Notto R. Thelle

Seniorprofessor (emeritus)
Bilde av Notto R. Thelle
Telefon 32788351
Mobiltelefon 40287458
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Skinstadveien 3370 Vikersund

Faglige interesser

Mitt hovedengasjement som teolog er forskning, dialog og ettertanke i grenselandet mellom kristen tro, Østens religioner og moderne spiritualitet. Faglig sett befinner jeg meg mellom systematisk teologi, religionsvitenskap, sjelesorg og forkynnelse, og er på leting etter et språk for tro som jeg selv kan identifisere meg med og som forhåpentligvis gir mening for andre.

Bakgrunn

 • Examen artium: 1960, Oslo Katedralskole
 • Eksamen høyere grad:
 • 1965, cand. theol., Universitetet i Oslo
 • Doktorgrad: 1983, dr. theol., Universitetet i Oslo
 • 1968-1970, Japansk-studier i Sheffield, England og Kobe, Japan
 • 1979-1981, stipendiat ved Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, base i Kyoto, Japan
 • 1986-2006, professor ved Det teologiske fakultet, UiO

Annet:

 • 1967, prest ved kystartilleriet, Trondenes fort, Harstad
 • 1969-1985, misjonsprest i Japan, Associate Director ved NCC Center for the Study of Japanese Religions, Kyoto
 • 1985-1986, utdannelsesstilling i sjelesorg, Modum Bads Nervesanatorium
 • 1986-2006, professor i Økumenikk og missiologi ved TF
 • Fra juli 2006, seniorprofessor ved TF

Curriculum Vitae (pdf)

Priser

 • Brobyggerprisen fra Norske Kirkeakademier 2007
 • Emmausprisen 2009, "Årets bok for voksne"  for "Gåten Jesus. Én fortelling - mange stemmer", fra Norsk Forleggersamband
Emneord: Interreligiøse studier, Systematisk teologi, Interreligiøs dialog, Kontekstuell teologi, Nyreligiøse bevegelser, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier

