Prøveforelesning Kari Gran Bøe, oppgitt emne.

Drøft forholdet mellom fenomenologi og fortolkning i innsamling, analyse og normativ vurdering av et empirisk materiale - 25.01.2008

Prøveforelesning for Kari Gran Bøes doktorgradsdisputas - Verdige møter mellom helsepersonale og pasienter i livets sluttfase. En profesjonsetisk tolkning av en kvalitativ empirisk studie

Oppgitt emne: Drøft forholdet mellom fenomenologi og fortolkning i innsamling, analyse og normativ vurdering av et empirisk materiale - 25.01.2008
 

Publisert 3. sep. 2009 14:42 - Sist endret 13. mai 2019 14:31