Dag Thorkildsen

Image of Dag Thorkildsen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Tags: Systematic Theology, Modern Norwegian Church History, Nordic Protestantism

Publications

 • Elstad, Hallgeir & Thorkildsen, Dag (2020). Farewell to the State Church: Multi-religious Norway. Kirchliche Zeitgeschichte. ISSN 0932-9951. 33(1), p. 213–224. doi: 10.13109/KIZE.2020.33.1.213.
 • Thorkildsen, Dag (2020). Skandinavisk strid om katekisme, salmebok og lesebok i det 19. århundre – med hovedvekt på Norge. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(1), p. 6–19. Full text in Research Archive
 • Thorkildsen, Dag (2018). Das Luthertum im nordischen Sozialstaat. In Reuter, Hans-Richard (Eds.), Jahrbuch Sozialer Protestantismus: Band 11 (18): Globale Wirkungen der Reformation. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 978-3-374-05088-8. p. 32–44.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Thorkildsen, Dag & Møller, Jes Fabricius (2018). Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft. In Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (Ed.), Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-408-3121-4. p. 9–20.
 • Thorkildsen, Dag (2018). Kirkelig skandinavisme. In Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (Ed.), Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-408-3121-4. p. 211–226.
 • Elstad, Hallgeir & Thorkildsen, Dag (2017). Hvilket kirkesyn gjenspeiler dåpsritualet fra 1889 til i dag? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 374–394. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-04-07. Full text in Research Archive
 • Thorkildsen, Dag (2017). Ordet, språket - modersmålet, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. p. 467–485.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Lutherdom og nasjonal identitet i Norden. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. p. 42–54. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-01-04. Full text in Research Archive
 • Thorkildsen, Dag (2016). Folkelige dannelsesprosjekt: livsopplysning og folkeopplysning. In Glenthøj, Rasmus (Eds.), Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-87-12-05302-6. p. 180–191.
 • Thorkildsen, Dag (2015). Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av det 19. århundre. In Berg, Roald & Langhelle, Svein Ivar (Ed.), "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag. ISSN 978-82-7128-806-8. p. 53–60.
 • Thorkildsen, Dag & Elstad, Hallgeir (2015). Religion, State and Society in Norway. Religion, Staat, Gesellschaft. ISSN 1438-955X. Heft 1 und 2, p. 105–119.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Norwegian national myths and nation building. Kirchliche Zeitgeschichte. ISSN 0932-9951. 27(2), p. 263–276. doi: 10.13109/kize.2014.27.2.263.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Grunnloven, religionen og norsk nasjonsbygging. In Ekroll, Øystein; Hjorth, Søren & Vegge, Einar (Ed.), Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag. ISSN 978-82-7693-203-4. p. 50–72.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religionspolitikken i Norge før og etter 1814. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 56–63.
 • Thorkildsen, Dag (2014). West Nordic and East Nordic Religiousness and Secularity: Historical Unity and Diversity. In Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (Ed.), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60449-6. p. 85–101. doi: 10.13109/9783666604492.85.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Nationalism, revivalism and the geopolitical Construction of Norden, Staaten und Kirchen im Norden und Osten Europas. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-99825-5. p. 179–190.
 • Thorkildsen, Dag (2012). The Role of the Church in contemporary Norway: Changed Relations between State and Church. Kirchliche Zeitgeschichte. ISSN 0932-9951. 25(2), p. 272–292. doi: 10.13109/kize.2012.25.2.272.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Revivalism, Emigration and Religious Networks in Nineteenth-Century Norway. In Gregory, Jeremy & McLeod, Hugh (Ed.), International Religious Networks. Boydell & Brewer. ISSN 978 0 95468 100 5. p. 165–182. doi: 10.1017/s0143045900003914.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Unconditional Christian loyalty towards the rulers? Observations on the history of interpretation of Rom. 13. In Kunter, Katharina & Schjørring, Jens Holger (Ed.), Europäisches und Globales Christentum/European and Global Christianity. Herausforderungen und Transformationen im 20. Jahrhundert/Challanges and Transformations in the 20th Century. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-55706-8. p. 254–269.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Hundre år med kirkestrid. Strid for vitenskap, kirke og kultur. In Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (Ed.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-500-8. p. 173–194.
 • Thorkildsen, Dag; Elstad, Hallgeir & Norderval, Øyvind (2010). The Limits of Ecclesiastical Reform in Norway. In van Eijnatten, Joris & Yates, Paula (Ed.), The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920 Vol. II: The Churches. Leuven University Press. ISSN 9789058678263. p. 261–276.
 • Thorkildsen, Dag (2010). Lutherdom, vekkelse og de nordiske velferdsstater. TEMP-tidsskrift for historie. ISSN 1904-5565. p. 131–144.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Mellom Hauge og Grundtvig. Berge Furre som teolog. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 55–65.

