Notto Reidar Thelle

Image of Notto Reidar Thelle
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Other affiliations Fagseksjonen

Curriculum Vitae (pdf)

 

Tags: Interreligious Studies, Systematic Theology, Interreligious Dialogue, Contextual Theology, Comparative religious studies, Wisdom literature

Publications

 • Thelle, Notto Reidar (2019). De liberales misjon? Karl Ludvig Reichelts Buddhistmisjon i 1920-tallets kirkestrid. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 8(1), p. 6–23. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2019-01-02. Full text in Research Archive
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Guds taushet – En forfatters troshistorie. Shûsaku Endôs søken etter Gud i den japanske "hengemyren». Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 122(2), p. 169–186. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-02-05. Full text in Research Archive
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Buddhismen mellom ordet og det usagte. Apofatiske tendenser i buddhismen. In Innerdal, Gunnar & Rise, Svein (Ed.), Gud og språkets grenser. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-332-1. p. 233–253.
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Kristen tro i møte med buddhismen – identitet og forandring, Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313169. p. 19–35.
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Lutheran Theology Between Exclusivism and Openness: Reconsidering the Classical Lutheran Distinctions Between 'Creation' and 'Salvation'. In Sinn, Simone & Tong, Wing-Sze (Ed.), Interactive Pluralism in Asia. Religous Life and Public Space. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 9783374045372. p. 59–72.
 • Thelle, Notto Reidar (2016). Lord in Christianity and the Religions. In Fagerli, Beate; Jørgensen, Knud & Thoresen, Frank-Ole (Ed.), Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context. Regnum Books. ISSN 978-1-911372-01-1. p. 76–89.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). The Beginnings of Buddhist-Christian Dialogue in China: A Buzz Aldrin Perspective on Pioneer Missions. In Engelsviken, Tormod; Thelle, Notto Reidar & Larsen, Knut Edvard (Ed.), A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books. ISSN 978-1-908355-82-9. p. 173–191. doi: 10.1177/239693930803200208.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Meditasjon og definisjonsmakt. Hvem bestemmer hva meditasjon er? In Justnes, Årstein (Eds.), Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-035-4. p. 51–63.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Meditasjon i Norge - et historisk riss. In Justnes, Årstein (Eds.), Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-035-4. p. 19–33.
 • Thelle, Notto Reidar (2014). Mindfulness og meditasjon – religiøs praksis eller klinisk virksomme teknikker? In Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Stifoss-Hanssen, Hans; Hestad, Knut & Lien, Lars (Ed.), Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-41634-5. p. 361–369.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Hope in Pastoral Situations: A Christian Perspective. In Harris, Elizabeth & Harris, Elizabeth (Ed.), Hope: A form of delusion? Buddhist and Christian Pespectives. EOS Editions of Sanct Ottilien. ISSN 9783830675877. p. 101–118.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Reinkarnasjon – et evangelium om nye muligheter? Religionsvitenskapelige og teologiske perspektiver. In Sveinall, Arne Tord (Eds.), Gud, skjebner og makter : en antologi om nyreligiøsitet. Institutt for sjelesorg, Modum Bad. ISSN 978-82-303-2280-2. p. 66–81.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å vente på Gud : Gud i lidelsen og krisens eksistensielle og åndelige spørsmål. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 33(4), p. 267–283.

View all works in Cristin

 • Thelle, Notto Reidar & Alnæs, Karsten (2015). Hva er da et menneske? Samtaler om Jesu lignelser. Kom forlag. ISBN 9788293191223. 271 p.
 • Engelsviken, Tormod; Thelle, Notto Reidar & Larsen, Knut Edvard (2015). A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books. ISBN 978-1-908355-82-9.
 • Svare, Helge; Weiss, Mikael Noah; Sender, Anne; Thelle, Notto Reidar; Garbarek, Vigdis & Strøm-Olsen, Nicolai (2013). Dialog er svaret på alt. Frekk forlag. ISBN 978-82-93097-12-9. 100 p.

