Knut W Ruyter

Professor II
Image of Knut W Ruyter
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Domus Theologica Blindernveien 9 0371 OSLO
Postal address REK Sør-Øst Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Tags: Systematic Theology, Ethics

Publications

 • Ruyter, Knut W (2022). Mye pastoralmakt, glimt av motmakt. Paradokser i kampen mot fattigdom og for rett levnet på slutten av 1700-tallet i Kristiania. In Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Ed.), Makt, motmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202765309. p. 137–171. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.167.
 • Ruyter, Knut W (2020). Carl Claubergs metode for sterilisering uten operasjon. En forskningsetisk reise: fra en ny etikk for leger og sykepleiere via kliniske forsøk i Auschwitz til rettergang i Schleswig. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 16(2). doi: 10.7557/14.5477. Full text in Research Archive
 • Ruyter, Knut W (2020). Jorden gråter og de fattige roper. Laudato si' - en helhetlig økologi med styrker og svakheter. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 125(4), p. 297–313.
 • Ruyter, Knut W (2020). Prologue, Medical Review Auschwitz: Medicine Behind Barbed Wire. Conference Proceedings 2019. Polish Institute for Evidence Based Medicine. ISSN 978-83-7430-617-1. p. 7–16.
 • Ruyter, Knut W (2017). "Stille kom dere hit, og stille reiser dere fra oss." St. Josephsøstrenes hospitaler i Norge 1883-1988. In Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Ed.), Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53500-1. p. 167–193. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.18.
 • Ruyter, Knut W (2017). Å gi en gave tilbake: nye erfaringer med sykdom og død, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. p. 163–184.
 • Ruyter, Knut W (2015). Bruk av skjønn for å styrke informasjon og frivillighet. In Fossheim, Hallvard & Ingierd, Helene C. (Ed.), Etisk skjønn i forskning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02655-8. p. 40–49. doi: 10.18261/9788215025162-2015-04.
 • Ruyter, Knut W (2014). Space for Religion in Public Hospitals: Constructive Coexistence Can Be Negotiated. In Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (Ed.), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60449-6. p. 197–220. doi: 10.13109/9783666604492.197.
 • Ruyter, Knut W & Townend, David (2011). Overcoming the impasse of consent in biobank research through active citizenship: consent management portals and license structures for benefit sharing. Lex Medicinae. ISSN 1646-0359. 8(16), p. 5–23.
 • Ruyter, Knut W (2010). Papirmester Diderich Reuter (1698-1762) på Sagene. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. ISSN 0029-2141. XLII(2), p. 127–148.
 • Ruyter, Knut W; Louk, Kristi; Jorqui, Maria; Kvalheim, Vigdis; Cekanauskaite, Asta & Townend, David (2010). From Research Exemption to Research Norm: Recognising an Alternative to Consent for Large Scale Biobank research. Medical Law International. ISSN 0968-5332. 10(4), p. 287–313.
 • Ruyter, Knut W (2009). Risiko-nytte og frivillighet i forskning med rusbrukere. In Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge & Waal, Helge (Ed.), Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk. ISSN 978-82-303-1257-5. p. 51–73.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W. (2009). Questionable requirement for consent in observational research in psychiatry. In Solbakk, Jan Helge; Nortvedt, Per & Nome, Astrid (Ed.), Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1. Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.). ISSN 978-82-994957-1-4.
 • Ruyter, Knut W (2009). Rhetorical Speech and Argumentation in the Public Debate on Stem Cell Research: An Inclusive or a Sorting Society? In Sándor, Judit (Eds.), Perfect Copy? Law and Ethics of Reproductive Medicine. Center for Ethics and Law in Biomedicine. ISSN 978-963-9776-75-3. p. 53–70.
 • Ruyter, Knut W (2009). Rhetorical speech and argumentation in public debate regarding stem cell research. Benefit for all or a selection society? In Solbakk, Jan Helge; Nortvedt, Per & Nome, Astrid (Ed.), Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1. Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.). ISSN 978-82-994957-1-4. p. 219–236.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 15(6), p. 777–788. doi: 10.1177/0969733008090525.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2007). Questionable Requirement for Consent in Observational Research in Psychiatry. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 14(1), p. 41–53. doi: 10.1177/0969733007071357.
 • Ruyter, Knut W (2006). Should members of ethics committee be trained and certified in ethics? Experiences and teaching programs. Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 13(1), p. 6–11.
 • Ruyter, Knut W (2006). Når medisinsk behandling er bestemt avsluttet: Hvorfor skal behandling nedtrappes, og hvem skal bestemme? Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 23(4), p. 15–23.
