Notto Thelle

Image of Notto Thelle
Could not get user data from external service

Curriculum Vitae (pdf)

 

Tags: Interreligious Studies, Systematic Theology, Interreligious Dialogue, Contextual Theology, Comparative religious studies, Wisdom literature

Publications

 • Thelle, Notto Reidar (2019). De liberales misjon? Karl Ludvig Reichelts Buddhistmisjon i 1920-tallets kirkestrid. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  8(1), s 6- 23 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2019-01-02 Full text in Research Archive.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Guds taushet – En forfatters troshistorie. Shûsaku Endôs søken etter Gud i den japanske "hengemyren». Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(2), s 169- 186 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-02-05 Full text in Research Archive.
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Buddhismen mellom ordet og det usagte. Apofatiske tendenser i buddhismen, I: Gunnar Innerdal & Svein Rise (red.),  Gud og språkets grenser.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-332-1.  Kapittel.  s 233 - 253
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Kristen tro i møte med buddhismen – identitet og forandring, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel.  s 19 - 35
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Lord in Christianity and the Religions, In Beate Fagerli; Knud Jørgensen & Frank-Ole Thoresen (ed.),  Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context.  Regnum Books.  ISBN 978-1-911372-01-1.  Kapittel.  s 76 - 89
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Lutheran Theology Between Exclusivism and Openness: Reconsidering the Classical Lutheran Distinctions Between 'Creation' and 'Salvation', In Simone Sinn & Wing-Sze Tong (ed.),  Interactive Pluralism in Asia. Religous Life and Public Space.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374045372.  Kapittel.  s 59 - 72
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Meditasjon i Norge - et historisk riss, I: Årstein Justnes (red.),  Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-035-4.  Kapittel.  s 19 - 33
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Meditasjon og definisjonsmakt. Hvem bestemmer hva meditasjon er?, I: Årstein Justnes (red.),  Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-035-4.  Kapittel.  s 51 - 63
 • Thelle, Notto Reidar (2015). The Beginnings of Buddhist-Christian Dialogue in China: A Buzz Aldrin Perspective on Pioneer Missions, In Tormod Engelsviken; Notto Reidar Thelle & Knut Edvard Larsen (ed.),  A passion for China : Norwegian mission to China until 1949.  Regnum Books.  ISBN 978-1-908355-82-9.  Kapittel.  s 173 - 191
 • Thelle, Notto Reidar (2014). Mindfulness og meditasjon – religiøs praksis eller klinisk virksomme teknikker?, I: Lars Johan Danbolt; Leif Gunnar Engedal; Hans Stifoss-Hanssen; Knut Hestad & Lars Lien (red.),  Religionspsykologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41634-5.  Kapittel.  s 361 - 369
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Hope in Pastoral Situations: A Christian Perspective, In Elizabeth Harris & Elizabeth Harris (ed.),  Hope: A form of delusion? Buddhist and Christian Pespectives.  EOS Editions of Sanct Ottilien.  ISBN 9783830675877.  Kapittel.  s 101 - 118
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Reinkarnasjon – et evangelium om nye muligheter? Religionsvitenskapelige og teologiske perspektiver, I: Arne Tord Sveinall (red.),  Gud, skjebner og makter : en antologi om nyreligiøsitet.  Institutt for sjelesorg, Modum Bad.  ISBN 978-82-303-2280-2.  Kapittel.  s 66 - 81
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å vente på Gud : Gud i lidelsen og krisens eksistensielle og åndelige spørsmål. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  33(4), s 267- 283

View all works in Cristin

 • Engelsviken, Tormod; Thelle, Notto Reidar & Larsen, Knut Edvard (ed.) (2015). A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books.  ISBN 978-1-908355-82-9.
 • Thelle, Notto Reidar & Alnæs, Karsten (2015). Hva er da et menneske? Samtaler om Jesu lignelser. Kom forlag.  ISBN 9788293191223.  271 s.
 • Svare, Helge; Weiss, Mikael Noah; Sender, Anne; Thelle, Notto Reidar; Garbarek, Vigdis & Strøm-Olsen, Nicolai (red.) (2013). Dialog er svaret på alt. Frekk forlag.  ISBN 978-82-93097-12-9.  100 s.