Publikasjoner

 • Kjære Siddhartha! Brev og samtaler i grenseland mellom Øst og Vest, Oriens Forlag 2005 (214 sider).
 • Zen – lyden av én hånd (Ad Fontes). Innledning, redaksjon og oversettelse av kinesiske og japanske zentekster. Oslo: Gyldendal 2001 (233 s.)
 • Tao Te Ching. Utvalgte taoistiske skrifter (Verdens Hellige Skrifter). Innledning og redaksjon, i samarbeid med Rune Svarverud. De Norske Bokklubbene, 2001.
 • Det skjedde ikke i Betlehem. Oriens Forlag., 2000.
 • Hinduismen og buddhismen, Knut A. Jacobsen og Notto R. Thelle. Del 2: Buddhismen, s. 171-354, Kristiansand: HøyskoleForlaget, 1999.
 • Hvor høyt må et menneske spørre? Vikersund: Oriens Forlag, 1997.
 • Ditt ansikt søker jeg. Tekster om tro, Oriens Forlag, 1993.
 • Hvem kan stoppe vinden? Vandringer i grenseland mellom Øst og Vest. Universitetsforlaget 1991
 • Buddhism and Christianity in Japan: From Conflict to Dialogue 1854-1899. Honolulu: University of Hawaii Press 1987 (xi, 355 s)
 • Thelle, Notto Reidar (2019). De liberales misjon? Karl Ludvig Reichelts Buddhistmisjon i 1920-tallets kirkestrid. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  8(1), s 6- 23 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2019-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Guds taushet – En forfatters troshistorie. Shûsaku Endôs søken etter Gud i den japanske "hengemyren». Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(2), s 169- 186 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-02-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Buddhismen mellom ordet og det usagte. Apofatiske tendenser i buddhismen, I: Gunnar Innerdal & Svein Rise (red.),  Gud og språkets grenser.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-332-1.  Kapittel.  s 233 - 253
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Kristen tro i møte med buddhismen – identitet og forandring, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel.  s 19 - 35
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Lord in Christianity and the Religions, In Beate Fagerli; Knud Jørgensen & Frank-Ole Thoresen (ed.),  Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context.  Regnum Books.  ISBN 978-1-911372-01-1.  Kapittel.  s 76 - 89
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Lutheran Theology Between Exclusivism and Openness: Reconsidering the Classical Lutheran Distinctions Between 'Creation' and 'Salvation', In Simone Sinn & Wing-Sze Tong (ed.),  Interactive Pluralism in Asia. Religous Life and Public Space.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374045372.  Kapittel.  s 59 - 72
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Meditasjon i Norge - et historisk riss, I: Årstein Justnes (red.),  Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-035-4.  Kapittel.  s 19 - 33
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Meditasjon og definisjonsmakt. Hvem bestemmer hva meditasjon er?, I: Årstein Justnes (red.),  Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-035-4.  Kapittel.  s 51 - 63
 • Thelle, Notto Reidar (2015). The Beginnings of Buddhist-Christian Dialogue in China: A Buzz Aldrin Perspective on Pioneer Missions, In Tormod Engelsviken; Notto Reidar Thelle & Knut Edvard Larsen (ed.),  A passion for China : Norwegian mission to China until 1949.  Regnum Books.  ISBN 978-1-908355-82-9.  Kapittel.  s 173 - 191
 • Thelle, Notto Reidar (2014). Mindfulness og meditasjon – religiøs praksis eller klinisk virksomme teknikker?, I: Lars Johan Danbolt; Leif Gunnar Engedal; Hans Stifoss-Hanssen; Knut Hestad & Lars Lien (red.),  Religionspsykologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41634-5.  Kapittel.  s 361 - 369
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Hope in Pastoral Situations: A Christian Perspective, In Elizabeth Harris & Elizabeth Harris (ed.),  Hope: A form of delusion? Buddhist and Christian Pespectives.  EOS Editions of Sanct Ottilien.  ISBN 9783830675877.  Kapittel.  s 101 - 118
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Reinkarnasjon – et evangelium om nye muligheter? Religionsvitenskapelige og teologiske perspektiver, I: Arne Tord Sveinall (red.),  Gud, skjebner og makter : en antologi om nyreligiøsitet.  Institutt for sjelesorg, Modum Bad.  ISBN 978-82-303-2280-2.  Kapittel.  s 66 - 81
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å vente på Gud : Gud i lidelsen og krisens eksistensielle og åndelige spørsmål. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  33(4), s 267- 283
 • Thelle, Notto Reidar (2011). Misjon blant buddhister? Fordommer og etterpåklokskap. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  65(3-4), s 288- 304
 • Thelle, Notto Reidar (2011). Mission among Buddhists, In Lalsangkima Pachuau & Knud Jørgensen (ed.),  Witnessing to Christ in a pluralistic world : Christian mission among other faiths.  Regnum Books.  ISBN 978-1-870345-95-8.  Kap..  s 178 - 188
 • Thelle, Notto Reidar (2011). The "Humanization" and Buddhism: Aspects of Western Adaptations of Buddhism. Ching Feng.  ISSN 0009-4668.  10(1)
 • Thelle, Notto Reidar (2011). Youthquake - motkultur gjennom 50 år, I: Tormod Engelsviken; Rolv Olsen & Notto Reidar Thelle (red.),  Nye guder for hvermann? : femti år med alternativ spiritualitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2744-4.  Kap..  s 27 - 40
 • Thelle, Notto Reidar (2010). Ai Shangde de jidujiao libai yisi zhong de fojiao xiuci (Buddhist rhetoric in Karl Ludvig Reichelt's Christian liturgies), I: Daniel H.N. Yeung (red.),  Feng sui yisi er chui: Ai Shangde yu hanzi shenxue (The Wind Blows Where It Wills : Karl Ludvig Reichelt and Sino-Christian Theology).  Logos and Pneuma Press.  ISBN 978-962-8911-71-4.  Kapittel.  s 155 - 200 Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2010). Ai Shangde de shengshan (Karl Ludvig Reichelt's sacred mountains), I: Daniel H.N. Yeung (red.),  Feng sui yisi er chui: Ai Shangde yu hanzi shenxue (The Wind Blows Where It Wills : Karl Ludvig Reichelt and Sino-Christian Theology).  Logos and Pneuma Press.  ISBN 978-962-8911-71-4.  Kapittel.  s 117 - 153 Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2010). Ai Shangde he Zhongguo jidujiao shenxue (Karl Ludvig Reichelt and Chinese Christian theology), I: Daniel H.N. Yeung (red.),  Feng sui yisi er chui: Ai Shangde yu hanzi shenxue (The Wind Blows Where It Wills : Karl Ludvig Reichelt and Sino-Christian Theology).  Logos and Pneuma Press.  ISBN 978-962-8911-71-4.  Kapittel.  s 23 - 115 Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2010). Ai Shangde yu Daofengshan nienbiao (Timeline: Karl Ludvig Reichelt and Tao Fong Shan), I: Daniel H.N. Yeung (red.),  Feng sui yisi er chui: Ai Shangde yu hanzi shenxue (The Wind Blows Where It Wills : Karl Ludvig Reichelt and Sino-Christian Theology).  Logos and Pneuma Press.  ISBN 978-962-8911-71-4.  Kapittel.  s 213 - 222

