Notto Reidar Thelle

Bilde av Notto Reidar Thelle
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Fagseksjonen

Faglige interesser

Mitt hovedengasjement som teolog er forskning, dialog og ettertanke i grenselandet mellom kristen tro, Østens religioner og moderne spiritualitet. Faglig sett befinner jeg meg mellom systematisk teologi, religionsvitenskap, sjelesorg og forkynnelse, og er på leting etter et språk for tro som jeg selv kan identifisere meg med og som forhåpentligvis gir mening for andre.

Bakgrunn

 • Examen artium: 1960, Oslo Katedralskole
 • Eksamen høyere grad:
 • 1965, cand. theol., Universitetet i Oslo
 • Doktorgrad: 1983, dr. theol., Universitetet i Oslo
 • 1968-1970, Japansk-studier i Sheffield, England og Kobe, Japan
 • 1979-1981, stipendiat ved Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, base i Kyoto, Japan
 • 1986-2006, professor ved Det teologiske fakultet, UiO

Annet:

 • 1967, prest ved kystartilleriet, Trondenes fort, Harstad
 • 1969-1985, misjonsprest i Japan, Associate Director ved NCC Center for the Study of Japanese Religions, Kyoto
 • 1985-1986, utdannelsesstilling i sjelesorg, Modum Bads Nervesanatorium
 • 1986-2006, professor i Økumenikk og missiologi ved TF
 • Fra juli 2006, seniorprofessor ved TF

Curriculum Vitae (pdf)

Priser

 • Brobyggerprisen fra Norske Kirkeakademier 2007
 • Emmausprisen 2009, "Årets bok for voksne"  for "Gåten Jesus. Én fortelling - mange stemmer", fra Norsk Forleggersamband
Emneord: Interreligiøse studier, Systematisk teologi, Interreligiøs dialog, Kontekstuell teologi, Nyreligiøse bevegelser, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier

