Helge Svare

Professor II - Det teologiske fakultet

Helge Svare er dr.philos. i filosofi med en avhandling om Kants kunnskapsteori. I 1997 deltok han i etableringen av en arbeidsgruppe for filosofisk praksis i Oslo, og har senere arbeidet med dette. Han har også publisert artikler og bøker om filosofisk praksis. I 2006 ga han ut boka «Den gode samtalen – Kunsten å skape dialog» - en grunnbok i dialogteori og -praksis – som brukes som lærebok ved flere studier. Han har også hatt faglig ansvar for utdanninger i filosofisk praksis og dialogisk praksis ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge. Svare har sin hovedstilling ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet. Blant hans hovedinteresser her er forskning på innovasjon, tillit og likestilling.

Publikasjoner

 • Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen & Möllering, Guido (2019). The function of ability, benevolence, and integrity-based trust in innovation networks. Industry and Innovation. ISSN 1366-2716. doi: 10.1080/13662716.2019.1632695. Fulltekst i vitenarkiv
 • Underthun, Anders; Svare, Helge & Gausdal, Anne Haugen (2018). Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 35(3), s. 203–220. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svare, Helge & Vathakou, Eugenia (2017). Eventos de configuracion de campo e investigacion-accion: Un estudio de caso de Esparta. International Journal of Action Research. ISSN 1861-1303. 13(3), s. 240–260. doi: 10.3224/ijar.v13i3.04.
 • Bernstrøm, Vilde Hoff & Svare, Helge (2017). Significance of Monitoring and Control for Employees’ Felt Trust, Motivation, and Mastery. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 7(4), s. 29–49. doi: 10.18291/njwls.v7i4.102356.
 • Svare, Helge & Gausdal, Anne Haugen (2017). Dynamic capabilities and network benefits. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). ISSN 2299-7075. 13(1), s. 117–145. doi: 10.7341/20171315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svare, Helge & Vathakou, Eugenia (2017). Field-configuring events and action research: A case study from Sparta. International Journal of Action Research. ISSN 1861-1303. 13(3), s. 240–260. doi: 10.3224/ijar.v13i3.04.
 • Gausdal, Anne Haugen; Svare, Helge & Möllering, Guido (2016). Why don't all high-trust Networks achieve strong network benefits? A case-based exploration of cooperation in Norwegian SME networks. Journal of Trust Research. ISSN 2151-5581. 6(2), s. 194–212. doi: 10.1080/21515581.2016.1213173. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svare, Helge (2016). User-Producer Dialogue, Workplace Innovation, and Knowledge in a Regional Innovation System. Journal of the Knowledge Economy. ISSN 1868-7865. 7(2), s. 565–568. doi: 10.1007/s13132-014-0229-0.
 • Svare, Helge & Gausdal, Anne Haugen (2015). Strengthening regional innovation through network-based innovation brokering. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN 0898-5626. 27(9-10), s. 619–643. doi: 10.1080/08985626.2015.1095945. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svare, Helge & Svensson, Trygve (2015). "Ytringskultur bør finde Sted". Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 45(4), s. 67–89. Fulltekst i vitenarkiv
 • Underthun, Anders; Hildrum, Jarle Moss; Svare, Helge; Finsrud, Henrik D. & Vareide, Knut Sveinung (2014). The restructuring of the old industrial region of Grenland in Norway: Between lock-in, adjustment, and renewal. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 68(2), s. 121–132. doi: 10.1080/00291951.2014.894566.
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin & Svare, Helge (2014). Entrepreneurial growth strategies: the female touch. International Journal of Gender and Entrepreneurship. ISSN 1756-6266. 6(2), s. 181–199. doi: 10.1108/IJGE-04-2013-0043.
 • Gausdal, Anne & Svare, Helge (2013). Individuell versus nettverksbasert kompetansemegling. Beta. ISSN 0801-3322. 27(1), s. 59–77. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge & Solesvik, Marina (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. 12(6), s. 23–29.
 • Svare, Helge (2011). Ungdommers respons på informasjonsvideo om pleie- og omsorgsarbeid. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 6(4), s. 324–329. doi: 10.4220/sykepleienf.2011.0185.
 • Svare, Helge (2010). Socratic Dialogue and Narrative Theory. I Brune, Jens Peter & Krohn, Dieter (Red.), The Challenge of Dialogue - Socratic Dialogue and and Other forms of Dialogue in Different Political Systems and Cultures. LIT Verlag. ISSN 9783643109620. s. 62–72.
 • Svare, Helge (2008). Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat... Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. s. 69–87.
 • Klemsdal, Lars & Svare, Helge (2008). Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft). ISSN 1861-647X. 9, s. 117–142.