View all works in Cristin

 • Thelle, Notto Reidar (2020). To foredrag: «Tro og spiritualitet – må vi være så åndelige?» «Stemmer fra sidelinjen – bibeltekster og andre tekster». .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Dialog – samtaler som forandrer» Tre foredrag: «Samtalens kunst», "Dialogen på vår tids Areopagos», «Samtalens kunst», "Å lytte til stemmer fra sidelinjen". .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). Stillheten og skriket.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). "Gi håpet rom i denne tid – om menneskesyn og livsalvor».
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Stillheten og skriket – å leve med tro i livets motsetninger» .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Tro i grenseland – å lytte til stemmer fra sidelinjen» .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Stillheten og skriket – om stillhet i larmens tid» .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). "Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå: Fire japanske vandrepoeter» PP-kåseri.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Å arbeide med prekentekster», foredrag ved Nytt Norsk Kirkeblads feiring .
 • Knut, Refsdal & Thelle, Notto Reidar (2020). «Kirkens budskap i dag» Podkast-samtale om aktuelle bibeltekster.
 • Tho, Bjørnar & Thelle, Notto Reidar (2020). «Er det få som blir frelst? Podkast-samtale om Bots- og bønnedag» . [Internet]. Sjømannskirken Gran Canaria.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Japans første jul». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Søken etter Guds visdom hos den andre». Nettartikkel om Buddhistmisjonens arbeid i Japan 1954-2000. [Internet]. Areopagos' hjemmeside.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). "Hvem er egentlig denne Thelle?» Nettartikkel om Reichelts nærmeste medarbeider, Notto N. Thelle. [Internet]. Areopagos.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Eselguden – om palmesøndag», nettartikkel til Vestre Aker kirke .
 • Thelle, Notto Reidar (2020). Om å ha sølv i blikket . Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). 2020: «Manndomsprøven», artikkel i Nordberg menighetsblad . Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Varme og kalde fristelser – en påminnelse ved fastens begynnelse». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). «Creator Spiritus – Guds nyskapende livspust», teksgjennomgang for Pinsedag 31.05.2020. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504.
 • Thelle, Notto Reidar (2020). “Kyndelsmesse”. Tekstgejnnomgang for Kyndelsmesse 2021. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 83–89.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Tredje trosartikkel». . Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Andre trosartikkel». Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «I troens univers – Første trosartikkel» . Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Minneord om Ragnvald Hemstad. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Minneord om Ragnvald Hemstad . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Når saltet blir borte», svar på Solveig Aareskjolds artikkel i Klassekampen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Å tukle med vanskelige tekster. De navnløse er Guds fremste gjester», artikkel om den rike mann og Lasarus . Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Til de dannede religionsforakterne.» Om Friedrich Schleiermacher i Teologisk Bibliotek. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «En visjon av enhet på tvers.» Om Nicolaus Cusanus i Teologisk Bibliotek. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Pinsens himmelske klokker – om Grundtvigs poetiske fabuleringer". Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Himmelfartens utfordringer» . Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Forsoningens gudsbilder». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Det provoserende korset», intervju i Vårt Land 06.01,2018, ved Elise Kruuse. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). Skam og ære, tekstgjennomgang for 4. søndag i åpenbaringstiden, 27.01.2019. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). "Skjult visdom for et nytt år», tekstgjennomgåelse for nyttårsaften . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 77–83.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). «Harmoni og ambivalens», tekstgjennomgåelse til 17 mai. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 101–105.
 • Thelle, Notto Reidar (2018). "Avskjed i nærværets tegn», tekstgjennomgåelse til Kristi himmelfartsdagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504.
 • Thelle, Notto Reidar & Helskog, Guro Hansen (2017). “VI SKAPTES TIL Å SØKE, VI FØDTES TIL GÅ” (Jeg var en av de ansvarlige for kvelden).
