Death in Early Protestant Tradition (avsluttet)

Detaljert informasjon finnes på våre engelske nettsider

 

Hovedmålet for prosjektet er å utforske det kompliserte religiøse og kulturelle spenningsfeltet mellom gammelt og nytt i omgangen med døden og de døde, – med utgangspunkt i norsk og dansk kildemateriale fra 1500- og 1600-tallet, med vekt på en tverrfaglig tilnærming, og med vekt på en europeisk kontekstualisering.

Emneord: kulturhistorie, arkeologi, Kirkehistorie, kunsthistorie
Publisert 10. feb. 2010 16:29 - Sist endret 21. mars 2017 11:00

Kontakt

Døden i tidlig protest. tradisjon
Det teologiske fakultet
Postboks 1023, Blindern
N-0315 Oslo

Tlf. +47 22 85 03 00