Terje Stordalen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Terje Stordalen
English version of this page
Telefon +47-22850366
Mobiltelefon +47-90593212
Rom M 109
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Som gammeltestamentler har jeg en klassisk dannelse i historisk-kritisk bibelforskning. Fra 1990-årene har jeg også vært opptatt av litterære og hermeneutiske problemstillinger, og senere også analytiske impulser som sammenliknende kulturforskning og kollektivt minne, og i de seneste år: bruken av samfunnsvitenskapelige metoder i studiet av antikke tekster og kulturer. I det akademiske året 2014-15 ledet jeg en forskergruppe ved Senter for Grunnforskning, Oslo om Local Dynamics of Globalization in the Pre-Modern Levant. I forbindelse med dette året har jeg også engasjert meg i spørsmålet om materiell religion, fokusert på spørsmålet om hvilken rolle billedlige fremstillinger av den guddommelige verden har spilt og fortsatt spiller. Fra 2016 har jeg en stillingsom professor II ved Aalborg universitet, tilknyttet The Nordic Centre for the Study of Family Law, Practices and Policies. Her deltar jeg som tekst-tolker, kulturhistoriker og med etablering av samfunnsvitenskapelige analyseperspektiv.
Materialt sett er det for tiden disse feltene som ligger øverst i mine faglige prirotieringer:

 • Antikk hebraisk og vestasiatisk visdomslitteratur, med et fokus på Jobs bok. Jeg har i det siste publisert en rekke artikler om denne boken, og arbeider med en monografi.
 • Såkalt anikonisme (motvilje mot bruk av billedmedier) og såkalt logosentrisme (preferanse for verbale medier) i den antikke Levant og i dagens monoteistiske religioner.
 • Betydningen av det lokale nivå (landsbyen) i den antikke Levant, og hvilken rolle forståelsen av dette nivået kunne spille for forståelsen av tekster (f.eks. de bibelske) som stammer fra mer elitære nivåer.
 • Bibelkanon og -kanonisering i komparativt perspektiv.
 • Familie: i speningsfeltet mellom familieideologier, kulturhistorie, og det familieliv folk faktisk lever.

Mer utfyllende om faglig bakgrunn og aktuelle forskningsinteresser finner man i den aktuelle seksjonen av min hjemmeside.

Undervisning

Jeg underviser for det meste i klassiske bibelfaglige og komparrative emner, som Innledning til hellige skrifter, innledning til Bibelen, Lesning av gammeltestamentlige tekster (grunnspråklig eller i oversettelse), men også om religion og samfunn i det gamle Israel.

Bakgrunn

Av utdannelse er jeg cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet (1985) og dr. theol. fra samme sted (1998). Før jeg kom til Det teologiske fakultet i 2006, har jeg blant annet arbeidet i ulike posisjoner som gammeltestamentler ved Det teologiske Menighetsfakultet (fra 1989), og som gjesteprofessor (for kortere og lengre perioder) blant annet ved Lutheran Theological Seminary, Hong Kong (1999-2000) og ved Peking University, Beijing (2004) og Shandong University, Jinan (2004). I perioder har jeg også arbeidet som journalist (Norsk Telegrambyrå, Vårt Land) og som kateket og hjelpeprest.

Mer detaljerte informasjoner og full CV finnes igjen i relevant seksjon av min hjemmeside.

Verv

For  tiden sitter jeg i redaksjonsgruppene i følgende vitenskapelige tidsskrifter:
- Scandinavian Journal for the Old Testament (fra 2006)

Tidligere har jeg også hatt en rekke andre verv, og har  sittet i en del eksterne fagkommisjoner, osv. Mer detaljert informasjon og lenker til de aktuelle tidsskriftene finnes på min hjemmeside.

Samarbeid

- Faglig leder for PluRel 2009-2010.
- Co-ordinator for forskningsnettveket OTSEM 2004 – 2011.
- Initiativtaker til og koordinator av konferansen Tell Text, Empire, Universitetet i Oslo 2008.
- Gruppeleder for den internasjonale og tverrfaglige forskergruppen Local Dynamics of Globalization in the Pre-Modern Levant, CAS, Oslo 2014–15.
- Del av den faglige ledelsen for The Nordic Centre for the study of Family Law, Practices and Policies, Aalborg Universitet, Danmark (fra 2016)

Andre samarbeidsverv er videre dokumentert på min hjemmeside.

