Knut W Ruyter

Professor II
Bilde av Knut W Ruyter
English version of this page
Mobiltelefon 91184062
Rom M103
Treffetider Fredager
Brukernavn
Besøksadresse Blindernvn. 9 Teologisk fakultet 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO REK Sør-Øst

Faglige interesser

Han har særlig interessert seg for praktiske tilnærminger til etikk, særlig kasuistikk. Av områder har han arbeidet særlig med forskningsetikk, profesjonsetikk og helsefaglig (klinisk) etikk.

Undervisning

 • Hermeneutikk og etikk
 • Research ethics in developing countries.
 • Profesjonsetikk og dømmekraft
 • Helsefaglig etikk
 • Medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Bakgrunn

Utdannet som teolog fra Weston School of Theology i USA (M.Div., 1983, Th.M., 1984) og fra Universitetet i Oslo, (dr. philos., 1995). Avhandlingen var om kasuistikk som en saksbasert tilnærming til etikk. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk ved UiO fra 1989-1994. Var ansatt som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin fra 1996 til 2009 og ble tilsatt som professor II ved Det teologiske fakultet fra 2001. Er nå ansatt som avdelingsdirektør for REK sør-øst ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. REK står for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Verv

Medlem av klinisk etikkomité, Oslo Universitetssykehus, avdeling Aker.

Samarbeid

Har i mange år hatt forskningssamarbeid i regi av EUs rammeprogram, om assistert befruktning og embryoers moralske status, om funksjonen til etikkomiteer,om implementeringen av personverndirektivet i nasjonal lovgivning og i forskningsetiske komiteer og om etikk og personvern i forhold til biobanker

Har også deltatt i et prosjekt med etablering og utvikling av forskningsetiskekomiteer i de tidligere øst-europeiske statene, særlig i de baltiske landene, i lys av Europarådet.

