2008

Publisert 3. sep. 2009 15:17

African Feminist Theology: A Critical Evaluation of Contributions, Problems and Challenges 22.05.2008

Publisert 3. sep. 2009 15:08

Interconnectedness And Action: An Initial Exploration Of Motherhood And Mother Jesus For Reconciliation In Kenya 22.05.2008

Publisert 3. sep. 2009 15:05

«Mødres kirkegang» i liturgihistorisk og kjønnsanalytisk perspektiv. - 27.05.2008

Publisert 3. sep. 2009 15:04

Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid. - 27.05.2008

Publisert 3. sep. 2009 15:02

Bort fra kroppen - hjem til Herren- 21.04.2008

Publisert 3. sep. 2009 15:00

Hvordan tematisere en teologi om kroppen i liturgisk perspektiv?- 21.04.2008

Publisert 3. sep. 2009 14:49

Dersom flere advokater var kvinner og flere barnevernsarbeidere var menn - ville profesjonsetikken sett annerledes ut? - 03.04.2008

Publisert 3. sep. 2009 14:48

Bibelens betydning i kristen etikk - 03.04.2008

Publisert 3. sep. 2009 14:42

Drøft forholdet mellom fenomenologi og fortolkning i innsamling, analyse og normativ vurdering av et empirisk materiale - 25.01.2008

Publisert 3. sep. 2009 14:41

Andre-orienterthet som kjennetegn på diakonal praksis? Spørsmålet belyses ved hjelp av 'Sjømannskirken – Norsk kirke i Utlandet’ som case - 25.01.2008

Publisert 3. sep. 2009 13:26
Publisert 3. sep. 2009 13:24