Emneord: Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikk kultur og religion, Komparative religionsstudier

Publikasjoner

 • Stordalen, Terje (2016). Imagining the Memory of an Elder: Job 29–30, In Ehud ben Zvi & Diana V. Edelman (ed.),  Leadership, social memory and Judean discourse in the fifth-second centuries BCE.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781792681.  Artikkel nr. 8.  s 111 - 126
 • Stordalen, Terje (2016). Worlds that Could Not Be: Realism and Irrealism in Thomas More's Utopia, In Frauke Uhlenbruch & Steven J. Schweitzer (ed.),  Worlds that Could Not Be: Utopia in Chronicles, Ezra and Nehemiah.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9780567664051.  Part I, Article 1.  s 13 - 37
 • Stordalen, Terje (2015). Canon and Canonical Commentary: Comparative Perspectives on Canonical Ecologies, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Kapittel.  s 133 - 160
 • Stordalen, Terje (2015). Heshbon—The History of a Biblical Memory, In Rannfrid Irene Thelle; Terje Stordalen & Mervyn E.J. Richardson (ed.),  New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004293267.  Kapittel.  s 246 - 263
 • Stordalen, Terje (2015). Horse Statues in Seventh Century Jerusalem: Ancient Social Formations and the Evaluation of Religious Diversity. Hebrew Bible and Ancient Israel.  ISSN 2192-2276.  4(1), s 106- 132 . doi: 10.1628/219222715X14343676549269
 • Stordalen, Terje (2015). The Canonical Taming of Job (Job 42:1–6), In John Jarrick (ed.),  Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9780567663160.  Kapittel.  s 187 - 207
 • Stordalen, Terje (2015). The Trail of Roses: Time, Media, and Space in Memory Practices in Oslo after 22 July 2011, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Epilog.  s 315 - 344
 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (2015). Time, Media, Space. Perspectives on the Ecology of Collective Remembering., In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  kap. 1.  s 17 - 37
 • Stordalen, Terje (2014). Dialogism, Monologism, and Cultural Literacy: Classical Hebrew Literature and Readers' Epistemic Paradigms. The Bible & Critical Theory.  ISSN 1832-3391.  10(1) . doi: 10.2104%2Fbct.v10i1.580 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stordalen, Terje (2014). Fra en åpen himmel til en lukket kanon? Profetenes kritikk av the establishment i kanonteoretisk fugleperspektiv. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(2), s 116- 135
 • Stordalen, Terje (2014). Imagined and Forgotten Communities: Othering in the Story of Josiah's Reform (2 Kings 23), In Ehud Ben Zvi & Diana V. Edelman (ed.),  Imagining the Other and Constructing Israelite Identity in the Early Second Temple Period.  T&T Clark.  ISBN 9780567248725.  Chapter 10.  s 182 - 200
 • Stordalen, Terje & Økland, Jorunn (2014). Canon/Canonicity/Canonization, In Julia M. O'Brien (ed.),  Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-020488-4.  Alfabetical entry.  s 17 - 25
 • Økland, Jorunn & Stordalen, Terje (2014). Canon/Canonicity/Canonisation, In Julia M. O'Brien (ed.),  Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-020488-4.  Kapittel.  s 17 - 25
 • Stordalen, Terje (2013). Ancient Hebrew Recitative Meditation, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4411-2214-8.  Kap. 1.
 • Stordalen, Terje (2013). Media of Ancient Hebrew Religion, In Knut Lundby (ed.),  Religion across media : from early antiquity to late modernity.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2077-0.  Kap. 2.  s 20 - 36
 • Stordalen, Terje (2012). «His Place Does Not Recognize Him (Job 7:10)» Reflections of Non-Inscribed Memory in the Book of Job, In Niels Peter Lemche; Pernille Carstens & Trine Hasselbalch (ed.),  Cultural Memory in Biblical Exegesis.  Gorgias Press.  ISBN 978-1-61719-165-7.  Del I, Kap. 2.  s 47 - 68
 • Stordalen, Terje (2012). Kanon og kanonisk kommentar. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1(2), s 122- 137
 • Stordalen, Terje (2012). Locating the Textual Gaze – Then and Now. Material Religion.  ISSN 1743-2200.  8(4), s 521- 524