Publikasjoner

 • Kjære Siddhartha! Brev og samtaler i grenseland mellom Øst og Vest, Oriens Forlag 2005 (214 sider).
 • Zen – lyden av én hånd (Ad Fontes). Innledning, redaksjon og oversettelse av kinesiske og japanske zentekster. Oslo: Gyldendal 2001 (233 s.)
 • Tao Te Ching. Utvalgte taoistiske skrifter (Verdens Hellige Skrifter). Innledning og redaksjon, i samarbeid med Rune Svarverud. De Norske Bokklubbene, 2001.
 • Det skjedde ikke i Betlehem. Oriens Forlag., 2000.
 • Hinduismen og buddhismen, Knut A. Jacobsen og Notto R. Thelle. Del 2: Buddhismen, s. 171-354, Kristiansand: HøyskoleForlaget, 1999.
 • Hvor høyt må et menneske spørre? Vikersund: Oriens Forlag, 1997.
 • Ditt ansikt søker jeg. Tekster om tro, Oriens Forlag, 1993.
 • Hvem kan stoppe vinden? Vandringer i grenseland mellom Øst og Vest. Universitetsforlaget 1991
 • Buddhism and Christianity in Japan: From Conflict to Dialogue 1854-1899. Honolulu: University of Hawaii Press 1987 (xi, 355 s)
 • Thelle, Notto Reidar (2019). De liberales misjon? Karl Ludvig Reichelts Buddhistmisjon i 1920-tallets kirkestrid. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 8(1), s. 6–23. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2019-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Guds taushet – En forfatters troshistorie. Shûsaku Endôs søken etter Gud i den japanske "hengemyren». Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 122(2), s. 169–186. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Buddhismen mellom ordet og det usagte. Apofatiske tendenser i buddhismen. I Innerdal, Gunnar & Rise, Svein (Red.), Gud og språkets grenser. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-332-1. s. 233–253.
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Kristen tro i møte med buddhismen – identitet og forandring, Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313169. s. 19–35.
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Lutheran Theology Between Exclusivism and Openness: Reconsidering the Classical Lutheran Distinctions Between 'Creation' and 'Salvation'. I Sinn, Simone & Tong, Wing-Sze (Red.), Interactive Pluralism in Asia. Religous Life and Public Space. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 9783374045372. s. 59–72.
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Lord in Christianity and the Religions. I Fagerli, Beate; Jørgensen, Knud & Thoresen, Frank-Ole (Red.), Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context. Regnum Books. ISSN 978-1-911372-01-1. s. 76–89.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). The Beginnings of Buddhist-Christian Dialogue in China: A Buzz Aldrin Perspective on Pioneer Missions. I Engelsviken, Tormod; Thelle, Notto Reidar & Larsen, Knut Edvard (Red.), A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books. ISSN 978-1-908355-82-9. s. 173–191. doi: 10.1177/239693930803200208.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Meditasjon og definisjonsmakt. Hvem bestemmer hva meditasjon er? I Justnes, Årstein (Red.), Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-035-4. s. 51–63.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Meditasjon i Norge - et historisk riss. I Justnes, Årstein (Red.), Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-035-4. s. 19–33.
 • Thelle, Notto Reidar (2014). Mindfulness og meditasjon – religiøs praksis eller klinisk virksomme teknikker? I Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Stifoss-Hanssen, Hans; Hestad, Knut & Lien, Lars (Red.), Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-41634-5. s. 361–369.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Hope in Pastoral Situations: A Christian Perspective. I Harris, Elizabeth & Harris, Elizabeth (Red.), Hope: A form of delusion? Buddhist and Christian Pespectives. EOS Editions of Sanct Ottilien. ISSN 9783830675877. s. 101–118.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Reinkarnasjon – et evangelium om nye muligheter? Religionsvitenskapelige og teologiske perspektiver. I Sveinall, Arne Tord (Red.), Gud, skjebner og makter : en antologi om nyreligiøsitet. Institutt for sjelesorg, Modum Bad. ISSN 978-82-303-2280-2. s. 66–81.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å vente på Gud : Gud i lidelsen og krisens eksistensielle og åndelige spørsmål. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 33(4), s. 267–283.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thelle, Notto Reidar & Alnæs, Karsten (2015). Hva er da et menneske? Samtaler om Jesu lignelser. Kom forlag. ISBN 9788293191223. 271 s.
 • Engelsviken, Tormod; Thelle, Notto Reidar & Larsen, Knut Edvard (2015). A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books. ISBN 978-1-908355-82-9.
 • Svare, Helge; Weiss, Mikael Noah; Sender, Anne; Thelle, Notto Reidar; Garbarek, Vigdis & Strøm-Olsen, Nicolai (2013). Dialog er svaret på alt. Frekk forlag. ISBN 978-82-93097-12-9. 100 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thelle, Notto Reidar (2020). To foredrag: «Tro og spiritualitet – må vi være så åndelige?» «Stemmer fra sidelinjen – bibeltekster og andre tekster». .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Dialog – samtaler som forandrer» Tre foredrag: «Samtalens kunst», "Dialogen på vår tids Areopagos», «Samtalens kunst», "Å lytte til stemmer fra sidelinjen". .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). Stillheten og skriket.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). "Gi håpet rom i denne tid – om menneskesyn og livsalvor».
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Stillheten og skriket – å leve med tro i livets motsetninger» .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Tro i grenseland – å lytte til stemmer fra sidelinjen» .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Stillheten og skriket – om stillhet i larmens tid» .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). "Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå: Fire japanske vandrepoeter» PP-kåseri.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Å arbeide med prekentekster», foredrag ved Nytt Norsk Kirkeblads feiring .
 • Knut, Refsdal & Thelle, Notto Reidar (2020). «Kirkens budskap i dag» Podkast-samtale om aktuelle bibeltekster.
 • Tho, Bjørnar & Thelle, Notto Reidar (2020). «Er det få som blir frelst? Podkast-samtale om Bots- og bønnedag» . [Internett]. Sjømannskirken Gran Canaria.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Japans første jul». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Søken etter Guds visdom hos den andre». Nettartikkel om Buddhistmisjonens arbeid i Japan 1954-2000. [Internett]. Areopagos' hjemmeside.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). "Hvem er egentlig denne Thelle?» Nettartikkel om Reichelts nærmeste medarbeider, Notto N. Thelle. [Internett]. Areopagos.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Eselguden – om palmesøndag», nettartikkel til Vestre Aker kirke .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). Om å ha sølv i blikket . Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). 2020: «Manndomsprøven», artikkel i Nordberg menighetsblad . Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Varme og kalde fristelser – en påminnelse ved fastens begynnelse». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Creator Spiritus – Guds nyskapende livspust», teksgjennomgang for Pinsedag 31.05.2020. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). “Kyndelsmesse”. Tekstgejnnomgang for Kyndelsmesse 2021. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 83–89.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Tredje trosartikkel». . Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Andre trosartikkel». Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Første trosartikkel» . Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Minneord om Ragnvald Hemstad. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Minneord om Ragnvald Hemstad . