The Bible & Critical Theory. ISSN 1832-3391. 10(1). doi: 10.2104/bct.v10i1.580. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stordalen, Terje (2013). Ancient Hebrew Recitative Meditation. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4411-2214-8.
 • Stordalen, Terje (2013). Media of Ancient Hebrew Religion. I Lundby, Knut (Red.), Religion across media : from early antiquity to late modernity. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-2077-0. s. 20–36.
 • Stordalen, Terje (2012). «His Place Does Not Recognize Him (Job 7:10)» Reflections of Non-Inscribed Memory in the Book of Job. I Lemche, Niels Peter; Carstens, Pernille & Hasselbalch, Trine (Red.), Cultural Memory in Biblical Exegesis. Gorgias Press. ISSN 978-1-61719-165-7. s. 47–68. doi: 10.31826/9781463234690-006.
 • Stordalen, Terje (2012). Locating the Textual Gaze – Then and Now. Material Religion. ISSN 1743-2200. 8(4), s. 521–524. doi: 10.2752/175183412x13522006994890.
 • Stordalen, Terje (2012). Kanon og kanonisk kommentar. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 1(2), s. 122–137.
 • Stordalen, Terje (2012). What Is a Canon of Scriptures? I Ólason, Kristinn; Egilsson, Ólafur & Stefánsson, Stefán Einar (Red.), Mótun menningar = Shaping culture. Hið íslenska bókmenntafélag. ISSN 978-9979-66-300-3. s. 15–33. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stordalen, Terje (2011). The God of the Eden Narrative. I Eidevall, Göran & Scheuer, Blazenka (Red.), Enigmas and images : studies in honor of Tryggve N.D. Mettinger. Eisenbrauns. ISSN 978-1-57506-813-8. s. 3–21.
 • Stordalen, Terje (2011). Jobs bok i “Midtens rike”: Til jordens ender for å forstå Jerusalems visdomslitteratur. I Holter, Knut & Ådna, Jostein (Red.), Jerusalem, Samaria og jordens ender : bibeltolkninger tilegnet Magnar Kartveit, 65 år, 7. oktober 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2815-1. s. 101–114.
 • Stordalen, Terje (2010). Mother Earth in Biblical Hebrew Literature: Ancient and Contemporary Imagination. I Clines, David J. A.; Exum, J. Cheryl & Whitelam, Keith W. (Red.), The Centre and the Periphery. A European Tribute to Walter Brueggemann. Sheffield Phoenix Press. ISSN 9781906055868. s. 113–130.
 • Stordalen, Terje (2008). Heaven on Earth – Or Not? Jerusalem as Eden in Biblical Literature. I Schmid, Konrad & Riedweg, Christoph (Red.), Beyond Eden: The Biblical Story of Paradise (Genesis 2-3) and Its Reception History. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-149646-2. s. 28–57.
 • Stordalen, Terje (2008). ‘An Almost Canonical Entity’: Text Artifacts and Aurality in Early Biblical Literature. I Pakkala, Juha & Nissinen, Martti (Red.), Houses Full of All Good Things: Essays in Memory of Timo Veijola. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 9789519217505. s. 666–683.
 • Stordalen, Terje (2008). Sigmund Mowinckel og hans tid. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 109(2), s. 181–193.
 • Stordalen, Terje (2007). The Canonization of Ancient Hebrew and Confucian Literature. Journal for the Study of the Old Testament. ISSN 0309-0892. 32(1), s. 3–22.
 • Stordalen, Terje (2006). Tsunami and theology : the social tsunami in Scandinavia and the Book of Job. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 60(1), s. 3–20.
 • Stordalen, Terje (2006). Dialogue and dialogism in the Book of Job. Scandinavian Journal of the Old Testament. ISSN 0901-8328. 20(1), s. 18–37.
 • Stordalen, Terje (2006). Echo´s van Eden. Paradijsmotieven in de Hebreeuwse Bijbel. I Wolde, Ellen van (Red.), Het paradijs. Meinema. ISSN 9021140675. s. 57–71.
 • Stordalen, Terje (2003). Gammeltestamentlig teologi anno 2002. Svensk Exegetisk Årsbok. ISSN 1100-2298. 68, s. 7–42.
 • Stordalen, Terje & Berge, Kåre (2003). Innledning til arbeidet med Mosebøkene, Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 11–22.