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelsviken, Tormod; Thelle, Notto Reidar & Larsen, Knut Edvard (ed.) (2015). A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books.  ISBN 978-1-908355-82-9.
 • Thelle, Notto Reidar & Alnæs, Karsten (2015). Hva er da et menneske? Samtaler om Jesu lignelser. Kom forlag.  ISBN 9788293191223.  271 s.
 • Svare, Helge; Weiss, Mikael Noah; Sender, Anne; Thelle, Notto Reidar; Garbarek, Vigdis & Strøm-Olsen, Nicolai (red.) (2013). Dialog er svaret på alt. Frekk forlag.  ISBN 978-82-93097-12-9.  100 s.
 • Engelsviken, Tormod; Olsen, Rolv & Thelle, Notto Reidar (red.) (2011). Nye guder for hvermann? : femti år med alternativ spiritualitet. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2744-4.  145 s. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2011). Juleevangeliet. KOM forlag.  ISBN 978-82-92496-97-8.  95 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Thelle, Notto Reidar (2018). "Avskjed i nærværets tegn», tekstgjennomgåelse til Kristi himmelfartsdagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Det provoserende korset», intervju i Vårt Land 06.01,2018, ved Elise Kruuse.. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «En visjon av enhet på tvers.» Om Nicolaus Cusanus i Teologisk Bibliotek. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Forsoningens gudsbilder». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Harmoni og ambivalens», tekstgjennomgåelse til 17 mai. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 101- 105
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Himmelfartens utfordringer». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Andre trosartikkel». Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (5)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Første trosartikkel». Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (4)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Tredje trosartikkel».. Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (6)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Minneord om Ragnvald Hemstad. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Minneord om Ragnvald Hemstad. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Når saltet blir borte», svar på Solveig Aareskjolds artikkel i Klassekampen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Pinsens himmelske klokker – om Grundtvigs poetiske fabuleringer". Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Skam og ære, tekstgjennomgang for 4. søndag i åpenbaringstiden, 27.01.2019. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). "Skjult visdom for et nytt år», tekstgjennomgåelse for nyttårsaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 77- 83
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Til de dannede religionsforakterne.» Om Friedrich Schleiermacher i Teologisk Bibliotek. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Å tukle med vanskelige tekster. De navnløse er Guds fremste gjester», artikkel om den rike mann og Lasarus. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). 70år med Thelle-gudstjenester i Dypvåg kirke. Kirkedøra. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Anmeldelse av Sturla Stålsett, Religion i urolige tider Globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(3), s 289- 291
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Bibeltroskap?. Avisa Vårt land. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Forfølgelse som ‘"korrekt løsning". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Frelse i dag. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Frelse i dag», tekstgjennomgang til første nyttårsdag/Jesu navnedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 81- 87
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Guds straff?. Avisa Vårt land. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Korset var ikke Guds straff. Avisa Vårt land. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Krenker østlige religioner i vanvare. Avisa Vårt land. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2017). «Når Gud tier». Avisa Vårt land. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Når Øst og Vest møtes – Glimt av en samtale som aldri fant sted. Visjon.  ISSN 0809-8565.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Skapelsesnåde. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Stillhet er at din røst når inn…, I: Årstein Justnes; Tore Laugerud & Kristin Heskje (red.),  Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon.  Portal forlag.  ISBN 9788283141191.  Kapittel.  s 113 - 122
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Straffen lå på ham?. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Tekstgjennomgang til Olavsdagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 7- 14
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Teolog ber misjonen droppe soldatspråk. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Thomas Merton og Østen. Religionsteologiske perspektiver, I: Ståle Johannes Kristiansen & Peder Kvaale Solberg (red.),  Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2017).  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-335-8.  Kapittel.  s 131 - 136.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Veier og omveier til Gud. Kirkedøra.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). «Velkommen til dommedag», tekstgjennomgang til Domssøndagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 81- 88