 • Stordalen, Terje (2012). What Is a Canon of Scriptures?, In Kristinn Ólason; Ólafur Egilsson & Stefán Einar Stefánsson (ed.),  Mótun menningar = Shaping culture.  Hið íslenska bókmenntafélag / Hid islenska bokmenntafelag.  ISBN 978-9979-66-300-3.  Bidrag 2.  s 15 - 33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stordalen, Terje (2011). Jobs bok i “Midtens rike”: Til jordens ender for å forstå Jerusalems visdomslitteratur, I: Knut Holter & Jostein Ådna (red.),  Jerusalem, Samaria og jordens ender : bibeltolkninger tilegnet Magnar Kartveit, 65 år, 7. oktober 2011.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2815-1.  Jordens ender (del 3).  s 101 - 114
 • Stordalen, Terje (2011). The God of the Eden Narrative, In Göran Eidevall & Blazenka Scheuer (ed.),  Enigmas and images : studies in honor of Tryggve N.D. Mettinger.  Eisenbrauns.  ISBN 978-1-57506-813-8.  Part I: Pentateuch.  s 3 - 21
 • Stordalen, Terje (2010). Mother Earth in Biblical Hebrew Literature: Ancient and Contemporary Imagination, In David J. A. Clines; J. Cheryl Exum & Keith W. Whitelam (ed.),  The Centre and the Periphery. A European Tribute to Walter Brueggemann.  Sheffield Phoenix Press.  ISBN 9781906055868.  Part II.  s 113 - 130
 • Stordalen, Terje (2008). ‘An Almost Canonical Entity’: Text Artifacts and Aurality in Early Biblical Literature, In Juha Pakkala & Martti Nissinen (ed.),  Houses Full of All Good Things: Essays in Memory of Timo Veijola.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 9789519217505.  37.  s 666 - 683
 • Stordalen, Terje (2008). Heaven on Earth – Or Not? Jerusalem as Eden in Biblical Literature, In Konrad Schmid & Christoph Riedweg (ed.),  Beyond Eden: The Biblical Story of Paradise (Genesis 2-3) and Its Reception History.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-149646-2.  2.  s 28 - 57
 • Stordalen, Terje (2008). Sigmund Mowinckel og hans tid. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109(2), s 181- 193
 • Stordalen, Terje (2007). The Canonization of Ancient Hebrew and Confucian Literature. Journal for the Study of the Old Testament.  ISSN 0309-0892.  32(1), s 3- 22
 • Stordalen, Terje (2006). Dialogue and dialogism in the Book of Job. Scandinavian Journal of the Old Testament.  ISSN 0901-8328.  20(1), s 18- 37
 • Stordalen, Terje (2006). Echo´s van Eden. Paradijsmotieven in de Hebreeuwse Bijbel, I: Ellen van Wolde (red.),  Het paradijs.  Meinema.  ISBN 9021140675.  Kapittel.  s 57 - 71
 • Stordalen, Terje (2006). Tsunami and theology : the social tsunami in Scandinavia and the Book of Job. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  60(1), s 3- 20
 • Stordalen, Terje (2003). Dekalogen (De ti bud), I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 183 - 227
 • Stordalen, Terje (2003). Een tweevoudig begin van de wereld en de mensheid in Genesis 1 en 2?. Schrift : tweemaandelijks tijdschrift over de Bijbel.  ISSN 0167-3114.  209, s 147- 152
 • Stordalen, Terje (2003). Gammeltestamentlig teologi anno 2002. Svensk Exegetisk Årsbok.  ISSN 1100-2298.  68, s 7- 42
 • Stordalen, Terje (2003). Urhistorien, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 23 - 69
 • Stordalen, Terje & Berge, Kåre (2003). Innledning til arbeidet med Mosebøkene, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 11 - 22
 • Stordalen, Terje (2001). Arvid Tångbergs faglige arbeider. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  72(01.feb), s 20- 30
 • Stordalen, Terje (2000). Dekalogen (De ti bud), I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 183 - 227
 • Stordalen, Terje (2000). Etisk relevant materiale i GT, I:  Makt, eiendom, rettferdighet : bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid.  Gyldendal Akademisk.  s 67 - 82
 • Stordalen, Terje (2000). "Moder jord" : etisk impuls i Det gamle testamente, I:  Makt, eiendom, rettferdighet : bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid.  Gyldendal Akademisk.  s 115 - 138
 • Stordalen, Terje (2000). Response to "The oscillating progress of theological education - person or profession" by dr. Lam. ?.  23, s 109- 117
 • Stordalen, Terje (2000). Urhistorien, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 23 - 69
 • Stordalen, Terje (1998). Mytebegrepet i bibelforskningen. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  69(4), s 279- 308

