Disputas Øystein Brekke - Del 1

Fredag 26. februar kl. 10:15 forsvarte Øystein Brekke sin avhandling ”Anamnese & eskjatologi. Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur”for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

De ordinære opponenter er: Professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi/Uppsala Universitet (førsteopponent). Professor Jan Olav Henriksen, Det teologiske menighetsfakultet (annenopponent). Professor Kjetil Hafstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo har vært koordinator for komiteen.

Publisert 3. mars 2010 12:00 - Sist endret 3. mars 2010 16:21