Disputaser og prøveforelesninger - Side 3

Publisert 27. mai 2011 12:22

Cand.philol. Stine Holte vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "Meaning and Crisis. Emmanuel Levinas and the Difficult Meaning of the Ethical" 

Tid og sted: Stine Holte disputerer: Meaning and Crisis 27. mai. 2011 10:15 - 15:00, Domus Theologica, auditorium U40

Publisert 26. mai 2011 18:17

Torsdag 26. mai 2011 kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: ”Gjør rede for og drøft den betydning som 'den andre' får i Dietrich Bonhoeffers fengselsbrev.”. Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Publisert 14. mars 2011 11:42

Cand.theol. Anne Hege Grung forsvarte 11. mars 2011 hennes avhandling for graden philosophiae doctor: ”Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith”.

Publisert 14. mars 2011 11:30

 

Torsdag 10. mars kl. 17:15 foreleste kandidaten over oppgitt emne: ”Makt og kontekst i Susanna fortellingen: Forslag til en postkolonial, feministisk lesning av Kap 13 i Tillegg til Daniels bok.” Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Publisert 14. mars 2011 11:29

Cand.theol. Anne Hege Grung forsvarte 11. mars 2011 hennes avhandling for graden philosophiae doctor: ”Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith”.

Publisert 8. okt. 2010 14:15

Fredag 08. oktober forsvarte Cand.theol. Eivor A. Oftestad sin avhandling for graden philosophiae doctor: "The House of God: The translation of the Temple and the Interpretation of the Lateran Cathedral in the Twelfth Century"

Publisert 8. okt. 2010 14:14

Fredag 08. oktober forsvarte Cand.theol. Eivor A. Oftestad sin avhandling for graden philosophiae doctor: "The House of God: The translation of the Temple and the Interpretation of the Lateran Cathedral in the Twelfth Century"

Publisert 8. okt. 2010 11:20

Cand.theol. Eivor Andersen Oftestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: ”Tradisjon og fornyelse: Fromhetsstrømninger på 1100-tallet med særlig henblikk på cistercienserne.”

Publisert 26. mars 2010 13:48

Cand.philol. Irene Trysnes holdt den 19. mars 2010 sin prøveforelesning for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet over oppgitt emne:”Festivalisering av kristne sommerstevner for ungdom. Teoretiske og kulturpolitiske implikasjoner.”  

Published Mar. 15, 2010 5:56 PM

30th of May 2007, Kristin Joachimsen held her examination lecture with the given subject "Ancient Hebrew texts as historical documents: To what degree is a text constructed by both author(s) and reader(s) working in their respective contexts"

Published Mar. 15, 2010 5:34 PM

May 22nd 2008, Loreen Iminza Masenya held her examination lecture on the self-chosen topic "Interconnectedness And Action: An Initial Exploration Of Motherhood And Mother Jesus For Reconciliation In Kenya"

Publisert 4. mars 2010 17:07

"Prinsipper og levd liv. Samtaler om og oppfatninger av relasjonen mellom mor og barn i en barnevernskontekst"  

Publisert 3. mars 2010 13:20

Cand.philol. Øystein Brekke holdt sin prøveforelesning for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet: Torsdag 25. februar kl. 17:15–18:00 over oppgitt emne: ”Hva er kristendommens sentrale myte – og hvorfor?”

Publisert 3. mars 2010 12:06

Fredag 26. februar kl. 10:15 forsvarte Øystein Brekke sin avhandling ”Anamnese & eskjatologi. Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur”for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Publisert 3. mars 2010 12:00

Fredag 26. februar kl. 10:15 forsvarte Øystein Brekke sin avhandling ”Anamnese & eskjatologi. Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur”for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Publisert 2. mars 2010 16:35

Onsdag 21. oktober forsvarte Per Halse sin avhandling “Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908.” for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Publisert 2. mars 2010 16:30

Onsdag 21. oktober forsvarte Per Halse sin avhandling “Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908.” for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.