2010

Publisert 8. okt. 2010 14:15

Fredag 08. oktober forsvarte Cand.theol. Eivor A. Oftestad sin avhandling for graden philosophiae doctor: "The House of God: The translation of the Temple and the Interpretation of the Lateran Cathedral in the Twelfth Century"

Publisert 8. okt. 2010 14:14

Fredag 08. oktober forsvarte Cand.theol. Eivor A. Oftestad sin avhandling for graden philosophiae doctor: "The House of God: The translation of the Temple and the Interpretation of the Lateran Cathedral in the Twelfth Century"

Publisert 8. okt. 2010 11:20

Cand.theol. Eivor Andersen Oftestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: ”Tradisjon og fornyelse: Fromhetsstrømninger på 1100-tallet med særlig henblikk på cistercienserne.”

Publisert 26. mars 2010 13:48

Cand.philol. Irene Trysnes holdt den 19. mars 2010 sin prøveforelesning for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet over oppgitt emne:”Festivalisering av kristne sommerstevner for ungdom. Teoretiske og kulturpolitiske implikasjoner.”  

Publisert 3. mars 2010 13:20

Cand.philol. Øystein Brekke holdt sin prøveforelesning for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet: Torsdag 25. februar kl. 17:15–18:00 over oppgitt emne: ”Hva er kristendommens sentrale myte – og hvorfor?”

Publisert 3. mars 2010 12:06

Fredag 26. februar kl. 10:15 forsvarte Øystein Brekke sin avhandling ”Anamnese & eskjatologi. Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur”for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Publisert 3. mars 2010 12:00

Fredag 26. februar kl. 10:15 forsvarte Øystein Brekke sin avhandling ”Anamnese & eskjatologi. Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur”for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.