 • Ruyter, Knut W (2005). Dyder er ikke tilleggsgoder - en utfordring for profesjonsutdanningene. In Christoffersen, Svein Aage (Eds.), Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Universitetsforlaget. ISSN 8215008046. p. 105–138.
 • Ruyter, Knut W (2005). Teologisk forskning på kirkens skuldre. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 437–445.
 • Ruyter, Knut W (2005). Vitenskap og teologi: atskilt eller forenlig? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 475–478.
 • Ruyter, Knut W (2004). Utvikling av forskningsetikk og personvern i forhold til epidemiologi. In Ruyter, Knut W (Eds.), Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk. Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin. p. 32–50.
 • Ruyter, Knut W (2004). Forskningsetikk, juss og epidemiologi. In Ruyter, Knut W (Eds.), Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk. Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin. p. 51–85.
 • Ruyter, Knut W (2004). Of balloons and bicycles and the implications for teaching bioethics, How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1005-7. p. 37–58.
 • Ruyter, Knut W (2004). Vitenskap og teologi - sannhet vs. neslekratt? Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 105(4), p. 237–242.
 • Ruyter, Knut W (2004). Etiske refleksjoner om forskning på praksissituasjoner. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. p. 21–24.
 • Ruyter, Knut W (2003). Forskningsetikkens spede begynnelse og tilblivelse: beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. In Ruyter, Knut W (Eds.), Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30813-6. p. 17–38.
 • Ruyter, Knut W (2003). Det informerte samtykket i medisinsk forskning - mellom selvråderett og beskyttelse. In Ruyter, Knut W (Eds.), Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30813-6. p. 109–131.
 • Ruyter, Knut W (2003). The social role of research ethics committees. In Gefenas, Eugenijus (Eds.), International Conference on bioethics in Central and Eastern Europe. Proceedings of the conference, november 11-12, 2002, Vilnius, Lithuania. Lietuvos nacionaline UNESCO komisija. ISSN 9986-711-74-6. p. 48–58.
 • Ruyter, Knut W (2002). Clinical ethics committees in Norway: experiences and challenges. In Lebeer, Guy (Eds.), Ethical function of hospital ethics committees. IOS Press. p. 81–100.
 • Ruyter, Knut W (2002). "med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett" (L-97). Den nye læreplanen og oppfostringen til gagns mennesker. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 107, p. 99–127.
 • Ruyter, Knut W (2001). Omsorg i praksis - ideer, problemer i fortid og nåtid. In Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (Ed.), Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk. ISSN 8205280614. p. 66–89.
 • Ruyter, Knut W (2000). Medisinsk forskningsetikk, Medisinsk etikk - en problembasert tilnærming. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-417-1067-4. p. 148–187.
 • Ruyter, Knut W (1999). "Det står skrevet i genene". Om bruken av metaforen livets bok i genetikken. In Simonsen, Eva & Kirkebæk, Birgit (Ed.), Etikk, genetikk og spesialpedagogikk. Unipub, Oslo. ISSN 82-7477-023-4. p. 85–101.
 • Ruyter, Knut W (1999). Medisinsk forskning med barn. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, p. 2833–2837.
 • Ruyter, Knut W (1998). Om bruken av forbilledlige og ekstreme eksempler i moralske resonnementer, Hva er kasuistikk? Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler. Hs etikkseminar, Universitetet i Oslo. p. 127–151.
 • Ruyter, Knut W (1998). Har kasuistikk noen troverdig plass i moderne flerkulturelle samfunn? Hva er kasuistikk? Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler. Hs etikkseminar, Universitetet i Oslo. p. 95–126.
 • Ruyter, Knut W (1997). Kasuistikk som saksbasert problemløsning: konserverende eller kritisk i normativ debatt, Likeverd og forskjell. En etisk intuisjon og dens grenser. Universitetet i Oslo. p. 38–60.
 • Ruyter, Knut W; Bjørnsborg, Eva; Stegane, J. & Vandvik, Inger Helene (1997). Kliniske etikk komiteer utprøves i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, p. 1778–1781.
 • Ruyter, Knut W (1997). Medisinsk forskningsetikk. 50 år etter Nürnberg. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, p. 4383–4391.
 • Ruyter, Knut W (1996). Embryos as moral subjects and limits of responsibility. In Evans, David E. (Eds.), Conceiving the child. Ethics, law and practice of assisted procreation. Brill|Nijhoff. p. 173–192.
 • Ruyter, Knut W (1996). The example of adoption for medically assisted conception. In Evans, David E. (Eds.), Creating the child. The ethics, law and practice of assisted procreation. Brill|Nijhoff. p. 177–194.
 • Ruyter, Knut W (1995). Den barmhjertige samaritan som forbilde for helsevesenet. In Christoffersen, Svein Aage & Wyller, Trygve E (Ed.), Arv og utfordring. Menneske og samfunn i den kristne moraltradisjon. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-22461-9. p. 200–214.