Se alle arbeider i Cristin

 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (ed.) (2015). The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  381 s.
 • Thelle, Rannfrid Irene; Stordalen, Terje & Richardson, Mervyn E.J. (ed.) (2015). New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004293267.  333 s.
 • Stordalen, Terje (red.) (2001). Professor, dr. theol. Arvid Tångberg (1946-2000) in memoriam. Universitetsforlaget.  176 s.
 • Stordalen, Terje (2000). Echoes of Eden : Genesis 2-3 and symbolism of the Eden garden in biblical Hebrew literature. Peeters.  ISBN 9042908548.  582 s. Vis sammendrag
 • Hvalvik, Reidar & Stordalen, Terje (1999). Den store fortellingen : om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Det norske Bibelselskap.  ISBN 8254105456.  492 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stordalen, Terje (2015). Biblical Aniconism: Myths, Facts, and an Interpretation.
 • Stordalen, Terje (2015). Deconstructing Canonical Ecologies.
 • Stordalen, Terje (2015). Ecologies of canonical writings.
 • Stordalen, Terje (2015). Farewell to ‘Biblical Logocentrism’.
 • Stordalen, Terje (2015). Hva gjør hellige tekster med oss – eller er det vi som gjør noe (med oss selv og andre) ved hjelp av dem?.
 • Stordalen, Terje (2015). Teologi – fra ekspert-­‐arena til konkret praksis: En samtidsutfordring illustrert på oversettelsen av Jobs bok i Bibelen 2011.
 • Stordalen, Terje (2014). Canon and Canonical Commentary.
 • Stordalen, Terje (2014). Horse Statues in Seventh Century Jerusalem: On Criteria for Identifying and Evaluating Religious Diversity.
 • Stordalen, Terje (2014). Moria: "Fjellet der Herren lar seg se" (1 Mos 22:14): Fjellet som spirituelt fokus 
i bibelsk og annen religion.
 • Stordalen, Terje (2014). Teologi og filologi – gammel og ny.
 • Stordalen, Terje (2014). Worlds that Could Not Be: A Neglected Aspect of Thomas More's Utopia.
 • Kristiansen, Tomm & Stordalen, Terje (2013, 05. februar). Bibelen i teatret; en samtale om oppsetningen av Bibelen på Det nye Teatret. [Radio].  NRK, Søndagsavisa.
 • Stordalen, Terje (2013). Canonized Concepts, Texts, and Practices: Response to Jorunn Økland, ‘Authority and the Voice’; General Comments to the Project Canonicity, Gender, & Critique.
 • Stordalen, Terje (2013). Fra en åpen himmel til en lukket kanon? Profetenes kritikk av the establishment i kanonteoretisk fugleperspektiv.
 • Stordalen, Terje (2013). Jobs bok og Bibel 2011: Gudsbilder og andre utfordringer i oversettingsarbeidet.
 • Stordalen, Terje (2013). Key-Note lecture "Utopia: From Elysium and the Garden of Eden, to Sir Thomas More and Charles Taylor's Social Imaginaries".
 • Stordalen, Terje (2013). Key-note lecture "Theology and Religious Studies: Challenges and Trends in Late Modern European Academia".
 • Stordalen, Terje (2013). Moria – fjellet der Herren lar seg se: Fjellet og veien dit som motiv i bibelsk og annen religion.
 • Stordalen, Terje (2013). Networks of Clay: Imagining Potential Ancient Near Eastern Network Associations with Latour and Bourdieu.
 • Stordalen, Terje (2013). The Canonical Taming of Job (Job 42:1-6).
 • Stordalen, Terje (2013). The Concept ‘Religion’ in (Christian, Protestant) Scholarship on Ancient Hebrew Religion.
 • Stordalen, Terje (2013). The Concept of Religion in (Christian, Protestant) Scholarship on Ancient Hebrew Religion.
 • Stordalen, Terje (2011). Contrast Worlds: Topographies of the ”Earthly Paradise" from Gilgamesh and Genesis to Sir Thomas More's Utopia».
 • Stordalen, Terje (2011). I dialog med Job: Religiøs tro, livskriser - og en bibelbok.
 • Stordalen, Terje (2011). "Jeg vet en deilig have": Brokker fra Paradisets kulturhistorie.