View all works in Cristin

 • Knut, Refsdal & Thelle, Notto Reidar (2020, 30. november). «Kirkens budskap i dag» Podkast-samtale om aktuelle bibeltekster. [Internett].
 • Thelle, Notto Reidar (2020). 2020: «Manndomsprøven», artikkel i Nordberg menighetsblad. Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (1)
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Creator Spiritus – Guds nyskapende livspust», teksgjennomgang for Pinsedag 31.05.2020. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2)
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Dialog – samtaler som forandrer» Tre foredrag: «Samtalens kunst», "Dialogen på vår tids Areopagos», «Samtalens kunst», "Å lytte til stemmer fra sidelinjen"..
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Eselguden – om palmesøndag», nettartikkel til Vestre Aker kirke. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2020). "Gi håpet rom i denne tid – om menneskesyn og livsalvor».
 • Thelle, Notto Reidar (2020, 19. august). "Hvem er egentlig denne Thelle?» Nettartikkel om Reichelts nærmeste medarbeider, Notto N. Thelle. [Internett].  Areopagos.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Japans første jul». Avisa Vårt land. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2020). “Kyndelsmesse”. Tekstgejnnomgang for Kyndelsmesse 2021. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 83- 89
 • Thelle, Notto Reidar (2020). Om å ha sølv i blikket. Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (5)
 • Thelle, Notto Reidar (2020). Stillheten og skriket.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Stillheten og skriket – om stillhet i larmens tid».
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Stillheten og skriket – å leve med tro i livets motsetninger».
 • Thelle, Notto Reidar (2020, 06. desember). «Søken etter Guds visdom hos den andre». Nettartikkel om Buddhistmisjonens arbeid i Japan 1954-2000. [Internett].  Areopagos' hjemmeside.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). To foredrag: «Tro og spiritualitet – må vi være så åndelige?» «Stemmer fra sidelinjen – bibeltekster og andre tekster»..
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Tro i grenseland – å lytte til stemmer fra sidelinjen».
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Varme og kalde fristelser – en påminnelse ved fastens begynnelse». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). "Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå: Fire japanske vandrepoeter» PP-kåseri.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Å arbeide med prekentekster», foredrag ved Nytt Norsk Kirkeblads feiring.
 • Tho, Bjørnar & Thelle, Notto Reidar (2020, 25. oktober). «Er det få som blir frelst? Podkast-samtale om Bots- og bønnedag». [Internett].  Sjømannskirken Gran Canaria.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). "Avskjed i nærværets tegn», tekstgjennomgåelse til Kristi himmelfartsdagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Det provoserende korset», intervju i Vårt Land 06.01,2018, ved Elise Kruuse.. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «En visjon av enhet på tvers.» Om Nicolaus Cusanus i Teologisk Bibliotek. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Forsoningens gudsbilder». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Harmoni og ambivalens», tekstgjennomgåelse til 17 mai. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 101- 105
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Himmelfartens utfordringer». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Andre trosartikkel». Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (5)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Første trosartikkel». Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (4)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Tredje trosartikkel».. Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (6)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Minneord om Ragnvald Hemstad. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Minneord om Ragnvald Hemstad. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Når saltet blir borte», svar på Solveig Aareskjolds artikkel i Klassekampen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Pinsens himmelske klokker – om Grundtvigs poetiske fabuleringer". Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Skam og ære, tekstgjennomgang for 4. søndag i åpenbaringstiden, 27.01.2019. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6)
 • Thelle, Notto Reidar (2018). "Skjult visdom for et nytt år», tekstgjennomgåelse for nyttårsaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 77- 83
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Til de dannede religionsforakterne.» Om Friedrich Schleiermacher i Teologisk Bibliotek. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Å tukle med vanskelige tekster. De navnløse er Guds fremste gjester», artikkel om den rike mann og Lasarus. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). 70år med Thelle-gudstjenester i Dypvåg kirke. Kirkedøra. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Anmeldelse av Sturla Stålsett, Religion i urolige tider Globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(3), s 289- 291
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Bibeltroskap?. Avisa Vårt land. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Forfølgelse som ‘"korrekt løsning". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Frelse i dag. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Frelse i dag», tekstgjennomgang til første nyttårsdag/Jesu navnedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 81- 87