Se alle arbeider i Cristin

 • Svare, Helge (2020). I Sokrates' fotspor. Pax Forlag. ISBN 9788253042145. 446 s.
 • Svare, Helge; Weiss, Mikael Noah; Sender, Anne; Thelle, Notto Reidar; Garbarek, Vigdis & Strøm-Olsen, Nicolai (2013). Dialog er svaret på alt. Frekk forlag. ISBN 978-82-93097-12-9. 100 s.
 • Svare, Helge (2012). Til saken. Etikk og retorikk i den offentlige debatten. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3493-5. 179 s.
 • Svare, Helge (2010). Livsmestring. Pax Forlag. ISBN 9788253032887. 148 s.
 • Svare, Helge (2009). Menn i pleie og omsorg - brødre i hvitt. Universitetsforlaget. ISBN 9788215015354. 252 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gausdal, Anne Haugen & Svare, Helge (2021). Velviljebasert tillit hjelper innovasjonsnettverk til å lykkes. Dagens Perspektiv.
 • Gausdal, Anne Haugen & Svare, Helge (2021). Tillit basert på velvilje gir økt innovasjon. Kunnskapsmagasinet Kristiania. ISSN 2703-707X. s. 26–27.
 • Gausdal, Anne Haugen & Svare, Helge (2021). Tillit basert på velvilje gir økt innovasjon. Dagens Perspektiv. s. 32–32.
 • Svare, Helge (2020). Skravler du på jobb? Det er helt i orden! [Radio]. NRK.
 • Svare, Helge; Gjefsen, Mads Dahl; Regeer, Barbara & Kok, Kris (2020). FIT4FOOD2030.
 • Gjefsen, Mads Dahl & Svare, Helge (2019). Impact overview.
 • Gjefsen, Mads Dahl & Svare, Helge (2019). Session 2.1: Workshop on stakeholder engagement and sustainability.
 • Gjefsen, Mads Dahl; Svare, Helge; Yazidi, Anis; Giannoumis, G. Anthony; Gåseidnes, Sigrid & Knutsen, Leif [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Explainable AI for the Norwegian innovation support system: Developing a responsible “sandbox” approach.
 • Svare, Helge (2018). Derfor bør du ikke være venn med sjefen. [Internett]. NRK.no.
 • Svare, Helge (2018). Mannen er ikkje mannen, og krisa finst ikkje. [Avis]. Morgenbladet.
 • Svare, Helge (2018). Utdanning snakker om baksnakking i ny podkast. [Internett]. Utdanning.
 • Svare, Helge (2018). Ja, det er faktisk sværere at få nye venner for folk over 30. [Internett]. Zetland.
 • Svare, Helge & Bernstrøm, Vilde Hoff (2018). Overvåkning er lite lønnsomt. Ukeavisen ledelse. ISSN 1891-2028.
 • Svare, Helge (2017). De med flest venner vinner innovasjonsløpet. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Svare, Helge (2017). Burde kutte mindre i administrasjon. [Internett]. Khrono.
 • Svare, Helge (2017). Hakon Lærum tryller fram arbeidsplasser. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Svare, Helge (2017). Snakke om følelser. [Internett]. NRK.
 • Svare, Helge (2017). Gir mye større fart. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Svare, Helge (2016). Tilliten verdig. Syn og Segn. ISSN 0039-7717. s. 39–43.
 • Svare, Helge (2016). Tillit oppstår ­raskere ved ­fysiske møter. [Avis]. Vårt Land.
 • Svare, Helge (2016). Folk om vennskap ep 1: pappa har ikke kontakt. [TV]. Aftenposten web TV.
 • Svare, Helge (2016). Folk om vennskap ep 8: Det er dette som gjør Norge til en suksess. [TV]. Aftenposten web TV.
 • Svare, Helge (2016). Derfor bør du holde på vennene dine! [Internett]. Familieverden.
 • Svare, Helge (2016). Er venninnen din egentlig bra for deg? [Avis]. ABC nyheter.
 • Svare, Helge (2016). Dialog- og refleksjonsprosesser.
 • Svare, Helge (2016). Om viktigheten av vennskap. [Radio]. NRK P1.
 • Svare, Helge (2016). Fasilitering av tenketank i Vannklyngen.
 • Svare, Helge (2016). Tillit og regional utvikling.
 • Svare, Helge (2016). Innovasjon.
 • Svare, Helge (2016). Cluster application assessments 2016.
 • Svare, Helge (2016). Foredrag for Nasjonal nettverkssamling.
 • Underthun, Anders; Svare, Helge; Onsager, Knut & Gausdal, Anne Haugen (2015). Nettverk og klynger: Hva er det som gjør at noen lykkes bedre enn andre?
 • Svare, Helge (2015). Presentasjon av forskningsprosjektet i VRI Oslo/Akershus.
 • Svare, Helge (2015). «Alle» brannkonstabler i Oslo er etnisk norske – og de heter stort sett Lars. [Internett]. VG NETT .
 • Svare, Helge (2015). Foredrag: "Mange bekker små" .
 • Svare, Helge (2015). Kreativitet og godt håndlag er like viktig som utdanning. [Internett]. FORSKNING.NO .
 • Svare, Helge (2015). Fant drømmemannen på Tinder. [Fagblad]. KK .
 • Svare, Helge (2015). Unnis briljante venner. [Internett]. ADRESSEAVISEN PLUSS .
 • Svare, Helge (2015). Bli med kompisgjengen på fest: Sprit, damer og partyflåte. [Internett]. VG PLUSS .
 • Svare, Helge & Underthun, Anders (2015). Innovation through deliberate and strategic networks? Exploring regional innovation networks (RINs) in Eastern Norway.
 • Svare, Helge (2015). Finding Core Values in Company Narratives. I Weiss, Michael Noah (Red.), The Socratic Handbook. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90659-5. s. 245–251.
 • Svare, Helge (2014). Ytringsansvar ere Enhver tilladte! NRK nett.