 • Stordalen, Terje (2003). Dekalogen (De ti bud), Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 183–227.
 • Stordalen, Terje (2003). Urhistorien, Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 23–69.
 • Stordalen, Terje (2003). Een tweevoudig begin van de wereld en de mensheid in Genesis 1 en 2? Schrift : tweemaandelijks tijdschrift over de Bijbel. ISSN 0167-3114. 209, s. 147–152.
 • Stordalen, Terje (2001). Arvid Tångbergs faglige arbeider. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 72(01.feb), s. 20–30.
 • Stordalen, Terje (2000). Etisk relevant materiale i GT, Makt, eiendom, rettferdighet : bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid. Gyldendal Akademisk. s. 67–82.
 • Stordalen, Terje (2000). "Moder jord" : etisk impuls i Det gamle testamente, Makt, eiendom, rettferdighet : bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid. Gyldendal Akademisk. s. 115–138.
 • Stordalen, Terje (2000). Response to "The oscillating process of theological education - person or profession" by dr. Lam. ?. 23, s. 109–117.
 • Stordalen, Terje (2000). Dekalogen (De ti bud), Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 183–227.
 • Stordalen, Terje (2000). Urhistorien, Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 23–69.
 • Stordalen, Terje (1998). Mytebegrepet i bibelforskningen. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 69(4), s. 279–308.
 • Stordalen, Terje & Berge, Kåre (1997). Innledning til arbeidet med Mosebøkene, Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 11–22.
 • Stordalen, Terje & Berge, Kåre (1997). Innledning til arbeidet med Mosebøkene, Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 11–22.
 • Stordalen, Terje (1997). Dekalogen (De ti bud), Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 177–221.
 • Stordalen, Terje (1997). Skjønnhet på tomgang? : estetikk i undervisningen. Prismet. ISSN 0032-8847. 48(03.apr).
 • Stordalen, Terje (1997). Urhistorien, Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval. Det Norske Samlaget. s. 23–69.
 • Stordalen, Terje (1994). Selected writings of professor Magne Sæbø, Text and theology : studies in honour of Professor Dr. theol. Magne Sæbø : presented on the occasion of his 65th birthday. Verbum. ISSN 82-543-0647-8. s. 359–375.
 • Stordalen, Terje (1994). "All jordens vei-" : mennesker i liv og død i det Gamle testamente. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 65(3), s. 203–211.
 • Stordalen, Terje (1992). Man, soil, garden : basic plot in Genesis 2-3 reconsidered. Journal for the Study of the Old Testament. ISSN 0309-0892. s. 3–25.
 • Stordalen, Terje (1992). Genesis 2,4 : restudying a locus classicus. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. ISSN 0044-2526. 104(2), s. 163–177.
 • Stordalen, Terje (1992). "Bibel og litteratur" i nyere GT-forskning. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 63(2), s. 113–128.
 • Stordalen, Terje (1991). Eksegese og systematikk : til spørsmålet om teologiens enhet. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 62(2), s. 113–130.
 • Stordalen, Terje (1990). Det eksegetiske objekt og teologiens enhet. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 61(4), s. 255–272.
 • Stordalen, Terje (1987). Tolkningen av Gen. 2-3 rundt århundreskiftet : et bidrag til spørsmålet om tekstforståelse og tolkning. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 58(3), s. 175–191.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (2021). Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISBN 978 1 78179 912 3. 685 s.
 • Meyer, Birgit & Stordalen, Terje (2019). Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic. ISBN 9781350078666. 352 s.
 • Thelle, Rannfrid Irene; Stordalen, Terje & Richardson, Mervyn E.J. (2015). New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004293267. 333 s.
 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (2015). The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-808-1. 381 s.
 • Stordalen, Terje & Skarsaune, Oskar (2001). Professor, dr. theol. Arvid Tångberg (1946-2000) in memoriam. Universitetsforlaget. ISBN 0040-7194. 72(1–2). 176 s.
 • Stordalen, Terje (2000). Echoes of Eden : Genesis 2-3 and symbolism of the Eden garden in biblical Hebrew literature. Peeters. ISBN 9042908548. 582 s.
 • Hvalvik, Reidar & Stordalen, Terje (1999). Den store fortellingen : om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Det norske Bibelselskap. ISBN 8254105456. 492 s.
