Knut W Ruyter

Professor II
Image of Knut W Ruyter
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Domus Theologica Blindernveien 9 0371 OSLO
Postal address REK Sør-Øst Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Tags: Systematic Theology, Ethics

Publications

 • Ruyter, Knut W (2020). Carl Claubergs metode for sterilisering uten operasjon. En forskningsetisk reise: fra en ny etikk for leger og sykepleiere via kliniske forsøk i Auschwitz til rettergang i Schleswig. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  16(2) . doi: doi.org/10.7557/14.5477 Full text in Research Archive.
 • Ruyter, Knut W (2020). Jorden gråter og de fattige roper. Laudato si' - en helhetlig økologi med styrker og svakheter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  125(4), s 297- 313
 • Ruyter, Knut W (2020). Prologue, In  Medical Review Auschwitz: Medicine Behind Barbed Wire. Conference Proceedings 2019.  Polish Institute for Evidence Based Medicine.  ISBN 978-83-7430-617-1.  Innledning.  s 7 - 16
 • Ruyter, Knut W (2017). "Stille kom dere hit, og stille reiser dere fra oss." St. Josephsøstrenes hospitaler i Norge 1883-1988, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kap. 10.  s 167 - 193
 • Ruyter, Knut W (2017). Å gi en gave tilbake: nye erfaringer med sykdom og død, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kapittel.  s 163 - 184
 • Ruyter, Knut W (2015). Bruk av skjønn for å styrke informasjon og frivillighet, I: Hallvard Fossheim & Helene C. Ingierd (red.),  Etisk skjønn i forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02655-8.  Kapittel.  s 40 - 49 Show summary
 • Ruyter, Knut W (2014). Space for Religion in Public Hospitals: Constructive Coexistence Can Be Negotiated, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Artikkel.  s 197 - 220
 • Ruyter, Knut W & Townend, David (2011). Overcoming the impasse of consent in biobank research through active citizenship: consent management portals and license structures for benefit sharing. Lex Medicinae.  ISSN 1646-0359.  8(16), s 5- 23
 • Ruyter, Knut W (2010). Papirmester Diderich Reuter (1698-1762) på Sagene. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2141.  XLII(2), s 127- 148
 • Ruyter, Knut W; Louk, Kristi; Jorqui, Maria; Kvalheim, Vigdis; Cekanauskaite, Asta & Townend, David (2010). From Research Exemption to Research Norm: Recognising an Alternative to Consent for Large Scale Biobank research. Medical Law International.  ISSN 0968-5332.  10(4), s 287- 313
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W. (2009). Questionable requirement for consent in observational research in psychiatry, In Jan Helge Solbakk; Per Nortvedt & Astrid Nome (ed.),  Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1.  Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.).  ISBN 978-82-994957-1-4.  8.
 • Ruyter, Knut W (2009). Rhetorical Speech and Argumentation in the Public Debate on Stem Cell Research: An Inclusive or a Sorting Society?, In Judit Sándor (ed.),  Perfect Copy? Law and Ethics of Reproductive Medicine.  Center for Ethics and Law in Biomedicine.  ISBN 978-963-9776-75-3.  kapittel.  s 53 - 70
 • Ruyter, Knut W (2009). Rhetorical speech and argumentation in public debate regarding stem cell research. Benefit for all or a selection society?, In Jan Helge Solbakk; Per Nortvedt & Astrid Nome (ed.),  Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1.  Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.).  ISBN 978-82-994957-1-4.  Artikkel.  s 219 - 236
 • Ruyter, Knut W (2009). Risiko-nytte og frivillighet i forskning med rusbrukere, I: Knut W Ruyter; Jan Helge Solbakk & Helge Waal (red.),  Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.  Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk.  ISBN 978-82-303-1257-5.  kapittel 4.  s 51 - 73
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  15(6), s 777- 788 . doi: 10.1177/0969733008090525
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2007). Questionable Requirement for Consent in Observational Research in Psychiatry. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  14(1), s 41- 53 . doi: 10.1177/0969733007071357
 • Ruyter, Knut W (2006). Når medisinsk behandling er bestemt avsluttet: Hvorfor skal behandling nedtrappes, og hvem skal bestemme?. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  23(4), s 15- 23
 • Ruyter, Knut W (2006). Should members of ethics committee be trained and certified in ethics? Experiences and teaching programs. Acta medica Lituanica.  ISSN 1392-0138.  13(1), s 6- 11
 • Ruyter, Knut W (2005). Dyder er ikke tilleggsgoder - en utfordring for profesjonsutdanningene, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215008046.  kapittel.  s 105 - 138
 • Ruyter, Knut W (2005). Teologisk forskning på kirkens skuldre. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (Årg. 110, h. 3), s 437- 445
