2015

Publisert 18. nov. 2015 13:12

Levi Geir Eidhamar avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom dagliglivets moralske utfordringer og hypotetiske etiske resonnementer med tanke på mulige implikasjoner for studier av minoritetsungdom og etikk."

Tid og sted:18. nov. 2015 10:15 - 11:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Mer informasjon om disputas

Publisert 27. aug. 2015 10:24

Vebjørn Horsfjord vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "It takes two to dialogue - A speech act analytical study of the Muslim Dialogue initiative A Common Word between Us and You and Christian responses."

Publisert 28. apr. 2015 14:14

On Wednesday, 22nd april 2015, Helge Årsheim held his trial lecture and defended his dissertation "Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013" at the Faculty of Theology.

Publisert 28. apr. 2015 14:13

On Wednesday, 22nd april 2015, Helge Årsheim held his trial lecture and defended his dissertation "Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013" at the Faculty of Theology.