Dag Thorkildsen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Dag Thorkildsen
English version of this page
Telefon +47 22850315
Treffetider Torsdag kl. 13-16
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Norsk og nordisk historie og kirkehistorie etter reformasjonen, særlig kirkens og religionens betydning i nordisk nasjonsbygging på 1800- og 1900-tallet.

Nasjonalismeteori. Vekkelsenes betydning på 1800-tallet. Grundtvigianisme og dansk nasjonalisme. Stat og kirke.

Undervisning

Religion, stat og kirke i dag KRIS2204 

Bakgrunn

Cand. theol. fra Universitetet i 1977. Praktisk-teologisk eksamen i 1978. Ordinert til prest i Hamar domkirke 19. desember 1978. Vikarprest og sjømannsprest 1979-80.

Vit.ass. og vikarierende amanuensis ved Avd. B. Kristendomskunnskap, Det historisk-filosofiske fakultet 1980-89.

Disputerte for den teologiske dr. grad februar 1989 på en avhandling om kirkestrid og unionsoppløsning (1905).

Samarbeid

Den danske religionsmodellen, Hans Raun Iversen, Universitetet i København

Den lange etterkrigstiden, Jens Holger Schjørring, Universitetet i Århus

 

Emneord: Norsk kirkehistorie, Nasjonalisme og religion, Protestantisme, Teologihistorie, Religion og politikk, Systematisk teologi

Publikasjoner

 • Hemstad, Ruth Solveig; Thorkildsen, Dag & Møller, Jes Fabricius (2018). Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft, I: Ruth Solveig Hemstad; Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen (red.),  Skandinavismen. Vision og virkning..  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  kapittel 1.  s 9 - 20
 • Thorkildsen, Dag (2018). Das Luthertum im nordischen Sozialstaat, I: Hans-Richard Reuter (red.),  Jahrbuch Sozialer Protestantismus: Band 11 (18): Globale Wirkungen der Reformation.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 978-3-374-05088-8.  Kap..  s 32 - 44
 • Thorkildsen, Dag (2018). Kirkelig skandinavisme., I: Ruth Solveig Hemstad; Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen (red.),  Skandinavismen. Vision og virkning..  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  artikkel 10.  s 211 - 226
 • Elstad, Hallgeir & Thorkildsen, Dag (2017). Hvilket kirkesyn gjenspeiler dåpsritualet fra 1889 til i dag?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 374- 394 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-04-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Lutherdom og nasjonal identitet i Norden. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (1), s 42- 54 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thorkildsen, Dag (2017). Ordet, språket - modersmålet, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Skapelsse og kirke.  s 467 - 485
 • Thorkildsen, Dag (2016). Folkelige dannelsesprosjekt: livsopplysning og folkeopplysning, I: Rasmus Glenthøj (red.),  Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-87-12-05302-6.  Politk og samfund påtværs af Skagerak.  s 180 - 191
 • Thorkildsen, Dag (2015). Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av det 19. århundre, I: Roald Berg & Svein Ivar Langhelle (red.),  "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850.  Bodoni forlag.  ISBN 978-82-7128-806-8.  Del 2.  s 53 - 60
 • Thorkildsen, Dag & Elstad, Hallgeir (2015). Religion, State and Society in Norway. Religion, Staat, Gesellschaft.  ISSN 1438-955X.  Heft 1 und 2, s 105- 119
 • Thorkildsen, Dag (2014). Grunnloven, religionen og norsk nasjonsbygging, I: Øystein Ekroll; Søren Hjorth & Einar Vegge (red.),  Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven.  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag.  ISBN 978-82-7693-203-4.  1. Statens religion, kristenrett og lovgivning.  s 50 - 72
 • Thorkildsen, Dag (2014). Norwegian national myths and nation building. Kirchliche Zeitgeschichte.  ISSN 0932-9951.  27(2), s 263- 276
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religionspolitikken i Norge før og etter 1814. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  s 56- 63
 • Thorkildsen, Dag (2014). West Nordic and East Nordic Religiousness and Secularity: Historical Unity and Diversity, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  chapter 5.  s 85 - 101
 • Thorkildsen, Dag (2013). Nationalism, revivalism and the geopolitical Construction of Norden, In  Staaten und Kirchen im Norden und Osten Europas.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-99825-5.  Staaten und Kirchen im Norden und Osten Europas.  s 179 - 190
 • Thorkildsen, Dag (2012). Revivalism, Emigration and Religious Networks in Nineteenth-Century Norway, In Jeremy Gregory & Hugh McLeod (ed.),  International Religious Networks.  Boydell & Brewer.  ISBN 978 0 95468 100 5.  Ch. 12.  s 165 - 182
 • Thorkildsen, Dag (2012). The Role of the Church in contemporary Norway: Changed Relations between State and Church. Kirchliche Zeitgeschichte.  ISSN 0932-9951.  25(2), s 272- 292
 • Thorkildsen, Dag (2011). Hundre år med kirkestrid. Strid for vitenskap, kirke og kultur, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kap. 8.  s 173 - 194
 • Thorkildsen, Dag (2011). Unconditional Christian loyalty towards the rulers? Observations on the history of interpretation of Rom. 13, In Katharina Kunter & Jens Holger Schjørring (ed.),  Europäisches und Globales Christentum/European and Global Christianity. Herausforderungen und Transformationen im 20. Jahrhundert/Challanges and Transformations in the 20th Century.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-55706-8.  SEKTION III: DIE NACHKRIEGSPERIODE. TOTALITÄRE.  s 254 - 269 Vis sammendrag
 • Thorkildsen, Dag (2010). Lutherdom, vekkelse og de nordiske velferdsstater. TEMP-tidsskrift for historie.  ISSN 1904-5565.  (1), s 131- 144
 • Thorkildsen, Dag; Elstad, Hallgeir & Norderval, Øyvind (2010). The Limits of Ecclesiastical Reform in Norway, In Joris van Eijnatten & Paula Yates (ed.),  The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920 Vol. II: The Churches.  Leuven University Press.  ISBN 9789058678263.  The Nordic Countries.  s 261 - 276
 • Thorkildsen, Dag (2008). Mellom Hauge og Grundtvig. Berge Furre som teolog. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 55- 65
 • Thorkildsen, Dag (2006). Demokrati først, ordninger så, I: Njål Høstmælingen; Tore Lindholm & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Stat, kirke og menneskerettigheter.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-224-2.  kapittel.  s 109 - 117
 • Thorkildsen, Dag (2006). Den glade kristendom, I: Leif Jørn Hvidsten (red.),  Noen må gå foran. Festskrift til Rosemarie Köhn.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-2949-8.  Den glade kristendom.  s 238 - 256