 • Stordalen, Terje (1994). Støv og livspust : mennesket i Det gamle testamente. Universitetsforlaget. ISBN 8200039382. 248 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stordalen, Terje; Økland, Jorunn & Nilsen, Tina Dykesteen (2022). Kjønnsforvirring og annen forvirring. Avisa Vårt land. 14. september 2022.
 • Stordalen, Terje & Birkeflet, Svein Helge (2022). Minnetale over professor Hans Magnus Barstad holdt på møte 8. desember 2021. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. 2021(–), s. 95–110.
 • Stordalen, Terje (2021). Minnetale over professor Hans Magnus Barstad.
 • Midtlid, Maria Ringslid & Stordalen, Terje (2021). Gjenoppdager taus majoritet.
 • Stordalen, Terje (2021). Literary Canons for an Oral Audience?
 • Labianca, Øystein & Stordalen, Terje (2021). Panel D: Polycentrism—Local Communities and Trans-local Formations. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 525–526.
 • Stordalen, Terje (2021). Panel C: Pilgrimage—Localities and Global Discourse. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 373–375.
 • Stordalen, Terje (2021). Panel B: Scriptures—Ideology, Practices, and Community. I Stordalen, Terje & Labianca, Øystein (Red.), Levantine Entanglements: Cultural Productions, Long-Term Changes and Globalizations in the Eastern Mediterranean. Equinox Publishing. ISSN 978 1 78179 912 3. s. 240–241.
 • Stordalen, Terje (2021). A new perspective on the Levant.
 • Stordalen, Terje (2021). Hva er det med Jobs bok? [Avis]. Vårt Land.
 • Stordalen, Terje & Skippervold, Petter (2021). Jobs bok: Et spørsmål om rettferdighet. [Internett]. Olavsfest 2021, Trondheim: Vår Frue Kirke.
 • Stordalen, Terje (2021). Conversing with the Absent Deity: The Dialogical Self in the Book of Job.
 • Stordalen, Terje (2021). Excavating Ancient Village Social Discourse: Biblical Texts, Archaeology, and Social Science Interpretation.
 • Stordalen, Terje (2021). Compilation, Complexification, Canonization: Canonical Ecologies of the Book of Proverbs.
 • Stordalen, Terje (2021). Polyfon teologi: Når Jahve siterer Leviatan (Job 41,4-26). I Dietrich, Jan & Gudme, Anne Katrine de Hemmer (Red.), Gud og os : teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede . Bibelselskabets forlag. ISSN 9788772321714. s. 289–307.
 • Berge, Kåre; Birkeflet, Svein Helge & Stordalen, Terje (2020). Nekrolog: Hans Magnus Barstad (1947–2020). Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(4), s. 191–193. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2020-03-06.
 • Kvanvig, Helge Steinar & Stordalen, Terje (2020). In Memoriam Hans M. Barstad (1947 – 2020).
 • Stordalen, Terje (2020). Hvordan skrive Palestinas / Israels historie i en global tidsalder?
 • Stordalen, Terje (2020). Slektskap og slektskapsideologi i produksjonen av sosiale rom: Landsbyer i sen jernalder i den sørlige Levant.
 • Stordalen, Terje (2020). Canons and the Production of Authority: A Comparative Perspective.
 • Wyller, Trygve & Stordalen, Terje (2020). Nærhet og sansning i koronaens tid.
 • Stordalen, Terje & Meyer, Birgit (2020). Podcast: "Challenging the Normative Stance of Aniconism in the Study of Judaism, Christianity and Islam" (56:05 min.).
 • Stordalen, Terje (2019). Manasse – bibelsk stamfar.
 • Stordalen, Terje; Meyer, Birgit; Sherwood, Yvonne; Christoffersen, Svein Aage & Flaskerud, Ingvild (2019). Book Launch: Figurations and Sensatiosn of the Unseen in Judaism, Christiianity and Islam – Contested Desires.
 • Stordalen, Terje (2019). Proposal for a Nordic Textbook: Canonical Scriptures of the Three Monotheistic Religions — An Introduction with a Nordic Perspective .
 • Stordalen, Terje (2019). Sacred Scriptures as Canonical Ecologies and Cultural Paradigms: A Way Forward for a Challenged Academic Discipline? .
 • Stordalen, Terje & Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2019). Gudsåpenbaringer og visjoner: Esekiels bok.
