Knut W Ruyter

Professor
Bilde av Knut W Ruyter
English version of this page
Mobiltelefon 91184062
Treffetider Fredager
Brukernavn
Besøksadresse Teologisk fakultet Blindernvn. 9 0371 OSLO

Faglige interesser

Han har særlig interessert seg for praktiske tilnærminger til etikk, særlig kasuistikk. Av områder har han arbeidet særlig med forskningsetikk, profesjonsetikk og helsefaglig (klinisk) etikk.

Undervisning

  • Hermeneutikk og etikk
  • Research ethics in developing countries.
  • Profesjonsetikk og dømmekraft
  • Helsefaglig etikk
  • Medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Bakgrunn

Utdannet som teolog fra Weston School of Theology i USA (M.Div., 1983, Th.M., 1984) og fra Universitetet i Oslo, (dr. philos., 1995). Avhandlingen var om kasuistikk som en saksbasert tilnærming til etikk. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk ved UiO fra 1989-1994. Var ansatt som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin fra 1996 til 2009 og som avdelingsdirektør for REK sør-øst ved Det medisinske fakultet fra 2009 til 2019. Ble tilsatt som professor II ved Det teologiske fakultet fra 2001. Og ble i 2019 utnevnt til Vitenskapsombud for alle fagområder på Universitetet. 

Samarbeid

Har i mange år hatt forskningssamarbeid i regi av EUs rammeprogram, om assistert befruktning og embryoers moralske status, om funksjonen til etikkomiteer,om implementeringen av personverndirektivet i nasjonal lovgivning og i forskningsetiske komiteer og om etikk og personvern i forhold til biobanker

Har også deltatt i et prosjekt med etablering og utvikling av forskningsetiskekomiteer i de tidligere øst-europeiske statene, særlig i de baltiske landene, i lys av Europarådet.

Emneord: Systematisk teologi, Etikk
Publisert 3. feb. 2010 16:14 - Sist endret 7. des. 2020 12:34