Se alle arbeider i Cristin

 • Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (red.) (2018). Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  318 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorkildsen, Dag (2019). Grundtvigianerne og modernisering av norsk skole. 1860 og fremover.
 • Thorkildsen, Dag (2018). Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814–1964. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (2), s 152- 154
 • Thorkildsen, Dag (2018). Jostein Berglyd: Presten som ville nazifisere Norge: En biografi om Sigmund Feyling. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  (2), s 158- 159
 • Thorkildsen, Dag (2018). Strid om katekisme, salmebok og lesebok.
 • Guttormsen, Arne & Thorkildsen, Dag (2017, 13. september). Teologen ­ingen ville vite av. Verken misjonshøvdingen Gisle Johnson eller «de vakte» ville vite av soknepresten Eilert Sundt..  Vårt Land.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Lutheranism, Pietism and roots of Scandinavian welfare states.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Politikk på prekestolen. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (3), s 36- 37
 • Thorkildsen, Dag (2017). Reformasjonen eller disputasen som uteble. NRK.no.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Reformasjonen og velferdsstaten.
 • Thorkildsen, Dag (2016). German influence and breakthrough of modern theology in Norway 1890-1914.
 • Thorkildsen, Dag (2016). Kirkedebatt, allmue og offentlighet.
 • Thorkildsen, Dag (2016). Kirkelig skandinavisme.
 • Thorkildsen, Dag (2015). Den politiske prædigen på Agersbaggen.
 • Thorkildsen, Dag (2015). Haugianerne i norsk politikk etter 1814.
 • Thorkildsen, Dag (2015). History and memory, og norsk nasjonsbygging.
 • Thorkildsen, Dag (2015). Nils Gilje: "Prestene", i Rune Slagstad og Jan Messel (red.): Profesjonshistorier. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(2), s 209- 212
 • Arntsen, Øyvind & Thorkildsen, Dag (2014, 18. oktober). Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av det 19. århundre, Grunnlovsjubileet. [Radio].  Museum P2 NRK.
 • Ness, Kaja Kristin & Thorkildsen, Dag (2014, 18. mai). 1814 og kirka, Programserie: Mellom himmel og jord. [Radio].  Trondheim.
 • Skov Hansen, Mette & Thorkildsen, Dag (2014, 08. mai). Nordens kirker udfordres på økonomien.  Kristeligt Dagblad, København.
 • Thorkildsen, Dag (2014). 1814 i nordisk og europeisk kontekst.
 • Thorkildsen, Dag (2014, 07. april). Den store skilsmisse.  Oslo.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Grundtvigianismen og den folkelige dannelse i Norge.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Grundtvigs besøk i Norge sommeren 1851.
 • Thorkildsen, Dag (2014, 28. juni). Grunnlovsjubileet - Nasjonen: Et foreldet fellesskap?. [TV].  Gamle festsal.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av 1800-tallet.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Kirkens rolle i 1814.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religion – lim med sprengkraft?Fra 17. mai-grunnloven 1814: § 2 Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion ....
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religionsfriheten forsvant på Eidsvoll. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  24(1), s 30- 31
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religionsfriheten som forsvant. Grunnlovens religionspolitikk - kontinuitet med eneveldet, I: Gudleiv Forr (red.),  Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon.  ART PRO Forlag AS.  ISBN 9788291163086.  Kapittel.  s 148 - 157
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religionspolitikken i Norge fra reformasjonen til mai 2012.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Våre første nasjonale valg.
 • Kraglund, Brita Skogly; Hegstad, Harald & Thorkildsen, Dag (2013, 25. september). Først redaktør, deretter biskop.  Vårt Land.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Discussing the category of 'Nordic' and its internal varieties.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Folkekirken?. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 4- 6
 • Thorkildsen, Dag (2013). Lutherdom og de nordiske velfærdsstater.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Rasmus Glenthøj: Skilsmissen - dansk og norsk identitet før og etter 1814. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(4), s 463- 466