 • Stordalen, Terje & Leine, Jan Erlend (2019). Samenes natursyn - vår klimaredning? Kan samenes hellige fjell være verktøyet vi trenger for å verne naturen? [Radio]. Ekko, NRK Radio.
 • Stordalen, Terje (2019). Response to Jill Marshall: The Agency of Women in Curating the Holy Land.
 • Stordalen, Terje (2019). Top–Down Meets Bottom–Up: Hidden Dimensions of Canonical Scriptures.
 • Stordalen, Terje (2019). Levanten og Jerusalem i globalhisorisk perspektiv.
 • Stordalen, Terje (2019). What Were "Basic Social Units" in the Late Iron Age Sothern Levant?
 • Stordalen, Terje (2019). Jobs bok: Introduksjon og kommentarer. I Røsok, Ingvild (Red.), Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISSN 9788254108734. s. 437–469.
 • Stordalen, Terje (2018). De ti bud.
 • Stordalen, Terje & Torvund, Olav (2017). Plagiat.
 • Stordalen, Terje (2016). Uriaspost.
 • Stordalen, Terje (2016). Uria.
 • Stordalen, Terje; Kværne, Per; Groth, Bente & Olsen, Beate (2016). Syndflod.
 • Stordalen, Terje (2016). Batseba.
 • Stordalen, Terje (2015). Ebal.
 • Stordalen, Terje (2015). Deuteronomium.
 • Stordalen, Terje (2015). Adonaj.
 • Stordalen, Terje (2015). Teologi – fra ekspert-­‐arena til konkret praksis: En samtidsutfordring illustrert på oversettelsen av Jobs bok i Bibelen 2011.
 • Stordalen, Terje (2015). Farewell to ‘Biblical Logocentrism’.
 • Stordalen, Terje (2015). Biblical Aniconism: Myths, Facts, and an Interpretation.
 • Stordalen, Terje (2015). Ecologies of canonical writings.
 • Stordalen, Terje (2015). Hva gjør hellige tekster med oss – eller er det vi som gjør noe (med oss selv og andre) ved hjelp av dem?
 • Stordalen, Terje (2015). Deconstructing Canonical Ecologies.
 • Stordalen, Terje & Groth, Bente (2014). Kobberslangen.
 • Stordalen, Terje (2014). Moria: "Fjellet der Herren lar seg se" (1 Mos 22:14): Fjellet som spirituelt fokus 
i bibelsk og annen religion.
 • Stordalen, Terje (2014). Canon and Canonical Commentary.
 • Stordalen, Terje (2014). Worlds that Could Not Be: A Neglected Aspect of Thomas More's Utopia.
 • Stordalen, Terje (2014). Horse Statues in Seventh Century Jerusalem: On Criteria for Identifying and Evaluating Religious Diversity.
 • Stordalen, Terje (2014). Teologi og filologi – gammel og ny.
 • Stordalen, Terje (2013). The Concept of Religion in (Christian, Protestant) Scholarship on Ancient Hebrew Religion.
 • Stordalen, Terje (2013). Fra en åpen himmel til en lukket kanon? Profetenes kritikk av the establishment i kanonteoretisk fugleperspektiv.
 • Stordalen, Terje (2013). Key-note lecture "Theology and Religious Studies: Challenges and Trends in Late Modern European Academia".
 • Stordalen, Terje (2013). Key-Note lecture "Utopia: From Elysium and the Garden of Eden, to Sir Thomas More and Charles Taylor's Social Imaginaries".
 • Stordalen, Terje (2013). Jobs bok og Bibel 2011: Gudsbilder og andre utfordringer i oversettingsarbeidet.
 • Stordalen, Terje (2013). Networks of Clay: Imagining Potential Ancient Near Eastern Network Associations with Latour and Bourdieu.
 • Kristiansen, Tomm & Stordalen, Terje (2013). Bibelen i teatret; en samtale om oppsetningen av Bibelen på Det nye Teatret. [Radio]. NRK, Søndagsavisa.
 • Stordalen, Terje (2013). Canonized Concepts, Texts, and Practices: Response to Jorunn Økland, ‘Authority and the Voice’; General Comments to the Project Canonicity, Gender, & Critique.
 • Stordalen, Terje (2013). The Concept ‘Religion’ in (Christian, Protestant) Scholarship on Ancient Hebrew Religion.
 • Stordalen, Terje (2013). Moria – fjellet der Herren lar seg se: Fjellet og veien dit som motiv i bibelsk og annen religion.