View all works in Cristin

 • Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (2018). Skandinavismen. Vision og virkning. Syddansk Universitetsforlag. ISBN 978-87-408-3121-4. 318 p.

View all works in Cristin

 • Thorkildsen, Dag (2019). Grundtvigianerne og modernisering av norsk skole. 1860 og fremover.
 • Thorkildsen, Dag (2018). Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814–1964. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. p. 152–154.
 • Thorkildsen, Dag (2018). Jostein Berglyd: Presten som ville nazifisere Norge: En biografi om Sigmund Feyling. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. p. 158–159.
 • Thorkildsen, Dag (2018). Strid om katekisme, salmebok og lesebok.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Reformasjonen eller disputasen som uteble. NRK.no.
 • Guttormsen, Arne & Thorkildsen, Dag (2017). Teologen ­ingen ville vite av. Verken misjonshøvdingen Gisle Johnson eller «de vakte» ville vite av soknepresten Eilert Sundt. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Reformasjonen og velferdsstaten.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Politikk på prekestolen. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. p. 36–37.
 • Thorkildsen, Dag (2017). Lutheranism, Pietism and roots of Scandinavian welfare states.
 • Thorkildsen, Dag (2016). German influence and breakthrough of modern theology in Norway 1890-1914.
 • Thorkildsen, Dag (2016). Kirkedebatt, allmue og offentlighet.
 • Thorkildsen, Dag (2016). Kirkelig skandinavisme.
 • Thorkildsen, Dag (2015). History and memory, og norsk nasjonsbygging.
 • Thorkildsen, Dag (2015). Haugianerne i norsk politikk etter 1814.
 • Thorkildsen, Dag (2015). Den politiske prædigen på Agersbaggen.
 • Thorkildsen, Dag (2015). Nils Gilje: "Prestene", i Rune Slagstad og Jan Messel (red.): Profesjonshistorier. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 4(2), p. 209–212.
 • Arntsen, Øyvind & Thorkildsen, Dag (2014). Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av det 19. århundre, Grunnlovsjubileet. [Radio]. Museum P2 NRK.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av 1800-tallet.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Grundtvigs besøk i Norge sommeren 1851.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Grunnlovsjubileet - Nasjonen: Et foreldet fellesskap? [TV]. Gamle festsal.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Kirkens rolle i 1814.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Grundtvigianismen og den folkelige dannelse i Norge.
 • Ness, Kaja Kristin & Thorkildsen, Dag (2014). 1814 og kirka, Programserie: Mellom himmel og jord. [Radio]. Trondheim.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Våre første nasjonale valg.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religionsfriheten som forsvant. Grunnlovens religionspolitikk - kontinuitet med eneveldet. In Forr, Gudleiv (Eds.), Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. ART PRO Forlag AS. ISSN 9788291163086. p. 148–157.
 • Skov Hansen, Mette & Thorkildsen, Dag (2014). Nordens kirker udfordres på økonomien. [Newspaper]. Kristeligt Dagblad, København.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Den store skilsmisse. [Newspaper]. Oslo.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religion – lim med sprengkraft?Fra 17. mai-grunnloven 1814: § 2 Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion ...
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religionspolitikken i Norge fra reformasjonen til mai 2012.
 • Thorkildsen, Dag (2014). Religionsfriheten forsvant på Eidsvoll. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 24(1), p. 30–31.
 • Thorkildsen, Dag (2014). 1814 i nordisk og europeisk kontekst.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Religion og nasjon i 1814; og utviklinga i åra etter.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Rasmus Glenthøj: Skilsmissen - dansk og norsk identitet før og etter 1814. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 2(4), p. 463–466.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Discussing the category of 'Nordic' and its internal varieties.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Lutherdom og de nordiske velfærdsstater.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Folkekirken? Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 4–6.