 • Thorkildsen, Dag (2013). Religion og nasjon i 1814; og utviklinga i åra etter.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Religionspolitikk i Norge før og etter 1814.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Theological Identity and Forms of Legitimationin Old National Churches, the case of Norway.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Den kirkelige skandinavisme på 1800-tallet.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Grundtvig som frihets- og skapelsesteolog.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Kommentar til Halvor Moxnes. Jesus and the Rise of Nationalism: A New Quest for the Nineteenth Century Historical Jesus. London: I.B Tauris 2012.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Liberal theology and political crisis in Norway 1903-06.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Stat og religion før og etter 1814.
 • Thorkildsen, Dag (2012). West Nordic and East Nordic Churches/Religion.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Wittenberg - Nordens Jerusalem. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Hundre år med kirkestrid.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Hva er folkekirke?.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Hvorfor ble det ikke republikk i 1905?.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Ikke konfirmasjon, men katekisasjon. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  23(2), s 62- 63
 • Thorkildsen, Dag (2011). Liberal theologians.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Nasjon, nasjonalisme og religion.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Nils Ivar Agøy: Kirken og arbeiderbevegelsen. Spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940. Bergen: Fagbokforlaget 2010, 676 S. NORDEUROPAforum.  ISSN 1863-639X.  (2), s 104- 106
 • Thorkildsen, Dag (2011). Om begrepet folkekirke.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Ordinasjonen av Ingrid Bjerkås i 1961 og konsekvenser av kvinner som prester.
 • Thorkildsen, Dag (2010). Nasjonalisme og fedrelandskjærlighet.
 • Thorkildsen, Dag (2009). 1814 i nordisk perspektiv.
 • Thorkildsen, Dag (2009). Den norske kirkes rolle i 1905.
 • Thorkildsen, Dag (2009, 27. oktober). Oxfordgruppebevegelsen 75 år. [Radio].  Sånn er livet, NRK Oslo.
 • Thorkildsen, Dag (2009). The secular and the sacred, a West-Nordic approach.
 • Thorkildsen, Dag (2008). 17. mai, Wergeland og nasjonalisme. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 21- 24
 • Thorkildsen, Dag (2008). Den nordiske Grundtvig.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Henrik Wergeland som folkeopplyser.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Lutheranism, revivalism and Nordic Welfare states.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Olsokfeiringens moderne historie, en del av norsk nasjonsbygging.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Øystein Sørensen: Den store sammensvergelsen. Historien om det hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109(2), s 200- 201
 • Thorkildsen, Dag (2007). A respons to Halvor Moxnes' paper "What is to write a biography of Jesus? Schleiermacher's Life of Jesus, 19th century nationalism and the present challenge".
 • Thorkildsen, Dag (2007, 02. juni). Alenefobi.  Oslo, Dagbladet Magasinet.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Berge Furre som teolog.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Forholdet stat/kirke i de andre nordiske land.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Grundtvigianismen som folkelig og national faktor i Norge.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Kontrafaktiske perspektiver på DNKs historie i det 20. århundre. Hva ville hendt hvis forslaget om fri folkekirke hadde blitt gjennomført etter høringsrunden i 1914-15?.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Religion and the rise of Nordic nation states in the 19th and 20th century.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Stat-kirke debatten i Norge.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Tor Bomann-Larsen: Vintertronen. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (3), s 512- 516
 • Thorkildsen, Dag (2007, 26. mai). Verdibørsen: Grundtvig i Norge i 1851 og stat og kirke. [Radio].  Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 14:47 - Sist endret 31. mars 2020 12:24