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Når saltet blir borte», svar på Solveig Aareskjolds artikkel i Klassekampen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Å tukle med vanskelige tekster. De navnløse er Guds fremste gjester», artikkel om den rike mann og Lasarus . Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Til de dannede religionsforakterne.» Om Friedrich Schleiermacher i Teologisk Bibliotek. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «En visjon av enhet på tvers.» Om Nicolaus Cusanus i Teologisk Bibliotek. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Pinsens himmelske klokker – om Grundtvigs poetiske fabuleringer". Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Himmelfartens utfordringer» . Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Forsoningens gudsbilder». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Det provoserende korset», intervju i Vårt Land 06.01,2018, ved Elise Kruuse. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Skam og ære, tekstgjennomgang for 4. søndag i åpenbaringstiden, 27.01.2019. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). "Skjult visdom for et nytt år», tekstgjennomgåelse for nyttårsaften . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 77–83.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Harmoni og ambivalens», tekstgjennomgåelse til 17 mai. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 101–105.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). "Avskjed i nærværets tegn», tekstgjennomgåelse til Kristi himmelfartsdagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504.
 • Thelle, Notto Reidar & Helskog, Guro Hansen (2017). “VI SKAPTES TIL Å SØKE, VI FØDTES TIL GÅ” (Jeg var en av de ansvarlige for kvelden).
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Veier og omveier til Gud. Kirkedøra.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). 70år med Thelle-gudstjenester i Dypvåg kirke. Kirkedøra.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Frelse i dag», tekstgjennomgang til første nyttårsdag/Jesu navnedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 81–87.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). «Velkommen til dommedag», tekstgjennomgang til Domssøndagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 81–88.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Tekstgjennomgang til Olavsdagen . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 7–14.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Guds straff? . Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Korset var ikke Guds straff. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Straffen lå på ham? Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Skapelsesnåde. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Bibeltroskap? Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Frelse i dag. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Vil lære oss å lese Bibelen. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Krenker østlige religioner i vanvare . Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Teolog ber misjonen droppe soldatspråk. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Forfølgelse som ‘"korrekt løsning". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). «Når Gud tier». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Verdens lys. I Aune, Olav Egil; Stordal, Hans Ivar & Krogedal, Elin (Red.), Hellig jul. Vårt land forlag. ISSN 9788242957887. s. 6–7.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Når Øst og Vest møtes – Glimt av en samtale som aldri fant sted. Visjon. ISSN 0809-8565.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Anmeldelse av Sturla Stålsett, Religion i urolige tider Globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 122(3), s. 289–291.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Thomas Merton og Østen. Religionsteologiske perspektiver . I Kristiansen, Ståle Johannes & Solberg, Peder Kvaale (Red.), Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2017). St. Olav forlag. ISSN 978-82-7024-335-8. s. 131–136..
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Stillhet er at din røst når inn… . I Justnes, Årstein; Laugerud, Tore & Heskje, Kristin (Red.), Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon. Portal forlag. ISSN 9788283141191. s. 113–122.
 • Odenrud, Stig & Thelle, Notto Reidar (2016). Glemt om 20 år (om homofil vielse i kirken). [Avis]. Bygdeposten, Vikersund.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Sagt og usagt om helvete. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Oppgjør med helvete. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Søster Anne-Lise - Guds lillefinger på jorden. I Solberg, Elisabeth & Koch, Hildegard (Red.), Med en himmel over : festskrift i anledning sr. Anne-Lise Strøms 75-årsdag. Lunden kloster. ISSN 978-82-90764-07-9. s. 163–165.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Si meg hvem du er – men alt med måte”. Forsvarets Forum. ISSN 0332-9062.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Livets trange dører”, tekstbetraktning i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Tatt av vinden”, tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Hvem er det som fordømmer?» Respons om prinsessens smykker. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Ingen Englebarn”, intervju om engler i Magasinet Dagbladet,ved Lars Inge Magerøy. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å komme hjem til seg selv”, intervju om mindfulness ved Marit Dehli, Krigsropet. Krigsropet. ISSN 0450-9366.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Kaller religiøs mote usmakelig, intervju om prinsessens smykker, ved Heidi Marie Lindekleiv. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Ramaskrik om kongelig reisefølge – Er det galt å søke innsikt? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). ”Meditasjonsbok med mening”, anmeldelse av Anna Ramskov Laursen, Veier til helhet. Lær å meditere i kristen tradisjon, Verbum 2013. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Dialog som forandrer – erfaringer fra Østen. I Svare, Helge; Weiss, Mikael Noah; Sender, Anne; Thelle, Notto Reidar; Garbarek, Vigdis & Strøm-Olsen, Nicolai (Red.), Dialog er svaret på alt. Frekk forlag. ISSN 978-82-93097-12-9. s. 64–81.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Keiser og galileer, tekstgjennomgåelse for julaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 43–47.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å møte det hellige langs pilegrimsleden. Pilegrim i dag. ISSN 1892-9982. 2(2), s. 4–9.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Yuki Hideo -- Colleague and Friend. Japanese Religions. ISSN 0448-8954. 38(1&2), s. 3–4.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Anmeldelse av Kazuo Mutô, Christianity and the Notion of Nothingness: Contributions to Buddhist-Christian Dialogue from the Kyoto School. Japanese Religions. ISSN 0448-8954. 38(1&2), s. 131–133.
 • Lindekleiv, Heidi Marie; Thelle, Notto Reidar & Lied, Liv Ingeborg (2013). Kaller religiøs mote "usmakelig". [Avis]. Vårt Land.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Hjemløs hjemlengsel. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Jeg lovet deg aldri en rosenhage. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Hvert møte med et menneske er en ny sannhet. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Når takken får en adresse. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Gjøsund, Alf & Thelle, Notto Reidar (2012). Formidler kjærlighet med forbehold, intervju om foredrag på TF i etterkant av 22. juli, journalist Alf Gjøsund. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Nedlatende religionsdebatt? Espen Ottosen trenger ingen forsvarer. Vårt land. ISSN 0805-5424.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:12 - Sist endret 2. juni 2021 11:15