English version of this page

Protestantisme

Forskergruppens mål er å analysere og tolke protestantiske tradisjoner fra reformasjonstiden, via 18- og 1900-tallet, til dagens multireligiøse kontekst, og sette dette inn i en større nordisk og internasjonal kontekst.

Bildet kan inneholde: Landemerke, Middelalder arkitektur, Arkitektur, Historie, Bygning.

Illustrasjonsfoto

Foto: Fotografert illustrasjon fra Martin Rade, Doktor Martin Luthers Leben, Thaten und Meinungen, auf Grund Reichlicher Mitteilungen aus Seinen Breifen und Schriften, Neusalza i. S.: Verlag von Hermann Defer, 1890.

Om forskergruppen

Forskergruppen har som utgangspunkt at det norske samfunnet på mange områder har blitt sterkt påvirket av protestantisk religion. Denne påvirkningen er ikke bare interessant for å analysere religion og religionsutøvelse, men den er også interessant for å forstå et bredere spekter av verdier, etiske standarder, kulturelle tradisjoner og politiske systemer i både Norge, men også i Norden. I motsetning til tradisjonell norsk forskning på området mener forskergruppen at nordisk protestantisme må undersøkes og forstås i en interdisiplinær og internasjonal kontekst for å få et mer helhetlig forskningsresultat. Med dette som utgangspunkt har forskningsfokuset vært knyttet til to hovedperioder: reformasjonsperioden, og utviklingene etter slutten av 1800-tallet. 

Det legges vekt på å presentere og publisere forskningen på andre språk enn skandinavisk, for å gjøre nordisk kirkehistorie mer tilgjengelig internasjonalt.  

Se forskergruppens engelske nettside for detaljer.

Prosjekter

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd:

Prosjekt finansiert av HERA (Humanities in the European Research Area):

  • Protestant Legacies in the Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law (ProNoLa).

 

Samarbeid

Forskergruppen tar del i et bredt spekter av nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Leder av forskningsgruppen er styremedlem i Refo RC

Flere av medlemmene er aktive deltakere i de årlige konferansene Sixteenth Century Society & Conference og The American Academy of Religion.

 

Tilknyttede emner og lesegrupper

 

Publisert 18. jan. 2018 09:53 - Sist endret 23. feb. 2021 14:59