 • Stordalen, Terje (2013). The Canonical Taming of Job (Job 42:1-6).
 • Stordalen, Terje (2011). "Jeg vet en deilig have": Brokker fra Paradisets kulturhistorie.
 • Stordalen, Terje (2011). I dialog med Job: Religiøs tro, livskriser - og en bibelbok.
 • Stordalen, Terje (2011). Contrast Worlds: Topographies of the ”Earthly Paradise" from Gilgamesh and Genesis to Sir Thomas More's Utopia».
 • Stordalen, Terje (2011). Jobs bok (del av: Bibelen). Det norske Bibelselskap. ISSN 978-82-541-0787-4.
 • Stordalen, Terje (2010). Canon and Canonised Commentary: A New Perspective upon the Biblical Canon.
 • Norheim, Astrid Dalehaug; Svendsen, Lars Fredrik; Søvik, Atle Ottesen; Stordalen, Terje & Norseth, Kristin (2009). Avviser at jordskjelv var straff.
 • Stordalen, Terje (2009). The Omnipresence of Neverland: Topographies and Events of Contrast Worlds in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance.
 • Stordalen, Terje (2009). Response to: Alister McGrath, The Future of Theological Education.
 • Stordalen, Terje (2009). Canon and Canonized Commentary: The Hebrew Bible – and Beyond.
 • Stordalen, Terje (2009). Heaven on Earth: Jerusalem, Temple, and the Cosmography of the Garden of Eden.
 • Stordalen, Terje (2009). Israels religion i sen jernalder og tidlig persisk tid (ca. 650 til 450 fvt.).
 • Stordalen, Terje (2008). Gledesrop utenfor bymurene: 1. s. i advent, 30. november 2008. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 36(7), s. 25–27.
 • Stordalen, Terje (2008). Scripture as Cultural Memory?
 • Stordalen, Terje (2008). ‘You Saw No Form When YHWH Spoke to You at Horeb‘ (Deut 4:15) - Arcaeology, Text, and the Memory of a First Temple Non-Iconic Cult.
 • Stordalen, Terje (2007). Tekstbetraktning til Olavsdagen. Prekentekst: Salme 33,12-22. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 35(5), s. 9–11.
 • Stordalen, Terje (2007). Heaven on Earth – or Not? Jerusalem as Eden in Biblical Literature.
 • Stordalen, Terje (2007). Bibeloversettelsens etikk: Om å gjengi Jobs bok kap. 20 i en kultur hvor spiseforstyrrelser blir et stadig mer utbret fenomen.
 • Stordalen, Terje (2007). Scripture as Artifact: Early Implications of Canonization in Biblical Hebrew Literature.
 • Stordalen, Terje (2005). Praktisk teologi og tverrfaglighet i profesjonsstudiet. Ung Teologi. ISSN 0333-340X. 38(4), s. 49–55.
 • Stordalen, Terje (2005). Thomas Hieke: Die Genealogien der Genesis. Biblica. ISSN 0006-0887. 86(3), s. 416–419.
 • Stordalen, Terje (2005). Tsunami og teologi : refleksjoner fra utsiden av Noahs ark. Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. 140(4), s. 79–83.
 • Stordalen, Terje (2004). The book of Job and the issue of iconic suffering : a dialogue.
 • Stordalen, Terje (2004). The canonization of Ancient Hebrew and Confucian Literature.
 • Stordalen, Terje (2004). Reading Job in China.
 • Stordalen, Terje (2004). Døde guder, død dialog. Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. 139(2), s. 39–40.
 • Stordalen, Terje (2003). Else K. Holt og Kirsten Nielsen (red.), Dansk kommentar til Davids Salmer. B.I, II og III. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 74(2), s. 155–158.
 • Stordalen, Terje (2003). Bibelens døde guder : krigerguden Jahve og Kristus, Guds offerlam. Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. 138(20), s. 507–510.
 • Stordalen, Terje (2002). J.W. Rogerson: Anthropology and the Old Testament. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 73(1).
 • Stordalen, Terje (2002). Hans J. Lundager Jensen: Gammeltestamentlig religion : en indføring. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 73(1), s. 73–77.
 • Stordalen, Terje (1999). Hagen : realitet og symbol i Det gamle testamente og dets omverden.