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Veier og omveier til Gud. Kirkedøra.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). 70år med Thelle-gudstjenester i Dypvåg kirke. Kirkedøra.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Frelse i dag», tekstgjennomgang til første nyttårsdag/Jesu navnedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 81–87.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). «Velkommen til dommedag», tekstgjennomgang til Domssøndagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 81–88.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Tekstgjennomgang til Olavsdagen . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 7–14.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Guds straff? . Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Korset var ikke Guds straff. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Straffen lå på ham? Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Skapelsesnåde. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Bibeltroskap? Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Frelse i dag. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Vil lære oss å lese Bibelen. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Krenker østlige religioner i vanvare . Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Teolog ber misjonen droppe soldatspråk. Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Forfølgelse som ‘"korrekt løsning". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). «Når Gud tier». Avisa Vårt land.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Verdens lys. In Aune, Olav Egil; Stordal, Hans Ivar & Krogedal, Elin (Ed.), Hellig jul. Vårt land forlag. ISSN 9788242957887. p. 6–7.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Når Øst og Vest møtes – Glimt av en samtale som aldri fant sted. Visjon. ISSN 0809-8565.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Anmeldelse av Sturla Stålsett, Religion i urolige tider Globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 122(3), p. 289–291.
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Thomas Merton og Østen. Religionsteologiske perspektiver . In Kristiansen, Ståle Johannes & Solberg, Peder Kvaale (Ed.), Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2017). St. Olav forlag. ISSN 978-82-7024-335-8. p. 131–136..
 • Thelle, Notto Reidar (2017). Stillhet er at din røst når inn… . In Justnes, Årstein; Laugerud, Tore & Heskje, Kristin (Ed.), Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon. Portal forlag. ISSN 9788283141191. p. 113–122.
 • Odenrud, Stig & Thelle, Notto Reidar (2016). Glemt om 20 år (om homofil vielse i kirken). [Newspaper]. Bygdeposten, Vikersund.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Sagt og usagt om helvete. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Oppgjør med helvete. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2015). Søster Anne-Lise - Guds lillefinger på jorden. In Solberg, Elisabeth & Koch, Hildegard (Ed.), Med en himmel over : festskrift i anledning sr. Anne-Lise Strøms 75-årsdag. Lunden kloster. ISSN 978-82-90764-07-9. p. 163–165.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Si meg hvem du er – men alt med måte”. Forsvarets Forum. ISSN 0332-9062.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Livets trange dører”, tekstbetraktning i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Tatt av vinden”, tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Hvem er det som fordømmer?» Respons om prinsessens smykker. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). "Ingen Englebarn”, intervju om engler i Magasinet Dagbladet,ved Lars Inge Magerøy. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å komme hjem til seg selv”, intervju om mindfulness ved Marit Dehli, Krigsropet. Krigsropet. ISSN 0450-9366.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Kaller religiøs mote usmakelig, intervju om prinsessens smykker, ved Heidi Marie Lindekleiv. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Ramaskrik om kongelig reisefølge – Er det galt å søke innsikt? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). ”Meditasjonsbok med mening”, anmeldelse av Anna Ramskov Laursen, Veier til helhet. Lær å meditere i kristen tradisjon, Verbum 2013. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Dialog som forandrer – erfaringer fra Østen. In Svare, Helge; Weiss, Mikael Noah; Sender, Anne; Thelle, Notto Reidar; Garbarek, Vigdis & Strøm-Olsen, Nicolai (Ed.), Dialog er svaret på alt. Frekk forlag. ISSN 978-82-93097-12-9. p. 64–81.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Keiser og galileer, tekstgjennomgåelse for julaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 43–47.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Å møte det hellige langs pilegrimsleden. Pilegrim i dag. ISSN 1892-9982. 2(2), p. 4–9.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Yuki Hideo -- Colleague and Friend. Japanese Religions. ISSN 0448-8954. 38(1&2), p. 3–4.
 • Thelle, Notto Reidar (2013). Anmeldelse av Kazuo Mutô, Christianity and the Notion of Nothingness: Contributions to Buddhist-Christian Dialogue from the Kyoto School. Japanese Religions. ISSN 0448-8954. 38(1&2), p. 131–133.
 • Lindekleiv, Heidi Marie; Thelle, Notto Reidar & Lied, Liv Ingeborg (2013). Kaller religiøs mote "usmakelig". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Hjemløs hjemlengsel. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Jeg lovet deg aldri en rosenhage. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Hvert møte med et menneske er en ny sannhet. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Når takken får en adresse. Tekstkommentar i Søndagshilsen, Modum Bad. Søndagshilsen.
 • Gjøsund, Alf & Thelle, Notto Reidar (2012). Formidler kjærlighet med forbehold, intervju om foredrag på TF i etterkant av 22. juli, journalist Alf Gjøsund. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thelle, Notto Reidar (2012). Nedlatende religionsdebatt? Espen Ottosen trenger ingen forsvarer. Vårt land. ISSN 0805-5424.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 3:12 PM - Last modified June 2, 2021 11:11 AM