 • Ruyter, Knut W (2005). Vitenskap og teologi: atskilt eller forenlig?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  s 475- 478
 • Ruyter, Knut W (2004). Etiske refleksjoner om forskning på praksissituasjoner. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (11), s 21- 24
 • Ruyter, Knut W (2004). Forskningsetikk, juss og epidemiologi, I: Knut W Ruyter (red.),  Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk.  Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin.  kapittel 3.  s 51 - 85
 • Ruyter, Knut W (2004). Of balloons and bicycles and the implications for teaching bioethics, In  How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1005-7.  article.  s 37 - 58
 • Ruyter, Knut W (2004). Utvikling av forskningsetikk og personvern i forhold til epidemiologi, I: Knut W Ruyter (red.),  Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk.  Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin.  kapittel 2.  s 32 - 50
 • Ruyter, Knut W (2004). Vitenskap og teologi - sannhet vs. neslekratt?. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  105(4), s 237- 242
 • Ruyter, Knut W (2003). Det informerte samtykket i medisinsk forskning - mellom selvråderett og beskyttelse, I: Knut W Ruyter (red.),  Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30813-6.  s 109 - 131
 • Ruyter, Knut W (2003). Forskningsetikkens spede begynnelse og tilblivelse: beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn, I: Knut W Ruyter (red.),  Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30813-6.  s 17 - 38
 • Ruyter, Knut W (2003). The social role of research ethics committees, I: Eugenijus Gefenas (red.),  International Conference on bioethics in Central and Eastern Europe. Proceedings of the conference, november 11-12, 2002, Vilnius, Lithuania.  Lietuvos nacionaline UNESCO komisija.  ISBN 9986-711-74-6.  s 48 - 58
 • Ruyter, Knut W (2002). Clinical ethics committees in Norway: experiences and challenges, In Guy Lebeer (ed.),  Ethical function of hospital ethics committees.  IOS Press.  s 81 - 100
 • Ruyter, Knut W (2002). "med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett" (L-97). Den nye læreplanen og oppfostringen til gagns mennesker. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  107, s 99- 127
 • Ruyter, Knut W (2001). Omsorg i praksis - ideer, problemer i fortid og nåtid, I: Knut W Ruyter & Arne Johan Vetlesen (red.),  Omsorgens tvetydighet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205280614.  s 66 - 89
 • Ruyter, Knut W (2000). Medisinsk forskningsetikk, I:  Medisinsk etikk - en problembasert tilnærming.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1067-4.  s 148 - 187
 • Ruyter, Knut W (1999). "Det står skrevet i genene". Om bruken av metaforen livets bok i genetikken, I: Eva Simonsen & Birgit Kirkebæk (red.),  Etikk, genetikk og spesialpedagogikk.  Unipub, Oslo.  ISBN 82-7477-023-4.  s 85 - 101
 • Ruyter, Knut W (1999). Medisinsk forskning med barn. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119, s 2833- 2837
 • Ruyter, Knut W (1998). Har kasuistikk noen troverdig plass i moderne flerkulturelle samfunn?, I:  Hva er kasuistikk? Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler.  Hs etikkseminar, Universitetet i Oslo.  s 95 - 126
 • Ruyter, Knut W (1998). Om bruken av forbilledlige og ekstreme eksempler i moralske resonnementer, I:  Hva er kasuistikk? Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler.  Hs etikkseminar, Universitetet i Oslo.  s 127 - 151
 • Ruyter, Knut W (1997). Kasuistikk som saksbasert problemløsning: konserverende eller kritisk i normativ debatt, I:  Likeverd og forskjell. En etisk intuisjon og dens grenser.  Universitetet i Oslo.  s 38 - 60
 • Ruyter, Knut W (1997). Medisinsk forskningsetikk. 50 år etter Nürnberg. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117, s 4383- 4391
 • Ruyter, Knut W; Bjørnsborg, Eva; Stegane, J. & Vandvik, Inger Helene (1997). Kliniske etikk komiteer utprøves i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117, s 1778- 1781
 • Ruyter, Knut W (1996). Embryos as moral subjects and limits of responsibility, In David E. Evans (ed.),  Conceiving the child. Ethics, law and practice of assisted procreation.  Brill Nijhoff.  s 173 - 192
 • Ruyter, Knut W (1996). The example of adoption for medically assisted conception, In David E. Evans (ed.),  Creating the child. The ethics, law and practice of assisted procreation.  Brill Nijhoff.  s 177 - 194
 • Ruyter, Knut W (1995). Den barmhjertige samaritan som forbilde for helsevesenet, I: Svein Aage Christoffersen & Trygve E Wyller (red.),  Arv og utfordring. Menneske og samfunn i den kristne moraltradisjon.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22461-9.  s 200 - 214