 • Svare, Helge (2014). Sokrates var ingen grei gutt . Ukeavisen ledelse. ISSN 1891-2028.
 • Svare, Helge (2014). Derfor bør du holde på vennene dine. [Internett]. Adressavisen.
 • Svare, Helge (2014). Kunsten å skape dialog. Psykologisk.no.
 • Svare, Helge (2014). Nei til barcodifisering av byen (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 8–8.
 • Svare, Helge (2014). Foredrag seminar Holmen Fjordhotell for UiO.
 • Svare, Helge (2013). Du skal ikke tvinge til dialog. I Svare, Helge; Weiss, Mikael Noah; Sender, Anne; Thelle, Notto Reidar; Garbarek, Vigdis & Strøm-Olsen, Nicolai (Red.), Dialog er svaret på alt. Frekk forlag. ISSN 978-82-93097-12-9. s. 30–45.
 • Svare, Helge; Gausdal, Anne & Möllering, Guido (2013). Building network trust by field-configuring events.
 • Svare, Helge (2013). Klientens stemme må få mer rom. Sosial trygd. ISSN 0038-1608. s. 30–31.
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Mary G, Billington; Bye, Geir; Svare, Helge & Marina, Solesvik (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 24–29.
 • Gausdal, Anne & Svare, Helge (2012). Building regional innovation systems by networkbased innovation brokering.
 • Svare, Helge & Gausdal, Anne (2012). Network-based innovation brokering in SMEs - a road to building regional innovation systems?
 • Underthun, Anders; Hildrum, Jarle Moss; Svare, Helge; Finsrud, Henrik D. & Vareide, Knut Sveinung (2012). The restructuring of the “Old Industrial Area” of Grenland in Norway: Between adjustment and renewal.
 • Svare, Helge (2011). Om rekrutering af 'menn i omsorgsyrker'. I Nielsen, Steen Baagøe (Red.), Nordiske mænd til omsorgsarbejde! En forskningsbasert erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen. Roskilde Universitetet . ISSN 9788773497746. s. 152–187.
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (2011). Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
 • Svare, Helge (2011). Hjelper deg å mestre. [Avis]. Aftenposten Morgen .
 • Svare, Helge (2011). Sjef på toppen styrer mot strømmen. [Avis]. Aftenposten Morgen .
 • Svare, Helge (2011). Tradisjonsbærerne. [Avis]. Aftenposten Amagasinet.
 • Svare, Helge (2011). Endret syn etter informasjonsvideo. [Avis]. Aftenposten Morgen.
 • Svare, Helge (2011). Ga råd om åpnere samtaler. [Avis]. Vårt Land .
 • Svare, Helge (2011). Lønner seg å satse på fedrene. [Avis]. Budstikka .
 • Svare, Helge & Gausdal, Anne Haugen (2011). Network-based innovation brokering in SMEs - a road to building regional innovation systems?
 • Svare, Helge (2011). Trust and Co-operation in Dialogue.
 • Svare, Helge (2011). "Den gode samtalen".
 • Svare, Helge & FINSRUD , Henrik D. (2011). Utvikling av nettverk og klynger.
 • Svare, Helge (2010). Svar til Solbrække. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 40(1/2), s. 199–202.
 • Brierley, Chrissie; Broerse, Jacqueline; Corekoglu, Barbaros; Gjefsen, Mads Dahl; Kok, Kris & Lucht, Laura [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2021). Research & innovation for accelerating food system transformation - Operationalising FOOD 2030 through living labs. Publications Office of the European Union. ISSN 978-92-76-25446-1.
 • Onsager, Knut; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen; Underthun, Anders; Langset, Bjørg & Pålshaugen, Øyvind (2017). Regional nettverksorganisering og innovasjon: En studie av fem næringsmiljøer på Østlandet. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 978-82-8309-206-6.
 • TERJESEN, Hans Chr. Aa; Svare, Helge & Salomon, Robert H (2014). Terjesen, H., Svare, H. og Salomon, R. (2014): «Etter 1001 natt» Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? AFI-FoU 2014. Arbeidsforskningsinstituttet .
 • Svare, Helge (2011). Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som dialogorganisasjon. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 9788276092875.
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (2011). Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 9788276092851.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge & Egeland, Cathrine (2009). Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective. NIKK Nordic Gender Institute. ISSN 978-82-7864-026-5.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge & Egeland, Cathrine (2008). Likestilling og livskvalitet 2007 ISBN 978-82-7809-219-6. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Egeland, Cathrine; Enehaug, Heidi; Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese & Svare, Helge (2008). Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-235-6.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge & Egeland, Cathrine (2008). Likestilling og livskvalitet 2007. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 0807-0865.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2021 14:29 - Sist endret 20. aug. 2021 09:16