 • Stordalen, Terje (1999). Hagen : realitet og symbol i Det gamle testamente og dets omverden.
 • Mogstad, Sverre Dag & Stordalen, Terje (1997). Fortelling, livstolkning og religion : nytt grunnfag i KRL ved Det teologiske menighetsfakultet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 9(1), s. 9–13.
 • Sandnes, Karl Olav & Stordalen, Terje (1995). "Velbegrunnet uenighet?" : innlegg. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Stordalen, Terje (1994). Homofili i Bibelen og dens omverden. Inter Medicos. ISSN 0020-5052. 37(02.mar), s. 26–28.
 • Stordalen, Terje (1994). "Menneske først ..."? : Hiskias salme og utfordringer fra kontekstuell eksegese. Ung Teologi. ISSN 0333-340X. 27(4), s. 59–72.
 • Stordalen, Terje (1992). Kirsten Nielsen : Satan - den fortabte søn? Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 63(3), s. 221–223.
 • Stordalen, Terje (1992). Finn O. Hvidberg-Hansen : Kana'anæiske myter og legender : tekster fra Ras Shamra-Ugarit. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 63(2), s. 149–150.
 • Stordalen, Terje (1992). Horst Klaus : Ein Wort wie Feuer. Wege lebendiger Bibelauslegung. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 63(3).
 • Stordalen, Terje (1992). Klaus Haacker ; Heinzpeter Hempelmann : Hebraica Veritas : die hebräische Grundlage der biblischen Theologie als exegetische und systematische Aufgabe. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 63(1), s. 67–68.
 • Stordalen, Terje (1992). Hans Seidel : Musik in Altisrael : Untersuchungen zur Musikgeschichte und Musikpraxis Altisraels anhand biblischer und ausserbiblischer Texte. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 63(2), s. 150–151.
 • Stordalen, Terje (1992). Albrecht Grözinger : Die Sprache des Menschen : ein Handbuch : Grundwissen für Theologinnen und Theologen. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 63(1), s. 76–77.
 • Stordalen, Terje (1991). Tilværelsens uutgrunnelige enhet : respons til Jan-Olav Henriksen. Ung Teologi. ISSN 0333-340X. 24(2), s. 71–80.
 • Stordalen, Terje (1986). Synden og døden i jødedommen fram mot Paulus. Ung Teologi. ISSN 0333-340X. 19(2), s. 47–59.
 • Stordalen, Terje; Henriksen, Jan-Olav; Helander, Eila & Illmann, Ruth (2021). "External Panel Report," p. 672–685 in: RQ20 Lund University's Research Quality Evaluation 2020, Mats Brenner, Malin Bredenberg & Freddy Ståhlberg (eds.), Lund: Lund University 2021 . Lunds Universitet. ISSN 978-91-7267-433-2.
 • Stordalen, Terje (1998). Echoes of Eden : Genesis 2-3 and symbolism of the Eden garden in biblical Hebrew literature. The Norwegian Lutheran School of Theology.
 • Stordalen, Terje & Hvalvik, Reidar (1996). Presentasjon av Bibelen. Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Morland, Kjell Arne & Stordalen, Terje (1994). Verktøykasse for eksegetisk arbeid med bibeltekster : (detaljeksegetisk pensum) grunnfag, MF. Menighetsfakultetet.
 • Stordalen, Terje (1993). HBOT : total-rapport. Forfatteren.
 • Stordalen, Terje (1993). Bibelen data-teknisk tilrettelagt for bruk på Macintosh-plattform. Forfatteren.
 • Lund, Øystein & Stordalen, Terje (1993). Grunnfaget ved MF : karakterer fra 1978 til 1983 : tallgrunnlag og en liten analyse. Det Teologiske menighetsfakultet.
 • Thomassen, Tore & Stordalen, Terje (1992). De 10 bud : hva har de med meg å gjøre? [Vårt Land].
 • Stordalen, Terje (1991). Forelesningsmanuskript til Jes. 7:1-17. Detaljeksegetisk. MF.
 • Stordalen, Terje (1984). Syndefall og verdensbilde. Forfatteren.
 • Stordalen, Terje (1984). Stamfar - og livssammenhengtanken i Romerbrevet : et forsøk på å forstå Rom. 5:12d med sin tradisjonshistoriske og litterære kontekst. Forfatteren.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:56 - Sist endret 5. mai 2021 12:57