View all works in Cristin

 • Ruyter, Knut W (red.) (2016). Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-321-1.  175 s.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46110-9.  390 s.
 • Hovland, Beate Indrebø; Ruyter, Knut; Songe-Møller, Vigdis & Skolbekken, John-Arne (2010). Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag. De nasjonale forskningsetiske komiteer.  ISBN 9788276820584.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36260-4.  344 s.
 • Ruyter, Knut W (red.) (2003). Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30813-6.  349 s.
 • Ruyter, Knut W. (red.) (2003). Forskningsetikk. Gyldendal Norsk Forlag.  ISBN 82-05-30813-6.
 • Ruyter, Knut (red.) (2002). Antologi om forskningsetikk. Gyldendal Akademisk.
 • Ruyter, Knut W. & Vetlesen, Arne Johan (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet - egenart, historie og praksis. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-28061-4.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205280614.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205280614.  324 s.
 • Ruyter, KW & Vetlesen, AJ (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet, egenart, historie og praksis. Gyldendal.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet - egenart, røtter og praksis. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2000). Medisinsk etikk - en problembasert tilnærming. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1067-4.  282 s.

View all works in Cristin

 • Berg, Ansgar; Gjerstad, Camilla & Ruyter, Knut W (2016). Å skille diagnostikk og forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(4), s 302- 302 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1352
 • Ruyter, Knut W (2016). Fransiskanerne fra den nederlandske ordensprovins 1934-1998, I: Knut W Ruyter (red.),  Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år.  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-321-1.  3.  s 45 - 85
 • Ruyter, Knut W (2016). Lunkne katolikker øst for Akerselva. St. Hallvard skole blir til, I: Knut W Ruyter (red.),  Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år.  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-321-1.  1.  s 11 - 21
 • Ruyter, Knut W & Lahlum, Emil (2012). Opprettelsen av etiske komiteer for medisinsk forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(12-13), s 1486- 1489 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0311
 • Ruyter, Knut W (2010). Etikk i forskning. Om forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter i regionale etiske komiteer. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 72- 78
 • Ruyter, Knut W (2009). Når er et samtykke frivillig?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(7), s 617
 • Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge & Waal, Helge (red.) (2009). Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.
 • Ruyter, Knut W (red.) (2004). Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk.
 • Baune, Øyvind & Ruyter, Knut W (2003). Kristen moral utelukker ikke forskning på befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  6.11
 • Finne, Per; Iversen, Bjørn; Jensen, Grethe; Ladehaug, Bjørg; Rostad, Anne Margrethe; Ruyter, Knut; Sagberg, Tove; Skartveit, Hanne & Vik, Torstein (1999). Grenser for behandling av for tidlige fødte barn.
 • Finne, Per Haavardsholm; Iversen, Bjørn G.; Jensen, Grete; Ladehaug, Bjørg; Rostad, Ann Margrethe; Ruyter, Knut W; Sagberg, Tove; Skartveit, Hanne & Vik, Torstein (1999). Grenser for behandling av for tidlig fødte barn. Konsensuskonferanse. Rapport nr. 13.
 • Ruyter, Knut W (1995). Kasuistikk som saksbasert problemløsning i medisinsk etikk. Om medisinsk assistert befruktning.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:14 PM - Last modified Nov. 5, 2020 3:00 PM