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Guds straff?. Avisa Vårt land. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Korset var ikke Guds straff. Avisa Vårt land. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Krenker østlige religioner i vanvare. Avisa Vårt land. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2017). «Når Gud tier». Avisa Vårt land. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Når Øst og Vest møtes – Glimt av en samtale som aldri fant sted. Visjon.  ISSN 0809-8565.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Skapelsesnåde. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Stillhet er at din røst når inn…, I: Årstein Justnes; Tore Laugerud & Kristin Heskje (red.),  Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon.  Portal forlag.  ISBN 9788283141191.  Kapittel.  s 113 - 122
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Straffen lå på ham?. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Tekstgjennomgang til Olavsdagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 7- 14
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Teolog ber misjonen droppe soldatspråk. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Thomas Merton og Østen. Religionsteologiske perspektiver, I: Ståle Johannes Kristiansen & Peder Kvaale Solberg (red.),  Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2017).  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-335-8.  Kapittel.  s 131 - 136.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Veier og omveier til Gud. Kirkedøra.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). «Velkommen til dommedag», tekstgjennomgang til Domssøndagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 81- 88
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Verdens lys, I: Olav Egil Aune; Hans Ivar Stordal & Elin Krogedal (red.),  Hellig jul.  Vårt land forlag.  ISBN 9788242957887.  Kapittel.  s 6 - 7
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Vil lære oss å lese Bibelen. Avisa Vårt land. Show summary
 • Thelle, Notto Reidar & Helskog, Guro Hansen (2017). “VI SKAPTES TIL Å SØKE, VI FØDTES TIL GÅ” (Jeg var en av de ansvarlige for kvelden).
 • Odenrud, Stig & Thelle, Notto Reidar (2016, 30. april). Glemt om 20 år (om homofil vielse i kirken).  Bygdeposten, Vikersund.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Oppgjør med helvete. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Sagt og usagt om helvete. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Søster Anne-Lise - Guds lillefinger på jorden, I: Elisabeth Solberg & Hildegard Koch (red.),  Med en himmel over : festskrift i anledning sr. Anne-Lise Strøms 75-årsdag.  Lunden kloster.  ISBN 978-82-90764-07-9.  Kapittel.  s 163 - 165
 • Lindekleiv, Heidi Marie; Thelle, Notto Reidar & Lied, Liv Ingeborg (2013, 02. november). Kaller religiøs mote "usmakelig".  Vårt Land.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Anmeldelse av Kazuo Mutô, Christianity and the Notion of Nothingness: Contributions to Buddhist-Christian Dialogue from the Kyoto School. Japanese Religions.  ISSN 0448-8954.  38(1&2), s 131- 133
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Dialog som forandrer – erfaringer fra Østen, I: Helge Svare; Mikael Noah Weiss; Anne Sender; Notto Reidar Thelle; Vigdis Garbarek & Nicolai Strøm-Olsen (red.),  Dialog er svaret på alt.  Frekk forlag.  ISBN 978-82-93097-12-9.  Kkapittel.  s 64 - 81
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Hvem er det som fordømmer?» Respons om prinsessens smykker. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Ingen Englebarn”, intervju om engler i Magasinet Dagbladet,ved Lars Inge Magerøy. Dagbladet Magasinet.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Kaller religiøs mote usmakelig, intervju om prinsessens smykker, ved Heidi Marie Lindekleiv. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Keiser og galileer, tekstgjennomgåelse for julaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (7), s 43- 47
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Livets trange dører”, tekstbetraktning i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). ”Meditasjonsbok med mening”, anmeldelse av Anna Ramskov Laursen, Veier til helhet. Lær å meditere i kristen tradisjon, Verbum 2013. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Ramaskrik om kongelig reisefølge – Er det galt å søke innsikt?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Si meg hvem du er – men alt med måte”. Forsvarets Forum.  ISSN 0332-9062.  (12)
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Tatt av vinden”, tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Yuki Hideo -- Colleague and Friend. Japanese Religions.  ISSN 0448-8954.  38(1&2), s 3- 4
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å komme hjem til seg selv”, intervju om mindfulness ved Marit Dehli, Krigsropet. Krigsropet.  ISSN 0450-9366.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å møte det hellige langs pilegrimsleden. Pilegrim i dag.  ISSN 1892-9982.  2(2), s 4- 9
 • Gjøsund, Alf & Thelle, Notto Reidar (2012). Formidler kjærlighet med forbehold, intervju om foredrag på TF i etterkant av 22. juli, journalist Alf Gjøsund. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Ansiktets lys – om blikk og berøring, I: Torill Førsund Danbolt & Grethe Nordhelle (red.),  Åndelighet - mening og tro. Utfordringer i profesjonell praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42390-9.  Kapittel.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Det søkende menneske. Ikon.  ISSN 0907-7987.  (80), s 72- 74
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Er det galt å søke innsikt? Om kronprinsessens reise til India. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Hjemløs hjemlengsel. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Hvert møte med et menneske er en ny sannhet. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 3:12 PM - Last modified June 2, 2021 11:11 AM