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Verdens lys, I: Olav Egil Aune; Hans Ivar Stordal & Elin Krogedal (red.),  Hellig jul.  Vårt land forlag.  ISBN 9788242957887.  Kapittel.  s 6 - 7
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Vil lære oss å lese Bibelen. Avisa Vårt land. Vis sammendrag
 • Thelle, Notto Reidar & Helskog, Guro Hansen (2017). “VI SKAPTES TIL Å SØKE, VI FØDTES TIL GÅ” (Jeg var en av de ansvarlige for kvelden).
 • Odenrud, Stig & Thelle, Notto Reidar (2016, 30. april). Glemt om 20 år (om homofil vielse i kirken).  Bygdeposten, Vikersund.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Oppgjør med helvete. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Sagt og usagt om helvete. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Søster Anne-Lise - Guds lillefinger på jorden, I: Elisabeth Solberg & Hildegard Koch (red.),  Med en himmel over : festskrift i anledning sr. Anne-Lise Strøms 75-årsdag.  Lunden kloster.  ISBN 978-82-90764-07-9.  Kapittel.  s 163 - 165
 • Lindekleiv, Heidi Marie; Thelle, Notto Reidar & Lied, Liv Ingeborg (2013, 02. november). Kaller religiøs mote "usmakelig".  Vårt Land.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Anmeldelse av Kazuo Mutô, Christianity and the Notion of Nothingness: Contributions to Buddhist-Christian Dialogue from the Kyoto School. Japanese Religions.  ISSN 0448-8954.  38(1&2), s 131- 133
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Dialog som forandrer – erfaringer fra Østen, I: Helge Svare; Mikael Noah Weiss; Anne Sender; Notto Reidar Thelle; Vigdis Garbarek & Nicolai Strøm-Olsen (red.),  Dialog er svaret på alt.  Frekk forlag.  ISBN 978-82-93097-12-9.  Kkapittel.  s 64 - 81
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Hvem er det som fordømmer?» Respons om prinsessens smykker. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Ingen Englebarn”, intervju om engler i Magasinet Dagbladet,ved Lars Inge Magerøy. Dagbladet Magasinet.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Kaller religiøs mote usmakelig, intervju om prinsessens smykker, ved Heidi Marie Lindekleiv. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Keiser og galileer, tekstgjennomgåelse for julaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (7), s 43- 47
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Livets trange dører”, tekstbetraktning i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). ”Meditasjonsbok med mening”, anmeldelse av Anna Ramskov Laursen, Veier til helhet. Lær å meditere i kristen tradisjon, Verbum 2013. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Ramaskrik om kongelig reisefølge – Er det galt å søke innsikt?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Si meg hvem du er – men alt med måte”. Forsvarets Forum.  ISSN 0332-9062.  (12)
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Tatt av vinden”, tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Yuki Hideo -- Colleague and Friend. Japanese Religions.  ISSN 0448-8954.  38(1&2), s 3- 4
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å komme hjem til seg selv”, intervju om mindfulness ved Marit Dehli, Krigsropet. Krigsropet.  ISSN 0450-9366.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å møte det hellige langs pilegrimsleden. Pilegrim i dag.  ISSN 1892-9982.  2(2), s 4- 9
 • Gjøsund, Alf & Thelle, Notto Reidar (2012). Formidler kjærlighet med forbehold, intervju om foredrag på TF i etterkant av 22. juli, journalist Alf Gjøsund. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Ansiktets lys – om blikk og berøring, I: Torill Førsund Danbolt & Grethe Nordhelle (red.),  Åndelighet - mening og tro. Utfordringer i profesjonell praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42390-9.  Kapittel.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Det søkende menneske. Ikon.  ISSN 0907-7987.  (80), s 72- 74
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Er det galt å søke innsikt? Om kronprinsessens reise til India. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Hjemløs hjemlengsel. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Hvert møte med et menneske er en ny sannhet. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Jeg lovet deg aldri en rosenhage. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Mindfulness og buddhisme. Over alt.  ISSN 0802-2550.  24, s 4- 14
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Nedlatende religionsdebatt? Espen Ottosen trenger ingen forsvarer. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Når takken får en adresse. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Nøytral meditasjon?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). ”Savner hoffnarren – Om prinsessens engler”. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2011). ”Relation, conscience et énergie, trois langages, trois univers? Approche d’une compréhension mutuelle”. Voies de l’Orient.  ISSN 0774-4846.  (119/120)
 • Thelle, Notto Reidar (2011). ”Rosiner, moral og mindfulness” (om mindfulness som en impuls til kristen spiritualitet). Strek : sentralstimulerende magasin.  ISSN 1890-9477.  (4), s 54- 59
 • Thelle, Notto Reidar (2010). ” Prinsessens engler: Tanker om kristendom og alternativ spiritualitet”. Visjon.  ISSN 0809-8565.  (6)
 • Thelle, Notto Reidar (2010). ”Behov for tenkepause”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:12 - Sist endret 6. nov. 2020 10:23