Stine Holtes prøveforelesning 26. mai 2011

Torsdag 26. mai 2011 kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: ”Gjør rede for og drøft den betydning som 'den andre' får i Dietrich Bonhoeffers fengselsbrev.”. Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Sakkyndig komité

  • Professor Arne Johan Vetlesen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
  • Lektor Jayne Svenungsson, Teologiska Högskolan Stockholm (andreopponent)
  • Professor Svein Aage Christoffersen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (koordinator

Disputasleder

  • Prodekan Aud V. Tønnessen
Publisert 26. mai 2011 18:17 - Sist endret 24. feb. 2012 09:53