Emneord: Etikk

Publikasjoner

 • Ruyter, Knut W (2017). "Stille kom dere hit, og stille reiser dere fra oss." St. Josephsøstrenes hospitaler i Norge 1883-1988, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kap. 10.  s 167 - 193
 • Ruyter, Knut W (2017). Å gi en gave tilbake: nye erfaringer med sykdom og død, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kapittel.  s 163 - 184
 • Ruyter, Knut W (2015). Bruk av skjønn for å styrke informasjon og frivillighet, I: Hallvard Fossheim & Helene C. Ingierd (red.),  Etisk skjønn i forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02655-8.  Kapittel.  s 40 - 49 Vis sammendrag
 • Ruyter, Knut W (2014). Space for Religion in Public Hospitals: Constructive Coexistence Can Be Negotiated, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Artikkel.  s 197 - 220
 • Ruyter, Knut W & Townend, David (2011). Overcoming the impasse of consent in biobank research through active citizenship: consent management portals and license structures for benefit sharing. Lex Medicinae.  ISSN 1646-0359.  8(16), s 5- 23
 • Ruyter, Knut W (2010). Papirmester Diderich Reuter (1698-1762) på Sagene. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2141.  XLII(2), s 127- 148
 • Ruyter, Knut W; Louk, Kristi; Jorqui, Maria; Kvalheim, Vigdis; Cekanauskaite, Asta & Townend, David (2010). From Research Exemption to Research Norm: Recognising an Alternative to Consent for Large Scale Biobank research. Medical Law International.  ISSN 0968-5332.  10(4), s 287- 313
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W. (2009). Questionable requirement for consent in observational research in psychiatry, In Jan Helge Solbakk; Per Nortvedt & Astrid Nome (ed.),  Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1.  Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.).  ISBN 978-82-994957-1-4.  8.
 • Ruyter, Knut W (2009). Rhetorical Speech and Argumentation in the Public Debate on Stem Cell Research: An Inclusive or a Sorting Society?, In Judit Sándor (ed.),  Perfect Copy? Law and Ethics of Reproductive Medicine.  Center for Ethics and Law in Biomedicine.  ISBN 978-963-9776-75-3.  kapittel.  s 53 - 70
 • Ruyter, Knut W (2009). Rhetorical speech and argumentation in public debate regarding stem cell research. Benefit for all or a selection society?, In Jan Helge Solbakk; Per Nortvedt & Astrid Nome (ed.),  Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1.  Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.).  ISBN 978-82-994957-1-4.  Artikkel.  s 219 - 236
 • Ruyter, Knut W (2009). Risiko-nytte og frivillighet i forskning med rusbrukere, I: Knut W Ruyter; Jan Helge Solbakk & Helge Waal (red.),  Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.  Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk.  ISBN 978-82-303-1257-5.  kapittel 4.  s 51 - 73
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  15(6), s 777- 788 . doi: 10.1177/0969733008090525
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2007). Questionable Requirement for Consent in Observational Research in Psychiatry. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  14(1), s 41- 53 . doi: 10.1177/0969733007071357
 • Ruyter, Knut W (2006). Når medisinsk behandling er bestemt avsluttet: Hvorfor skal behandling nedtrappes, og hvem skal bestemme?. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  23(4), s 15- 23
 • Ruyter, Knut W (2006). Should members of ethics committee be trained and certified in ethics? Experiences and teaching programs. Acta medica Lituanica.  ISSN 1392-0138.  13(1), s 6- 11
 • Ruyter, Knut W (2005). Dyder er ikke tilleggsgoder - en utfordring for profesjonsutdanningene, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215008046.  kapittel.  s 105 - 138
 • Ruyter, Knut W (2005). Teologisk forskning på kirkens skuldre. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (Årg. 110, h. 3), s 437- 445
 • Ruyter, Knut W (2005). Vitenskap og teologi: atskilt eller forenlig?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  s 475- 478
 • Ruyter, Knut W (2004). Etiske refleksjoner om forskning på praksissituasjoner. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (11), s 21- 24
 • Ruyter, Knut W (2004). Forskningsetikk, juss og epidemiologi, I: Knut W Ruyter (red.),  Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk.  Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin.  kapittel 3.  s 51 - 85
 • Ruyter, Knut W (2004). Of balloons and bicycles and the implications for teaching bioethics, In  How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1005-7.  article.  s 37 - 58
 • Ruyter, Knut W (2004). Utvikling av forskningsetikk og personvern i forhold til epidemiologi, I: Knut W Ruyter (red.),  Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk.  Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin.  kapittel 2.  s 32 - 50
 • Ruyter, Knut W (2004). Vitenskap og teologi - sannhet vs. neslekratt?. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  105(4), s 237- 242
 • Ruyter, Knut W (2003). Det informerte samtykket i medisinsk forskning - mellom selvråderett og beskyttelse, I: Knut W Ruyter (red.),  Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30813-6.  s 109 - 131
 • Ruyter, Knut W (2003). Forskningsetikkens spede begynnelse og tilblivelse: beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn, I: Knut W Ruyter (red.),  Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30813-6.  s 17 - 38
 • Ruyter, Knut W (2003). The social role of research ethics committees, I: Eugenijus Gefenas (red.),  International Conference on bioethics in Central and Eastern Europe. Proceedings of the conference, november 11-12, 2002, Vilnius, Lithuania.  Lietuvos nacionaline UNESCO komisija.  ISBN 9986-711-74-6.  s 48 - 58
 • Ruyter, Knut W (2002). Clinical ethics committees in Norway: experiences and challenges, In Guy Lebeer (ed.),  Ethical function of hospital ethics committees.  IOS Press.  s 81 - 100
 • Ruyter, Knut W (2002). "med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett" (L-97). Den nye læreplanen og oppfostringen til gagns mennesker. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  107, s 99- 127
 • Ruyter, Knut W (2001). Omsorg i praksis - ideer, problemer i fortid og nåtid, I: Knut W Ruyter & Arne Johan Vetlesen (red.),  Omsorgens tvetydighet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205280614.  s 66 - 89
 • Ruyter, Knut W (2000). Medisinsk forskningsetikk, I:  Medisinsk etikk - en problembasert tilnærming.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1067-4.  s 148 - 187
 • Ruyter, Knut W (1999). "Det står skrevet i genene". Om bruken av metaforen livets bok i genetikken, I: Eva Simonsen & Birgit Kirkebæk (red.),  Etikk, genetikk og spesialpedagogikk.  Unipub, Oslo.  ISBN 82-7477-023-4.  s 85 - 101
 • Ruyter, Knut W (1999). Medisinsk forskning med barn. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119, s 2833- 2837
 • Ruyter, Knut W (1998). Har kasuistikk noen troverdig plass i moderne flerkulturelle samfunn?, I:  Hva er kasuistikk? Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler.  Hs etikkseminar, Universitetet i Oslo.  s 95 - 126
 • Ruyter, Knut W (1998). Om bruken av forbilledlige og ekstreme eksempler i moralske resonnementer, I:  Hva er kasuistikk? Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler.  Hs etikkseminar, Universitetet i Oslo.  s 127 - 151
 • Ruyter, Knut W (1997). Kasuistikk som saksbasert problemløsning: konserverende eller kritisk i normativ debatt, I:  Likeverd og forskjell. En etisk intuisjon og dens grenser.  Universitetet i Oslo.  s 38 - 60
 • Ruyter, Knut W (1997). Medisinsk forskningsetikk. 50 år etter Nürnberg. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117, s 4383- 4391
 • Ruyter, Knut W; Bjørnsborg, Eva; Stegane, J. & Vandvik, Inger Helene (1997). Kliniske etikk komiteer utprøves i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117, s 1778- 1781
 • Ruyter, Knut W (1996). Embryos as moral subjects and limits of responsibility, In David E. Evans (ed.),  Conceiving the child. Ethics, law and practice of assisted procreation.  Brill Nijhoff.  s 173 - 192
 • Ruyter, Knut W (1996). The example of adoption for medically assisted conception, In David E. Evans (ed.),  Creating the child. The ethics, law and practice of assisted procreation.  Brill Nijhoff.  s 177 - 194
 • Ruyter, Knut W (1995). Den barmhjertige samaritan som forbilde for helsevesenet, I: Svein Aage Christoffersen & Trygve E Wyller (red.),  Arv og utfordring. Menneske og samfunn i den kristne moraltradisjon.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22461-9.  s 200 - 214