View all works in Cristin

 • Ruyter, Knut W (2016). Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag. ISBN 978-82-7024-321-1. 175 p.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46110-9. 390 p.
 • Hovland, Beate Indrebø; Ruyter, Knut; Songe-Møller, Vigdis & Skolbekken, John-Arne (2010). Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag. De nasjonale forskningsetiske komiteer. ISBN 9788276820584.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-36260-4. 344 p.
 • Ruyter, Knut W (2003). Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30813-6. 349 p.
 • Ruyter, Knut W. (2003). Forskningsetikk. Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 82-05-30813-6.
 • Ruyter, Knut (2002). Antologi om forskningsetikk. Gyldendal Akademisk.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (2001). Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205280614.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (2001). Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205280614. 324 p.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (2001). Omsorgens tvetydighet - egenart, røtter og praksis. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Ruyter, Knut W. & Vetlesen, Arne Johan (2001). Omsorgens tvetydighet - egenart, historie og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-28061-4.
 • Ruyter, KW & Vetlesen, AJ (2001). Omsorgens tvetydighet, egenart, historie og praksis. Gyldendal.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2000). Medisinsk etikk - en problembasert tilnærming. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1067-4. 282 p.

View all works in Cristin

 • Berg, Ansgar; Gjerstad, Camilla & Ruyter, Knut W (2016). Å skille diagnostikk og forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(4), p. 302–302. doi: 10.4045/tidsskr.15.1352.
 • Ruyter, Knut W (2016). Fransiskanerne fra den nederlandske ordensprovins 1934-1998. In Ruyter, Knut W (Eds.), Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag. ISSN 978-82-7024-321-1. p. 45–85.
 • Ruyter, Knut W (2016). Lunkne katolikker øst for Akerselva. St. Hallvard skole blir til. In Ruyter, Knut W (Eds.), Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag. ISSN 978-82-7024-321-1. p. 11–21.
 • Ruyter, Knut W & Lahlum, Emil (2012). Opprettelsen av etiske komiteer for medisinsk forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(12-13), p. 1486–1489. doi: 10.4045/tidsskr.12.0311.
 • Ruyter, Knut W (2010). Etikk i forskning. Om forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter i regionale etiske komiteer. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. p. 72–78.
 • Ruyter, Knut W (2009). Når er et samtykke frivillig? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(7).
 • Baune, Øyvind & Ruyter, Knut W (2003). Kristen moral utelukker ikke forskning på befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 6.11.
 • Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge & Waal, Helge (2009). Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk. ISSN 978-82-303-1257-5.
 • Ruyter, Knut W (2004). Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk. Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin.
 • Finne, Per Haavardsholm; Iversen, Bjørn G.; Jensen, Grete; Ladehaug, Bjørg; Rostad, Ann Margrethe & Ruyter, Knut W [Show all 9 contributors for this article] (1999). Grenser for behandling av for tidlig fødte barn. Konsensuskonferanse. Rapport nr. 13. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-01284-0.
 • Finne, Per; Iversen, Bjørn; Jensen, Grethe; Ladehaug, Bjørg; Rostad, Anne Margrethe & Ruyter, Knut [Show all 9 contributors for this article] (1999). Grenser for behandling av for tidlige fødte barn. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-01284-0.
 • Ruyter, Knut W (1995). Kasuistikk som saksbasert problemløsning i medisinsk etikk. Om medisinsk assistert befruktning. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:14 PM - Last modified Nov. 5, 2020 3:00 PM