 • Stordalen, Terje (2011). Jobs bok (del av: Bibelen). Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2010). Canon and Canonised Commentary: A New Perspective upon the Biblical Canon.
 • Norheim, Astrid Dalehaug; Svendsen, Lars Fredrik; Søvik, Atle Ottesen; Stordalen, Terje & Norseth, Kristin (2009, 21. januar). Avviser at jordskjelv var straff. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2009). Canon and Canonized Commentary: The Hebrew Bible – and Beyond.
 • Stordalen, Terje (2009). Heaven on Earth: Jerusalem, Temple, and the Cosmography of the Garden of Eden.
 • Stordalen, Terje (2009). Israels religion i sen jernalder og tidlig persisk tid (ca. 650 til 450 fvt.).
 • Stordalen, Terje (2009). Response to: Alister McGrath, The Future of Theological Education.
 • Stordalen, Terje (2009). The Omnipresence of Neverland: Topographies and Events of Contrast Worlds in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance.
 • Stordalen, Terje (2008). Gledesrop utenfor bymurene: 1. s. i advent, 30. november 2008. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  36(7), s 25- 27
 • Stordalen, Terje (2008). Scripture as Cultural Memory?.
 • Stordalen, Terje (2008). ‘You Saw No Form When YHWH Spoke to You at Horeb‘ (Deut 4:15) - Arcaeology, Text, and the Memory of a First Temple Non-Iconic Cult. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2007). Bibeloversettelsens etikk: Om å gjengi Jobs bok kap. 20 i en kultur hvor spiseforstyrrelser blir et stadig mer utbret fenomen. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2007). Heaven on Earth – or Not? Jerusalem as Eden in Biblical Literature.
 • Stordalen, Terje (2007). Scripture as Artifact: Early Implications of Canonization in Biblical Hebrew Literature.
 • Stordalen, Terje (2007). Tekstbetraktning til Olavsdagen. Prekentekst: Salme 33,12-22. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  35(5), s 9- 11
 • Stordalen, Terje (2005). Praktisk teologi og tverrfaglighet i profesjonsstudiet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  38(4), s 49- 55
 • Stordalen, Terje (2005). Thomas Hieke: Die Genealogien der Genesis. Biblica.  ISSN 0006-0887.  86(3), s 416- 419
 • Stordalen, Terje (2005). Tsunami og teologi : refleksjoner fra utsiden av Noahs ark. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  140(4), s 79- 83
 • Stordalen, Terje (2004). Døde guder, død dialog. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  139(2), s 39- 40
 • Stordalen, Terje (2004). Reading Job in China.
 • Stordalen, Terje (2004). The book of Job and the issue of iconic suffering : a dialogue.
 • Stordalen, Terje (2004). The canonization of Ancient Hebrew and Confucian Literature.
 • Stordalen, Terje (2003). Bibelens døde guder : krigerguden Jahve og Kristus, Guds offerlam. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  138(20), s 507- 510
 • Stordalen, Terje (2003). Else K. Holt og Kirsten Nielsen (red.), Dansk kommentar til Davids Salmer. B.I, II og III. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  74(2), s 155- 158
 • Stordalen, Terje (2002). Hans J. Lundager Jensen: Gammeltestamentlig religion : en indføring. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  73(1), s 73- 77
 • Stordalen, Terje (2002). J.W. Rogerson: Anthropology and the Old Testament. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  73(1), s 77
 • Stordalen, Terje (1999). Hagen : realitet og symbol i Det gamle testamente og dets omverden.
 • Stordalen, Terje (1999). Hagen : realitet og symbol i Det gamle testamente og dets omverden.
 • Stordalen, Terje (1998). Echoes of Eden : Genesis 2-3 and symbolism of the Eden garden in biblical Hebrew literature.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:56 - Sist endret 6. aug. 2019 21:06