English version of this page

De etiske rommene. Grenser, motstand, praxis (ESPACE)

«Vendingen mot rommet» er blitt en viktig side ved normative studier i både humaniora, samfunns- forskning og teologi.

man som går gjennom jernbanestasjonen

"Rom for motstand, Oslo sentralbanestasjon. Photo: Kaia Rønsdal"

Om gruppen

Forskergruppen ESPACE fokuserer på studiet av praksiser i både et samtidig og et historisk perspektiv.

ESPACE ledes av førsteamanuensis Kaia Rønsdal. Medlemmenes faglige kompetanse er i antropologi, sykepleievitenskap, profesjonsetikk, teologi og diakoni. De fleste medlemmene har en doktorgrad fra Det teologiske fakultet, og er ansatte ved ulike utdanningsinstitusjoner, helseforetak og i Den norske kirke.

Teoretisk spiller tolkninger om rom i tradisjonen fra Foucault og Lefevbre en viktig rolle, men ulike varianter av fenomenologi er også sentrale, i tillegg til andre relevante tilnærminger. Forskergruppen publiserte i 2017 boken Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.

Forskergruppens andre bok Motstand og Motmakt forventes i løpet av 2021. Denne boken har særlig fokus på hvilke stemmer, kropper og praksiser det er som uttrykker den kritiske motmakten i dag, hva den handler om og hvor den er forankret.

I årene 2017-2019 ledet professor emeritus Trygve Wyller forskergruppen Nordhost. Det gjør at forskning i migrasjon, etikk og medborgerskap, er tydelig tilstede i ESPACE i tillegg til disability studies, kjønn og religionspedagogikk.

Prosjekter

I de kommende årene vil ESPACE fokusere på forskning og publisering omkring den normative motstand som utvikles fra det levde livet i konkrete praksiser. Gruppen har jevnlige workshops for og har med ujevne mellomrom hatt besøk av internasjonale kolleger.

I løpet av våren 2021 vil gruppen planlegge veien videre etter ferdigstilling av boken Motstand og Motmakt. Det vil fokuseres på spørsmål knyttet til rekruttering og internasjonalisering, i tillegg til nye, kreative prosjekt.

Medlemmer av gruppen har også sendt inn to søknader om ekstern forkserstøtte i løpet av vårsemesteret 2019: Den ene er til Norsk Forskningsråd: “Contested Christianities. Non-Christianist articulations in a context of migration”.  Den andre søknaden er sendt til NOS-HS (nordisk forskerstøtte) for støtte til  workshops for videreutvikling av skandinavisk skapelsesteologi: “The Politics of Creation (POLCRE). A Nordic Model for Rethinking Radical Recognition in Public and Ecclesial Space”.

Medlemmer av forskergruppen deltar også i den nordiske forskergruppen om skapelsesteologi ved Grundtvig-senteret ved Aarhus Universitet.

Studieprogrammer og emner

Perspektiver fra rom og etikk er tydelig til stede i mange kurs ved Det teologiske fakultet. Et sentralt kurs er «Religion, Migration and Citizenship» (REDI 4001). Et annet er "Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning" (Teol 2400).

I tillegg vil perspektivene være relevante i forbindelse med praksisnære emner som Tolket praksis (LES 4220)

Publisert 9. mars 2018 14:50 - Sist endret 11. mai 2021 12:05