Se alle arbeider i Cristin

 • Ruyter, Knut W (red.) (2016). Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-321-1.  175 s.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46110-9.  390 s.
 • Hovland, Beate Indrebø; Ruyter, Knut; Songe-Møller, Vigdis & Skolbekken, John-Arne (2010). Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag. De nasjonale forskningsetiske komiteer.  ISBN 9788276820584.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36260-4.  344 s.
 • Ruyter, Knut W (red.) (2003). Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30813-6.  349 s.
 • Ruyter, Knut W. (red.) (2003). Forskningsetikk. Gyldendal Norsk Forlag.  ISBN 82-05-30813-6.
 • Ruyter, Knut (red.) (2002). Antologi om forskningsetikk. Gyldendal Akademisk.
 • Ruyter, Knut W. & Vetlesen, Arne Johan (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet - egenart, historie og praksis. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-28061-4.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205280614.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205280614.  324 s.
 • Ruyter, KW & Vetlesen, AJ (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet, egenart, historie og praksis. Gyldendal.
 • Ruyter, Knut W & Vetlesen, Arne Johan (red.) (2001). Omsorgens tvetydighet - egenart, røtter og praksis. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2000). Medisinsk etikk - en problembasert tilnærming. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1067-4.  282 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg, Ansgar; Gjerstad, Camilla & Ruyter, Knut W (2016). Å skille diagnostikk og forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(4), s 302- 302 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1352
 • Ruyter, Knut W (2016). Fransiskanerne fra den nederlandske ordensprovins 1934-1998, I: Knut W Ruyter (red.),  Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år.  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-321-1.  3.  s 45 - 85
 • Ruyter, Knut W (2016). Lunkne katolikker øst for Akerselva. St. Hallvard skole blir til, I: Knut W Ruyter (red.),  Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år.  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-321-1.  1.  s 11 - 21
 • Ruyter, Knut W & Lahlum, Emil (2012). Opprettelsen av etiske komiteer for medisinsk forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(12-13), s 1486- 1489 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0311
 • Ruyter, Knut W (2010). Etikk i forskning. Om forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter i regionale etiske komiteer. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 72- 78
 • Ruyter, Knut W (2009). Når er et samtykke frivillig?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(7), s 617
 • Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge & Waal, Helge (red.) (2009). Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.
 • Ruyter, Knut W (red.) (2004). Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk.
 • Baune, Øyvind & Ruyter, Knut W (2003). Kristen moral utelukker ikke forskning på befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  6.11
 • Finne, Per; Iversen, Bjørn; Jensen, Grethe; Ladehaug, Bjørg; Rostad, Anne Margrethe; Ruyter, Knut; Sagberg, Tove; Skartveit, Hanne & Vik, Torstein (1999). Grenser for behandling av for tidlige fødte barn.
 • Finne, Per Haavardsholm; Iversen, Bjørn G.; Jensen, Grete; Ladehaug, Bjørg; Rostad, Ann Margrethe; Ruyter, Knut W; Sagberg, Tove; Skartveit, Hanne & Vik, Torstein (1999). Grenser for behandling av for tidlig fødte barn. Konsensuskonferanse. Rapport nr. 13.
 • Ruyter, Knut W (1995). Kasuistikk som saksbasert problemløsning i medisinsk etikk. Om medisinsk assistert befruktning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:14 - Sist endret 17. aug. 2015 17:39