 • Kraglund, Brita Skogly; Hegstad, Harald & Thorkildsen, Dag (2013). Først redaktør, deretter biskop. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Religionspolitikk i Norge før og etter 1814.
 • Thorkildsen, Dag (2013). Theological Identity and Forms of Legitimationin Old National Churches, the case of Norway.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Liberal theology and political crisis in Norway 1903-06.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Stat og religion før og etter 1814.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Wittenberg - Nordens Jerusalem. Full text in Research Archive
 • Thorkildsen, Dag (2012). Grundtvig som frihets- og skapelsesteolog.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Den kirkelige skandinavisme på 1800-tallet.
 • Thorkildsen, Dag (2012). West Nordic and East Nordic Churches/Religion.
 • Thorkildsen, Dag (2012). Kommentar til Halvor Moxnes. Jesus and the Rise of Nationalism: A New Quest for the Nineteenth Century Historical Jesus. London: I.B Tauris 2012.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Nils Ivar Agøy: Kirken og arbeiderbevegelsen. Spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940. Bergen: Fagbokforlaget 2010, 676 S. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X. p. 104–106.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Nasjon, nasjonalisme og religion.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Liberal theologians.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Hundre år med kirkestrid.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Ordinasjonen av Ingrid Bjerkås i 1961 og konsekvenser av kvinner som prester.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Ikke konfirmasjon, men katekisasjon. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 23(2), p. 62–63.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Om begrepet folkekirke.
 • Thorkildsen, Dag (2011). Hvorfor ble det ikke republikk i 1905?
 • Thorkildsen, Dag (2011). Hva er folkekirke?
 • Thorkildsen, Dag (2010). Nasjonalisme og fedrelandskjærlighet.
 • Thorkildsen, Dag (2009). Oxfordgruppebevegelsen 75 år. [Radio]. Sånn er livet, NRK Oslo.
 • Thorkildsen, Dag (2009). The secular and the sacred, a West-Nordic approach.
 • Thorkildsen, Dag (2009). Den norske kirkes rolle i 1905.
 • Thorkildsen, Dag (2009). 1814 i nordisk perspektiv.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Øystein Sørensen: Den store sammensvergelsen. Historien om det hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 109(2), p. 200–201.
 • Thorkildsen, Dag (2008). 17. mai, Wergeland og nasjonalisme. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 21–24.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Den nordiske Grundtvig.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Lutheranism, revivalism and Nordic Welfare states.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Olsokfeiringens moderne historie, en del av norsk nasjonsbygging.
 • Thorkildsen, Dag (2008). Henrik Wergeland som folkeopplyser.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Tor Bomann-Larsen: Vintertronen. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 512–516.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Verdibørsen: Grundtvig i Norge i 1851 og stat og kirke. [Radio]. Oslo.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Alenefobi. [Newspaper]. Oslo, Dagbladet Magasinet.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Grundtvigianismen som folkelig og national faktor i Norge.
 • Thorkildsen, Dag (2007). A respons to Halvor Moxnes' paper "What is to write a biography of Jesus? Schleiermacher's Life of Jesus, 19th century nationalism and the present challenge".
 • Thorkildsen, Dag (2007). Forholdet stat/kirke i de andre nordiske land.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Berge Furre som teolog.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Religion and the rise of Nordic nation states in the 19th and 20th century.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Stat-kirke debatten i Norge.
 • Thorkildsen, Dag (2007). Kontrafaktiske perspektiver på DNKs historie i det 20. århundre. Hva ville hendt hvis forslaget om fri folkekirke hadde blitt gjennomført etter høringsrunden i 1914-15?

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 2:47 PM - Last modified Nov. 6, 2020 10:31 AM

Projects

No ongoing projects